API reference

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ta dokumentacja API jest uporządkowana według typu zasobu. Każdy typ zasobu zawiera co najmniej 1 reprezentację danych i co najmniej 1 metodę.

Grupy

Szczegółowe informacje o zasobach Grup dyskusyjnych znajdziesz na stronie reprezentowania zasobów.

Metoda Żądanie HTTP Opis
O ile nie zaznaczono inaczej, identyfikatory URI odnoszą się do strony https://www.googleapis.com/groups/v1/groups
pobierz GET  /groupUniqueId Pobiera ustawienia grupy określone na podstawie adresu e-mail grupy.
aktualizacja PUT  /groupUniqueId Aktualizuje obecne ustawienia grupy, które są rozpoznawane na podstawie adresu e-mail grupy.
poprawka PATCH  /groupUniqueId Aktualizuje istniejący zasób. Ta metoda obsługuje semantykę poprawki.