PassConstraints

Kontener na wszelkie ograniczenia, które mogą być nałożone na karty.

Zapis JSON
{
  "screenshotEligibility": enum (ScreenshotEligibility),
  "nfcConstraint": [
    enum (NfcConstraint)
  ]
}
Pola
screenshotEligibility

enum (ScreenshotEligibility)

zrzut ekranu z informacjami o tym, czy karta jest dostępna;

nfcConstraint[]

enum (NfcConstraint)

Ograniczenia NFC dla karty.

ScreenshotEligibility

Określa, czy na karcie mogą być robione zrzuty ekranu.

Wartości w polu enum
SCREENSHOT_ELIGIBILITY_UNSPECIFIED Wartość domyślna, taka sama jak ELIGIBLE.
ELIGIBLE Domyślne zachowanie dla wszystkich istniejących kart, jeśli nie określono możliwości wykonywania zrzutów ekranu. Umożliwia robienie zrzutów ekranu na urządzeniach z Androidem.
INELIGIBLE Nie pozwala na wykonywanie zrzutów ekranu na urządzeniach z Androidem. Pamiętaj, że starsze wersje Portfela nadal mogą zezwalać na robienie zrzutów ekranu.

NfcConstraint

Określa możliwe ograniczenia NFC dla karty.

Wartości w polu enum
NFC_CONSTRAINT_UNSPECIFIED Wartość domyślna, bez ograniczeń.
BLOCK_PAYMENT Karty płatnicze nie zostaną przeniesione, gdy karta będzie otwarta.
BLOCK_CLOSED_LOOP_TRANSIT Karty transportu publicznego typu closed loop nie są przekazywane, gdy bilet jest otwarty.