Captions: delete

ลบแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่ระบุไว้

ผลกระทบของโควต้า: การเรียกใช้วิธีการนี้มีค่าใช้จ่ายโควต้า 50 หน่วย

Use Case ทั่วไป

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/youtube/v3/captions

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับการให้สิทธิ์อย่างน้อย 1 ขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner

พารามิเตอร์

ตารางต่อไปนี้แสดงพารามิเตอร์ที่การค้นหานี้รองรับ พารามิเตอร์ทั้งหมดที่แสดงอยู่เป็นพารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
พารามิเตอร์ที่จำเป็น
id string
พารามิเตอร์ id จะระบุแทร็กคำบรรยายวิดีโอที่กำลังลบ ค่านี้คือรหัสแทร็กคำบรรยายตามที่พร็อพเพอร์ตี้ id ระบุในทรัพยากร caption
พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ
onBehalfOfContentOwner string
พารามิเตอร์นี้ใช้ได้เฉพาะในคำขอที่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสมเท่านั้น หมายเหตุ: พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube เท่านั้น

พารามิเตอร์ onBehalfOfContentOwner ระบุว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบการให้สิทธิ์ของคำขอระบุผู้ใช้ YouTube CMS ที่ดำเนินการในนามของเจ้าของเนื้อหาที่ระบุไว้ในค่าพารามิเตอร์ พารามิเตอร์นี้มีไว้สำหรับพาร์ทเนอร์เนื้อหาของ YouTube ที่เป็นเจ้าของและจัดการช่อง YouTube หลายช่อง ซึ่งช่วยให้เจ้าของเนื้อหาตรวจสอบสิทธิ์เพียงครั้งเดียวและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลวิดีโอและช่องทั้งหมดของตนโดยไม่ต้องระบุข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับแต่ละช่อง บัญชี CMS จริงที่ผู้ใช้ตรวจสอบสิทธิ์จะต้องลิงก์กับเจ้าของเนื้อหา YouTube ที่ระบุ

เนื้อหาของคำขอ

ไม่ต้องระบุเนื้อหาคำขอเมื่อเรียกใช้วิธีการนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงโค้ดตอบกลับ HTTP 204 (No Content)

ข้อผิดพลาด

ตารางต่อไปนี้ระบุข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ API อาจแสดงผลเพื่อตอบสนองต่อการเรียกเมธอดนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ประเภทข้อผิดพลาด รายละเอียดข้อผิดพลาด คำอธิบาย
forbidden (403) forbidden สิทธิ์ที่เชื่อมโยงกับคำขอไม่เพียงพอที่จะลบแทร็กคำบรรยายวิดีโอ คำขออาจไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
notFound (404) captionNotFound ไม่พบแทร็กคำอธิบายภาพ โปรดตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์ id ของคําขอเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง

ลองใช้เลย

ใช้ APIs Explorer เพื่อเรียกใช้ API นี้เพื่อดูคำขอและการตอบสนองของ API