Cài đặt chung

Lớp MobileAds cung cấp các tùy chọn cài đặt chung cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động.

Kiểm soát âm lượng của quảng cáo video

Nếu ứng dụng của bạn có các tùy chọn kiểm soát âm lượng riêng (chẳng hạn như âm lượng hiệu ứng âm thanh hoặc âm thanh tùy chỉnh), việc cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google biết mức âm lượng của ứng dụng cho phép quảng cáo video tuân thủ các tùy chọn cài đặt âm lượng của ứng dụng. Việc này giúp đảm bảo người dùng có thể nhận được quảng cáo video có mức âm lượng mong muốn.

Âm lượng của thiết bị (mà bạn có thể điều khiển bằng các nút âm lượng hoặc thanh trượt âm lượng cấp hệ điều hành ) sẽ xác định âm lượng cho đầu ra âm thanh của thiết bị. Tuy nhiên, các ứng dụng có thể độc lập điều chỉnh mức âm lượng tương ứng với âm lượng của thiết bị để mang đến cho người dùng trải nghiệm âm thanh phù hợp. Bạn có thể báo cáo âm lượng tương ứng của ứng dụng cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động bằng phương thức tĩnh setAppVolume(). Các giá trị âm lượng hợp lệ của quảng cáo nằm trong khoảng từ 0.0 (im lặng) đến 1.0 (âm lượng hiện tại của thiết bị). Dưới đây là một ví dụ về cách báo cáo âm lượng tương ứng của ứng dụng cho SDK:

Java

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_my);
    
    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
    });
    
    // Set app volume to be half of current device volume.
    MobileAds.setAppVolume(0.5f);
    ...
  }
  

Kotlin

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    
    MobileAds.initialize(this) {}
    
    // Set app volume to be half of current device volume.
    MobileAds.setAppVolume(0.5f)
    ...
  }
  

Để thông báo cho SDK biết là bạn đã tắt âm lượng ứng dụng, hãy sử dụng phương thức setAppMuted():

Java

  MobileAds.setAppMuted(true);
  

Kotlin

  MobileAds.setAppMuted(true)
  

Khi bạn bật lại, âm lượng của ứng dụng sẽ trở lại mức âm lượng mà bạn đã đặt trước đó. Theo mặc định, âm lượng của ứng dụng cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ được đặt thành 1 (mức âm lượng hiện tại của thiết bị).