Method: users.insert

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Tworzy użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu User.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję User.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.