Đang bật quảng cáo thử nghiệm

Hướng dẫn này giải thích cách nhận quảng cáo thử nghiệm trong quá trình tích hợp quảng cáo của bạn. Điều quan trọng là bạn phải sử dụng quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển để có thể nhấp vào quảng cáo đó mà không tính phí cho nhà quảng cáo của Google. Nếu bạn nhấp vào quá nhiều quảng cáo mà không ở chế độ thử nghiệm, tài khoản của bạn có nguy cơ bị gắn cờ do hoạt động không hợp lệ.

Có hai cách để nhận quảng cáo thử nghiệm:

 1. Sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo minh hoạ của Google.
 2. Sử dụng đơn vị quảng cáo riêng của bạn và bật chế độ thử nghiệm.

Điều kiện tiên quyết

Đơn vị quảng cáo minh hoạ

Cách nhanh nhất để bật tính năng thử nghiệm là sử dụng đơn vị quảng cáo minh hoạ do Google cung cấp. Các đơn vị quảng cáo này không liên kết với tài khoản AdMob của bạn. Vì vậy, tài khoản của bạn sẽ không có nguy cơ tạo ra lưu lượng truy cập không hợp lệ khi sử dụng các đơn vị quảng cáo này.

Dưới đây là các đơn vị quảng cáo minh hoạ trỏ đến mẫu quảng cáo thử nghiệm cụ thể cho từng định dạng:

Định dạng quảng cáo Mã đơn vị quảng cáo minh hoạ
Quảng cáo khi mở ứng dụng ca-app-pub-3940256099942544/5575463023
Biểu ngữ thích ứng ca-app-pub-3940256099942544/2435281174
Biểu ngữ có kích thước cố định ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
Quảng cáo xen kẽ ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
Quảng cáo xen kẽ dạng video ca-app-pub-3940256099942544/5135589807
Quảng cáo có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/1712485313
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng ca-app-pub-3940256099942544/6978759866
Quảng cáo gốc nâng cao ca-app-pub-3940256099942544/3986624511
Quảng cáo gốc nâng cao dạng video ca-app-pub-3940256099942544/2521693316

Bật thiết bị thử nghiệm (Chế độ thử nghiệm)

Nếu muốn thử nghiệm nghiêm ngặt hơn bằng quảng cáo tìm kiếm sản phẩm, giờ đây, bạn có thể định cấu hình thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm và sử dụng mã đơn vị quảng cáo riêng mà bạn đã tạo trong giao diện người dùng AdMob . Bạn có thể thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob hoặc theo phương thức lập trình bằng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động.

Hãy làm theo các bước dưới đây để thêm thiết bị của bạn làm thiết bị thử nghiệm.

Thêm thiết bị thử nghiệm trong giao diện người dùng AdMob

Để thêm thiết bị thử nghiệm và thử nghiệm các bản dựng ứng dụng mới hoặc hiện có, một cách đơn giản và không cần lập trình, hãy sử dụng giao diện người dùng AdMob. Tìm hiểu cách thực hiện.

Thêm thiết bị thử nghiệm theo cách có lập trình

Nếu bạn muốn thử nghiệm quảng cáo trong ứng dụng khi đang phát triển, hãy làm theo các bước dưới đây để đăng ký thiết bị thử nghiệm theo phương thức lập trình.

 1. Tải ứng dụng có tích hợp quảng cáo và tạo một yêu cầu quảng cáo.
 2. Kiểm tra bảng điều khiển để tìm thông báo tương tự:
  <Google> To get test ads on this device, set:
  GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers =
  @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
  Sao chép mã thiết bị thử nghiệm vào bảng nhớ tạm.
 3. Sửa đổi mã để đặt mã thiết bị thử nghiệm thông qua testDeviceIdentifiers:

  Swift

  GADMobileAds.sharedInstance().requestConfiguration.testDeviceIdentifiers =
    [ "2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ] // Sample device ID
  

  Objective-C

  GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers =
    @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ]; // Sample device ID
  
 4. Chạy lại ứng dụng của bạn. Nếu quảng cáo là quảng cáo của Google, bạn sẽ thấy nhãn Chế độ thử nghiệm xuất hiện ở chính giữa phía trên cùng của quảng cáo (quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ hoặc quảng cáo có tặng thưởng):

  Đối với quảng cáo gốc nâng cao, chuỗi Chế độ thử nghiệm sẽ được thêm vào trước tài sản dòng tiêu đề.

  Việc nhấp vào những quảng cáo có nhãn Chế độ thử nghiệm này rất an toàn. Số yêu cầu, số lượt hiển thị và lượt nhấp vào quảng cáo ở chế độ thử nghiệm sẽ không xuất hiện trong báo cáo của tài khoản.

Thử nghiệm bằng tính năng dàn xếp

Đơn vị quảng cáo minh hoạ của Google chỉ hiển thị quảng cáo của Google. Để thử nghiệm cấu hình dàn xếp, bạn phải sử dụng phương pháp bật thiết bị thử nghiệm.

Quảng cáo đã dàn xếp không hiển thị nhãn Chế độ thử nghiệm. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo bật chế độ thử nghiệm cho từng mạng dàn xếp để các mạng này không gắn cờ tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ. Hãy xem hướng dẫn dàn xếp tương ứng của từng mạng để biết thêm thông tin.

Nếu bạn không chắc chắn liệu bộ chuyển đổi mạng quảng cáo dàn xếp có cung cấp chế độ thử nghiệm hay không, cách an toàn nhất là tránh nhấp vào các quảng cáo từ mạng đó trong quá trình phát triển. Bạn có thể sử dụng thuộc tính adNetworkClassName trên mọi định dạng quảng cáo để tìm ra mạng quảng cáo đã phân phát quảng cáo hiện tại.