Dodawanie tekstu i obrazów do karty lub okna

Z tego artykułu dowiesz się, jak dodawać tekst i obrazy do karty lub wiadomości w oknie oraz jak zmienić sposób wyświetlania tekstu i obrazów w wiadomości.


Za pomocą Kreatora kart możesz projektować karty JSON i wyświetlać ich podgląd na potrzeby aplikacji Google Chat:

Otwórz kreator kart

Wymagania wstępne

 • konto Google Workspace z dostępem do Google Chat.
 • Opublikowana aplikacja Google Chat. Aby utworzyć aplikację do obsługi Google Chat, postępuj zgodnie z tym quickstart.
 • Dodaj obraz

  Widżet Image wyświetla obraz w formacie PNG lub JPG hostowany pod adresem URL HTTPS. Szerokość wyświetlanego obrazu wypełnia całą szerokość wyświetlanej karty, a jego wysokość jest dostosowywana w celu zachowania proporcji obrazu. Widżet Image obsługuje działania onclick, które są wykonywane po kliknięciu obrazu przez użytkownika. Przykładowe działania onclick:

  • Otwórz hiperlink z tagiem OpenLink, np. hiperlink do dokumentacji dla deweloperów Google Chat https://developers.google.com/chat.
  • Uruchom działanie, które uruchamia funkcję niestandardową, np. wywołanie interfejsu API.

  Widżet Image podlega tym ograniczeniom:

  • Obsługiwane są tylko obrazy w formatach PNG i JPG.
  • Adresem URL hosta musi być HTTPS.
  • Aby karty były skuteczne, maksymalny zalecany rozmiar obrazu to 2 MB.

  Poniżej znajdziesz kartę składającą się z widżetu Image. Wyświetla on obraz strony docelowej z dokumentacją dla deweloperów w Google Chat. Gdy użytkownik kliknie obraz, w nowej karcie otworzy się dokumentacja dla deweloperów Google Chat.

  Dodaj komponent obrazu

  Widżet Image to obraz z ograniczonym stylem. Widżet imageCompent pozwala zastosować do obrazu cropStyle i borderStyle.

  Poniższy przykład pokazuje 2 obrazy w siatce, z których 1 z nich jest przycięty:

  Przycinanie obrazu

  Kształt obrazu możesz dostosować, używając cropStyle. Do obrazu można zastosować kilka kształtów:

  • Użyj funkcji SQUARE, aby przyciąć do kwadratu.
  • Użyj funkcji CIRCLE, aby przyciąć okrągłe zdjęcie.
  • Użyj funkcji RECTANGLE_CUSTOM, aby zastosować prostokątne przycięcie o niestandardowym współczynniku proporcji. Możesz na przykład użyć polecenia RECTANGLE_4_3, aby zastosować prostokątne przycięcie o współczynniku proporcji 4:3.

  Poniższy przykład pokazuje 5 obrazów w siatce z innymi wartościami cropStyle zastosowanymi do każdego z nich:

  Dodaj ikonę

  Widżet Icon reprezentuje ikonę wbudowanej lub ikony niestandardowej. Z Icon możesz korzystać w komunikatach na karcie i w oknach dialogowych w taki sposób:

  • wyświetlać oddzielną ikonę;
  • wyświetlać ikonę przed powiązanym tekstem w ramach widżetu DecoratedText;
  • wyświetlać ikonę jako interaktywny przycisk jako część widżetu ButtonList;

  Oto karta zawierająca komponent Icon z wbudowaną ikoną:

  Tabela poniżej zawiera listę wbudowanych ikon, które mogą być używane w przypadku wiadomości na karcie:

  SAMOLOT BOOKMARK
  BUS SAMOCHÓD
  ZEGAR CONFIRMATION_NUMBER_ICON
  DESCRIPTION KWOTA
  E-MAIL EVENT_SEAT
  FLIGHT_ARRIVAL FLIGHT_DEPARTURE
  REKLAMA HOTEL_ROOM_TYPE
  ZAPROŚ MAP_PIN
  CZŁONKOSTWO MULTIPLE_PEOPLE
  OSOBA TELEFON
  RESTAURANT_ICON SHOPPING_CART
  GWIAZDKA SKLEP
  BILET TRAIN
  VIDEO_CAMERA VIDEO_PLAY

  Dodaj akapit tekstu sformatowanego

  Widżet TextParagraph wyświetla akapit tekstu z opcjonalnym formatowaniem HTML. Przy konfigurowaniu zawartości tekstowej tych widżetów uwzględnij tylko odpowiednie tagi HTML. Więcej informacji o obsługiwanych tagach HTML znajdziesz w sekcji Formatowanie tekstu karty.

  Na przykład w przypadku tekstu akapitu dostępne jest takie formatowanie:

  • Używaj tagów HTML <b>, <u> i <i>, aby wyświetlać pogrubienie, podkreślenie lub kursywę.
  • Linki do witryn w HTML <a href="https://www.google.com">hyperlinks</a>.
  • Dodaj trochę koloru za pomocą kodu HTML <font color="#ea9999">font tags</font>.

  Każdy widżet TextParagraph renderuje się jako nowy akapit i można go uznać za podobny do tagu HTML <p>.

  Poniżej znajdziesz kartę składającą się z 2 widżetów TextParagraph, które służą do wyświetlania dwóch akapitów z prostym formatowaniem HTML:

  Wyświetl tekst z elementami dekoracyjnymi

  Widżet DecoratedText wyświetla tekst z opcjonalnym układem i możliwościami. Na przykład:

  • Wyświetlaj icon na początku tekstu z atrybutem startIcon.
  • Pokaż tytuł przed tekstem, używając symbolu topLabel.
  • Dodaj klikalny przycisk z atrybutem button lub przełącznik z przyciskiem switchControl.

  Użyj widżetu DecoratedText, jeśli chcesz prezentować informacje w prosty i interaktywny sposób. Świetnie sprawdza się on w takich przypadkach jak wizytówki, aktualizacje stanu zamówień czy powiadomienia o biletach służbowych.

  Widżet DecoratedText obsługuje proste formatowanie tekstu HTML. Przy konfigurowaniu zawartości tekstowej tych widżetów uwzględnij tylko odpowiednie tagi HTML. Więcej informacji o obsługiwanych tagach HTML znajdziesz w sekcji Formatowanie tekstu karty.

  Poniżej znajdziesz kartę z widżetem DecoratedText służącym do wyświetlania danych kontaktowych, takich jak adres e-mail, stan online, numer telefonu i witryna:

  Rozwiązywanie problemów

  Gdy aplikacja lub karta Google Chat zwróci błąd, w interfejsie Google Chat pojawi się komunikat „Coś poszło nie tak”. lub „Nie można przetworzyć żądania”. Czasami w interfejsie Google Chat nie pojawia się żaden komunikat o błędzie, ale aplikacja lub karta Google Chat zwraca nieoczekiwany wynik, na przykład komunikat na karcie może się nie pojawić.

  Mimo że komunikat o błędzie może nie wyświetlać się w interfejsie Google Chat, dostępne są opisowe komunikaty o błędach i dane dziennika, które pomogą Ci naprawić błędy występujące po włączeniu logowania błędów w aplikacjach Google Chat. Informacje o wyświetlaniu, debugowaniu i naprawianiu błędów znajdziesz w artykule Rozwiązywanie problemów z Google Chat i ich naprawianie.