Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Bắt đầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này dành cho những nhà xuất bản muốn kiếm tiền từ ứng dụng Unity.

Việc tích hợp trình bổ trợ Unity dành cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào một ứng dụng mà bạn sẽ thực hiện tại đây, là bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo AdMob và kiếm doanh thu. Sau khi tích hợp xong, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc video có tặng thưởng) để biết các bước triển khai chi tiết.

Điều kiện tiên quyết

Tải trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động xuống

Trình bổ trợ Unity dành cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google giúp nhà phát triển Unity dễ dàng phân phát Quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên ứng dụng dành cho Android và iOS mà không cần phải viết mã Java hoặc Objective-C. Trình bổ trợ này cung cấp giao diện C# để yêu cầu các quảng cáo mà tập lệnh C# sử dụng trong dự án Unity của bạn.

Sử dụng các đường liên kết dưới đây để tải gói Unity xuống cho trình bổ trợ hoặc xem mã của trình bổ trợ trên GitHub.

TẢI NHẠC XUỐNG XEM NGUỒN

Nhập trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động

Mở dự án của bạn trong trình chỉnh sửa Unity. Chọn Assets > Import Package > Custom Package (Thành phần > Nhập gói > Gói tuỳ chỉnh), rồi tìm tệp GoogleMobileAdsPlugin.unitypackage mà bạn đã tải xuống.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn tất cả các tệp, rồi nhấp vào Nhập.

Bao gồm SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trình bổ trợ Unity dành cho quảng cáo trên thiết bị di động của Google được phân phối cùng với thư viện Trình phân giải dịch vụ Play dành cho Unity. Thư viện này dành cho trình bổ trợ Unity yêu cầu quyền truy cập vào các thư viện dành riêng cho Android (ví dụ: AAR) hoặc iOS CocoaPods. Thư viện này cho phép các trình bổ trợ Unity khai báo các phần phụ thuộc. Sau đó, hệ thống sẽ tự động phân giải các phần phụ thuộc này rồi sao chép vào dự án Unity của bạn.

Hãy làm theo các bước được nêu bên dưới để đảm bảo dự án của bạn có chứa SDK quảng cáo trên thiết bị di động.

Android

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Assets (Thành phần) > External Dependency Manager (Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài) > Android Resolver (Giải quyết) trên Android > Resolve (Giải quyết). Thư viện Trình quản lý phần phụ thuộc bên ngoài của Unity sẽ sao chép các phần phụ thuộc đã khai báo vào thư mục Assets/Plugins/Android của ứng dụng Unity.

iOS

Bạn không cần thực hiện thêm bước nào để thêm SDK quảng cáo trên thiết bị di động vào dự án Unity.

 • Khi bạn sử dụng Unity 5.6 trở lên, hệ thống sẽ tạo xcworkspace có chứa các thư viện phần phụ thuộc bắt buộc. Hãy sử dụng xcworkspace được tạo thay vì dự án Xcode chuẩn.
 • Khi sử dụng các phiên bản Unity cũ, các phần phụ thuộc sẽ được đưa vào dự án Xcode chuẩn.

Đặt mã ứng dụng AdMob

Trong trình chỉnh sửa Unity, hãy chọn Tài sản > Quảng cáo trên thiết bị di động của Google > Cài đặt từ trình đơn.

Nhập mã ứng dụng AdMob trên Android và iOS của bạn vào từng trường.

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.Initialize(). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi Initialize() trong phương thức Start() của tập lệnh được đính kèm với GameObject:

...
using GoogleMobileAds.Api;
...
public class GoogleMobileAdsDemoScript : MonoBehaviour
{
  public void Start()
  {
    // When true all events raised by GoogleMobileAds will be invoked
    // on the Unity main thread. The default value is false.
    MobileAds.RaiseAdEventsOnUnityMainThread = true;

    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(initStatus => { });
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi lệnh gọi lại xảy ra trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều được khởi chạy.

Chọn một định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động hiện được đưa vào ứng dụng Unity của bạn khi triển khai cho nền tảng Android hoặc iOS. Giờ thì bạn đã sẵn sàng để triển khai một quảng cáo. AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo để bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với nhu cầu trải nghiệm người dùng của mình.

Quảng cáo biểu ngữ là quảng cáo dạng văn bản hoặc quảng cáo dạng hình ảnh có hình chữ nhật chiếm một vị trí trong bố cục của ứng dụng. Quảng cáo biểu ngữ luôn ở trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình bao phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng quảng cáo. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Gốc

Quảng cáo gốc là định dạng quảng cáo dựa trên thành phần cho phép bạn tuỳ chỉnh cách các thành phần (như dòng tiêu đề và lời kêu gọi hành động) hiển thị trong ứng dụng. Bằng cách chọn phông chữ, màu sắc và các thông tin chi tiết khác cho chính mình, bạn có thể tạo bản trình bày quảng cáo tự nhiên, không phô trương và có thể làm phong phú thêm trải nghiệm người dùng.

Triển khai quảng cáo gốc

Được thưởng

Quảng cáo dạng video có tặng thưởng là quảng cáo dạng video toàn màn hình mà người dùng có thể chọn xem toàn bộ video để đổi lấy các phần thưởng trong ứng dụng.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Yêu cầu ủy quyền tính minh bạch theo dõi ứng dụng

Để hiển thị yêu cầu uỷ quyền theo chính sách Minh bạch về việc theo dõi ứng dụng (ATT) nhằm truy cập vào IDFA, hãy sử dụng gói Hỗ trợ quảng cáo iOS 14 của Unity.

Cùng một khoá ứng dụng

Điều kiện tiên quyết: Trình bổ trợ Unity quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 6.1.0 trở lên

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google giới thiệu cùng một khoá ứng dụng để giúp bạn phân phối quảng cáo được cá nhân hoá và có liên quan hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ ứng dụng mà người dùng đang sử dụng.

Tính năng cùng một khóa ứng dụng được bật theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tính năng này bằng API sau đây:

public void Start()
  {
    RequestConfiguration requestConfiguration =
      new RequestConfiguration.Builder()
      .SetSameAppKeyEnabled(true).build();
    MobileAds.SetRequestConfiguration(requestConfiguration);

    // Initialize the Google Mobile Ads SDK.
    MobileAds.Initialize(HandleInitCompleteAction);
  }