Tài nguyên dành cho nhà phát triển Google Workspace

Ngoài tài liệu, bạn có thể sử dụng các công cụ và tài nguyên này để xây dựng ứng dụng, tìm sự trợ giúp và nắm bắt thông tin về các sản phẩm dành cho nhà phát triển của Google Workspace.

Công cụ

 • Bảng điều khiển dành cho quản trị viên — Bảng điều khiển dành cho quản trị viên Google Workspace là nơi quản trị viên quản lý các tổ chức của họ, bao gồm cả việc cho phép ứng dụng bên thứ ba, uỷ quyền trên toàn miền và các công việc khác của nhà phát triển.

 • Trang tổng quan Apps Script — Trang tổng quan Apps Script là nơi bạn tạo các dự án Apps Script để tự động hoá, cải thiện hoặc mở rộng Google Workspace bằng mã nguồn đơn giản.

 • Bảng điều khiển Google Cloud – Bảng điều khiển Google Cloud là nơi bạn quản lý các dự án trên Google Cloud dùng cho các công cụ tích hợp của mình với Google Workspace.

 • APIs Explorer (Trình khám phá API) – Sử dụng Trình khám phá API của Google Workspace để thử các yêu cầu API trong trình duyệt bằng dữ liệu thực.

Đào tạo và hỗ trợ

 • Cách bắt đầu – Làm theo 5 bước để bắt đầu với tư cách là nhà phát triển Google Workspace.

 • Lớp học lập trình — Làm theo hướng dẫn từng bước để tạo các giải pháp Apps Script, tạo ứng dụng Chat hoặc tích hợp với Google Drive.

 • Hỗ trợ nhà phát triển – Hãy xem xét nhiều lựa chọn để xác định cách tốt nhất để được trợ giúp về các thắc mắc của bạn.

Các bản cập nhật

 • Blog dành cho nhà phát triển Google Workspace – Đọc tin tức mới nhất về Google Workspace trong blog Google Developers.

 • Bản dùng thử cho nhà phát triển – Đăng ký tham gia Chương trình dùng thử Google Workspace cho nhà phát triển để có quyền truy cập sớm vào một số tính năng.

 • Bản tin — Đăng ký nhận Bản tin dành cho nhà phát triển Google Workspace để nhận email tóm tắt định kỳ về các tính năng mới, sự kiện sắp tới và nhiều thông tin khác.

 • Twitter — Theo dõi @workspacedevs trên Twitter.

 • YouTube – Đăng ký kênh YouTube dành cho nhà phát triển của Google Workspace.