Activities: insert

YouTube, kanal bülten özelliğini kullanımdan kaldırdığı için bu yöntem artık desteklenmiyor.

Diğer ayrıntılar için lütfen YouTube Yardım Merkezi'ni ziyaret edin.

Belirli bir kanal için bülten yayınladığında. (İsteği gönderen kullanıcının, kanal adına işlem yapmaya yetkili olması gerekir.)

Not: activity kaynakları, kullanıcıların bir videoyu derecelendirmesi veya bir videoyu favori olarak işaretleme gibi işlemler hakkında bilgi içerse de bu activity kaynaklarını oluşturmak için başka API yöntemleri kullanmanız gerekir. Örneğin, bir videoyu derecelendirmek için API'nin videos.rate() yöntemini, favori olarak işaretlemek için playlistItems.insert() yöntemini kullanırsınız.

Kota etkisi: Bu yönteme yapılan bir çağrının 50 birim kota maliyeti olur.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/activities

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Parametreler

Aşağıdaki tabloda, bu sorgunun desteklediği parametreler listelenmiştir. Listelenen parametrelerin tümü sorgu parametreleridir.

Parametreler
Gerekli parametreler
part string
Bu işlemde part parametresi iki amaca hizmet eder. Yazma işleminin ayarlanacağı özelliklerin yanı sıra API yanıtının içereceği özellikleri de tanımlar.

Aşağıdaki listede, parametre değerine ekleyebileceğiniz part ad bulunmaktadır:
 • contentDetails
 • id
 • snippet

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir etkinlik kaynağı sağlayın. Söz konusu kaynak için:

 • Şu özellikler için bir değer belirtmelisiniz:

  • snippet.description
 • Şu özellikler için değer ayarlayabilirsiniz:

  • snippet.description
  • contentDetails.bulletin.resourceId

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir etkinlik kaynağı döndürür.

Hatalar

Aşağıdaki tabloda, API'nin bu yönteme yapılan çağrıya yanıt olarak döndürebileceği hata mesajları tanımlanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen hata mesajı dokümanlarına bakın.

Hata türü Hata ayrıntısı Açıklama
badRequest (400) bulletinTextRequired İstek, bülten yayınının metnini sağlamak için snippet nesnesinin description özelliğini kullanmalıdır.
badRequest (400) invalidMetadata kind özelliği, sağlanan kimlik türüyle eşleşmiyor.
forbidden (403) forbidden İstek düzgün şekilde yetkilendirilmemiş.
notFound (404) playlistNotFound YouTube, bülten yayınıyla ilişkilendirmeye çalıştığınız videoyu bulamıyor. contentDetails.bulletinPosted.playlistId özelliğinin değerini kontrol edin.
notFound (404) videoNotFound YouTube, bülten yayınıyla ilişkilendirmeye çalıştığınız videoyu bulamıyor. contentDetails.bulletinPosted.videoId özelliğinin değerini kontrol edin.
userRateLimitExceeded (403) rateLimitExceeded Kotanızı aştığınız için istek tamamlanamıyor.