แบนเนอร์อัจฉริยะ

แบนเนอร์อัจฉริยะคือหน่วยโฆษณาที่แสดงผลโฆษณาแบนเนอร์ที่ความกว้างของหน้าจอทุกขนาดบนหน้าจอบนอุปกรณ์ทุกชนิดในการวางแนวแต่ละแบบ แบนเนอร์อัจฉริยะจะตรวจหาความกว้างของอุปกรณ์ในการวางแนวปัจจุบันและสร้างมุมมองโฆษณาที่มีขนาดดังกล่าว

การใช้งานความสูง 3 โฆษณาในแบนเนอร์อัจฉริยะมีดังนี้

ความสูงของโฆษณา ความสูงของหน้าจอ
32 dp ≤ 400 dp
50 dp > 400 dp และ ≤ 720 dp
90 dp > 720 dp

โดยทั่วไปแบนเนอร์อัจฉริยะในโทรศัพท์จะมีความสูง 50 dp ในแนวตั้งและ 32 dp ในแนวนอน สําหรับแท็บเล็ต ความสูงปกติคือ 90 dp ในทั้ง 2 การวางแนว

เมื่อโฆษณาแบบรูปภาพใหญ่ไม่พอจนเต็มพื้นที่ที่จัดสรรไว้ รูปภาพจะอยู่กึ่งกลางและเติมเต็มพื้นที่ในด้านใดด้านหนึ่ง

หากต้องการใช้แบนเนอร์อัจฉริยะ ให้ระบุ AdSize.SmartBanner สําหรับขนาดโฆษณาเมื่อสร้าง BannerView เช่น

// Create a Smart Banner at the top of the screen.
BannerView bannerView = new BannerView(adUnitId, AdSize.SmartBanner, AdPosition.Top);