Chọn mạng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bộ chọn dàn xếp

Sử dụng bộ chọn dàn xếp để nhanh chóng tích hợp mọi bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản vào ứng dụng của bạn.

  • Nhấp vào đường liên kết đến mạng dàn xếp mà bạn chọn.
  • Chọn phiên bản mà bạn muốn tích hợp vào ứng dụng của mình.
Adcolon AppLovin Chartboost DT Exchange i-mobile
InMobi IronSource maio Vòng lặp cuối Mục tiêu của tôi
nend Puzz Tapjoy Quảng cáo Unity Verizon Media
Vungle

Thông tin chi tiết về mạng

Tính năng dàn xếp AdMob hỗ trợ một số nguồn quảng cáo, với các kiểu tích hợp dàn xếp kiểu thác nước và đặt giá thầu. Chọn một nguồn quảng cáo bên dưới để biết hướng dẫn tích hợp dành riêng cho nguồn quảng cáo đó.

Mạng quảng cáo Biểu ngữ Quảng cáo xen kẽ Được thưởng Đặt giá thầu Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo
Không cần có SDK của bên thứ ba
Ad Generation Chỉ đặt giá thầu
Chocolate Platform Chỉ đặt giá thầu
ENGINE Media Exchange (EMX) Chỉ đặt giá thầu
Fluct Chỉ đặt giá thầu
Improve Digital Chỉ đặt giá thầu
Index Exchange Chỉ đặt giá thầu
InMobi Exchange Chỉ đặt giá thầu
Media.net Chỉ đặt giá thầu
MobFox Chỉ đặt giá thầu
OpenX Chỉ đặt giá thầu
PubMatic Chỉ đặt giá thầu
Rubicon Chỉ đặt giá thầu
Sharethrough Chỉ đặt giá thầu
Smaato Chỉ đặt giá thầu
Smart AdServer Chỉ đặt giá thầu
Sonobi Chỉ đặt giá thầu
TripleLift Chỉ đặt giá thầu
UnrulyX Chỉ đặt giá thầu
Yieldmo Chỉ đặt giá thầu
YieldOne Chỉ đặt giá thầu
Nguồn mở và được tạo phiên bản
AdColony Dành riêng cho quốc gia
AppLovin Dành riêng cho quốc gia
Chartboost Dành riêng cho quốc gia
DT Exchange (trước đây là Fyber Marketplace) Dành riêng cho quốc gia
i-mobile Chỉ ở Nhật Bản
InMobi Dành riêng cho quốc gia
ironSource Dành riêng cho quốc gia
maio Chỉ ở Nhật Bản
Meta Audience Network (trước đây là Facebook) Dành riêng cho quốc gia
myTarget Dành riêng cho quốc gia
nend Chỉ ở Nhật Bản
Pangle Chỉ đặt giá thầu
Tapjoy Dành riêng cho quốc gia
Unity Ads Dành riêng cho quốc gia
Verizon Media Không có
Vungle 1 Dành riêng cho quốc gia
Không phải nguồn mở
AdFalcon Dành riêng cho quốc gia
Flurry Dành riêng cho quốc gia
Leadbolt Dành riêng cho quốc gia
LG U+AD Không có
Tencent GDT Không có
Vpon Không có
Zucks Dành riêng cho quốc gia

1 Tính năng tích hợp chiến lược đặt giá thầu hiện ở giai đoạn thử nghiệm.

Bộ chuyển đổi nguồn mở và được tạo phiên bản

Nếu một bộ chuyển đổi có nhãn "Nguồn mở và được tạo phiên bản" trong bảng trên, tức là mã nguồn của bộ chuyển đổi đó có nguồn mở trong kho lưu trữ GitHub của Google (Android | iOS), cho phép bạn tự gỡ lỗi nếu muốn.

Điều này cũng có nghĩa là kho lưu trữ bintray của Google có chứa các bản dựng bộ chuyển đổi được tạo phiên bản (Android | iOS). Các bản dựng này dựa trên một phiên bản cụ thể của SDK mạng quảng cáo bên thứ ba. Nhấp vào hướng dẫn của một mạng quảng cáo cụ thể để biết thêm thông tin chi tiết.

Phiên bản bộ chuyển đổi

Lược đồ tạo phiên bản bộ chuyển đổi cho các bộ chuyển đổi được tạo phiên bản là <third-party SDK version>.<adapter patch version>. Ví dụ: nếu một mạng quảng cáo phát hành một SDK phiên bản 1.2.3 mới, thì bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 mới cũng sẽ được phát hành tới Bintray sau khi được thử nghiệm trên SDK mới đó.

Nếu một bộ chuyển đổi cần cập nhật bên ngoài chu trình hoạt động của bản phát hành SDK bên thứ ba, thì phiên bản bản vá sẽ cao hơn. Chúng tôi sẽ phát hành một bản sửa lỗi cho bộ chuyển đổi phiên bản 1.2.3.0 trong phiên bản 1.2.3.1.

Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo

Khi thiết lập nhiều mạng quảng cáo cho tính năng dàn xếp, bạn phải chỉ định thứ tự yêu cầu các mạng này bằng cách đặt CPM tương ứng của các mạng. Điều này có thể khó quản lý vì hiệu suất của mạng quảng cáo thay đổi theo thời gian.

Tối ưu hoá nguồn quảng cáo là một tính năng cho phép bạn tạo ra CPM cao nhất trên các mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp bằng cách tự động hoá quy trình sắp xếp thứ tự chuỗi dàn xếp để tăng tối đa doanh thu.

Bảng mạng dàn xếp bên trên chứa các giá trị hỗ trợ tối ưu hoá nguồn quảng cáo sau đây:

Hỗ trợ tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo Ý nghĩa
Bidding only Mạng quảng cáo chỉ tham gia hoạt động đặt giá thầu. Không hỗ trợ tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo.
Country-specific Hệ thống sẽ tự động cập nhật các giá trị eCPM thay cho bạn theo từng quốc gia. Đây là loại tối ưu hoá tối ưu.
None Bạn phải tự thiết lập giá trị eCPM cho mạng quảng cáo đó.

Hãy nhấp vào phần hướng dẫn cụ thể của một mạng quảng cáo để biết thông tin chi tiết về cách thiết lập tính năng tối ưu hóa nguồn quảng cáo cho mạng đó.