Projektowanie komponentów karty lub okna

Na tej stronie opisujemy, jak projektować i tworzyć główne komponenty UI wiadomości kart w Google Chat.

Karty obsługują zdefiniowany układ, interaktywne elementy interfejsu (np. przyciski) i multimedia (np. obrazy). Za pomocą kart możesz prezentować informacje, zbierać opinie lub przekazywać użytkownikom kolejne kroki w komunikatach na karcie i oknie.


Za pomocą Kreatora kart możesz projektować karty JSON i wyświetlać ich podgląd na potrzeby aplikacji Google Chat:

Otwórz kreator kart

Karty i okna zwykle składają się z tych elementów:

 • CardHeader, który zawiera tytuł karty.
 • Co najmniej 1 widżet CardSection, który stanowi główną część karty.
 • Widżet CardFixedFooter przeznaczony tylko dla okna dialogowego.

Wymagania wstępne

 • konto Google Workspace z dostępem do Google Chat.
 • Opublikowana aplikacja Google Chat. Aby utworzyć aplikację do obsługi Google Chat, postępuj zgodnie z tym quickstart.
 • Dodaj nagłówek

  Widżet CardHeader reprezentuje nagłówek karty. Nagłówki mogą zawierać tytuł, podtytuł i obraz awatara karty.

  Możesz dodać CardHeader w przypadku wiadomości na karcie i okna dialogowego.

  Oto przykład właściwości CardHeader:

  Zdefiniuj sekcję karty

  Widżet CardSection to kontener wysokiego poziomu na karcie. Sekcje kart służą do grupowania widżetów wewnątrz karty. Do każdej sekcji karty możesz dodać nagłówek i jeden lub więcej widżetów.

  Możesz dodać CardSection w przypadku wiadomości na karcie i okna dialogowego.

  Poniżej znajdziesz przykład elementu CardSection, który zawiera 2 widżety textParagraph:

  Widżet CardFixedFooter reprezentuje stopkę wiadomości w oknie wysłanej przez aplikację do obsługi czatu. Stopki mogą zawierać przycisk główny i przycisk dodatkowy.

  Widżet CardFixedFooter jest dostępny tylko w przypadku okien.

  Poniżej znajdziesz przykład widżetu CardFixedFooter z 2 przyciskami:

  Rozwiązywanie problemów

  Gdy aplikacja lub karta Google Chat zwróci błąd, w interfejsie Google Chat pojawi się komunikat „Coś poszło nie tak”. lub „Nie można przetworzyć żądania”. Czasami w interfejsie Google Chat nie pojawia się żaden komunikat o błędzie, ale aplikacja lub karta Google Chat zwraca nieoczekiwany wynik, na przykład komunikat na karcie może się nie pojawić.

  Mimo że komunikat o błędzie może nie wyświetlać się w interfejsie Google Chat, dostępne są opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomogą Ci naprawić błędy występujące po włączeniu logowania błędów w aplikacjach Google Chat. Informacje o wyświetlaniu, debugowaniu i naprawianiu błędów znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Google Chat i ich naprawianie.