Comments: update

Yorumda değişiklik yapar.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

Yaygın kullanım alanları

İstek

HTTP isteği

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/comments

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
part parametresi, API yanıtının içereceği özellikleri tanımlar. snippet kısmını, API isteğinin güncelleyebileceği tüm özellikleri içerdiğinden en azından parametre değerine dahil etmeniz gerekir.

Aşağıdaki listede, parametre değerine ekleyebileceğiniz part adları yer almaktadır:
  • id
  • snippet

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir yorum kaynağı sağlayın. Söz konusu kaynak için:

  • Şu özellikler için değer ayarlayabilirsiniz:

    • snippet.textOriginal

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir yorum kaynağı döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) commentTextTooLong Güncellenmekte olan comment kaynağı snippet.textOriginal özelliğinde çok fazla karakter içeriyor.
badRequest (400) invalidCommentMetadata İstek meta verileri geçersiz.
badRequest (400) operationNotSupported Yalnızca Google+ tabanlı yorumlar güncellenebilir.
badRequest (400) processingFailure API sunucusu, isteği başarıyla işleyemedi. Bu geçici bir hata olabileceği gibi, genellikle istek girişinin geçersiz olduğunu gösterir. Geçerli olduğundan emin olmak için istek gövdesindeki comment kaynağının yapısını kontrol edin.
forbidden (403) forbidden İzinler yetersiz olduğundan yorum güncellenemedi. İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş olabilir.
forbidden (403) ineligibleAccount API isteğini yetkilendirmek için kullanılan YouTube hesabı, bir yorumun veya yorum ileti dizisinin güncellenmesi için kullanıcının Google hesabıyla birleştirilmelidir.
notFound (404) commentNotFound Belirtilen yorum bulunamadı. İstek gövdesinde id özelliği değerinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Deneyin.

Bu API'yi çağırmak ve API isteğini ve yanıtını görmek için APIs Explorer kullanın.