Projektowanie komponentów karty lub okna

Na tej stronie dowiesz się, jak projektować i tworzyć główne komponenty interfejsu wiadomości w kartach w Google Chat.

Karty obsługują zdefiniowany układ, interaktywne elementy interfejsu (np. przyciski) i multimedia, takie jak obrazy. Za pomocą kart i dialogów możesz prezentować informacje, zbierać opinie i umożliwiać im kolejne kroki.


Za pomocą kreatora kart możesz zaprojektować i wyświetlić podgląd wiadomości kart JSON przeznaczonych do aplikacji Google Chat:

Otwórz Kreator kart

Karty i okna dialogowe zwykle zawierają te komponenty:

 • CardHeader z tytułem karty.
 • Co najmniej jeden widżet CardSection, który tworzy główny element karty.
 • Widżet CardFixedFooter przeznaczony tylko do okna dialogowego.

Wymagania wstępne

 • Konto Google Workspace z dostępem do Google Chat.
 • Opublikowana aplikacja Google Chat. Aby utworzyć aplikację do obsługi czatu, skorzystaj z tego quickstart.
 • Dodaj nagłówek

  Widżet CardHeader reprezentuje nagłówek karty. Nagłówki mogą zawierać tytuł, podtytuł i awatar karty.

  Możesz uwzględnić CardHeader w wiadomościach na karcie i w oknach.

  Oto przykład właściwości CardHeader:

  Zdefiniuj sekcję karty

  Widżet CardSection to kontener wysokiego poziomu na karcie. Korzystając z sekcji kart, możesz grupować widżety na karcie. Do każdej sekcji karty możesz dodać nagłówek i jeden lub więcej widżetów.

  Możesz uwzględnić CardSection w wiadomościach na karcie i w oknach.

  Oto przykład znacznika CardSection, który zawiera 2 widżety textParagraph:

  Widżet CardFixedFooter przedstawia stopkę wiadomości dialogowej wysyłanej przez aplikację Google Chat. Stopki mogą zawierać przycisk główny i dodatkowy.

  Widżet CardFixedFooter jest dostępny tylko w przypadku okna dialogowe.

  Poniżej znajdziesz przykład widżetu CardFixedFooter z 2 przyciskami:

  Rozwiązywanie problemów

  Gdy aplikacja lub karta w Google Chat zwróci błąd, w interfejsie Google Chat pojawi się komunikat „Coś poszło nie tak”. lub „Nie można przetworzyć żądania”. Czasami w UI Google Chat nie wyświetla się żaden komunikat o błędzie, ale aplikacja lub karta Google Chat zwraca nieoczekiwany wynik, na przykład wiadomość na karcie.

  Mimo że komunikat o błędzie może nie być wyświetlany w interfejsie Google Chat, dostępne są opisowe komunikaty o błędach i dane logów, które pomogą Ci w naprawianiu błędów, gdy logowanie błędów w aplikacjach Google Chat jest włączone. Informacje o wyświetlaniu, debugowaniu i naprawianiu błędów znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z błędami w Google Chat.