Cyfrowy kluczyk samochodowy

Użytkownicy mogą blokować, odblokowywać i uruchamiać samochód, używając telefonu z Androidem i cyfrowym kluczykiem samochodowym. Producent pojazdu musi współpracować z Google, aby zintegrować klucze w Portfelu. Parowanie może zostać zainicjowane w aplikacji pojazdu, w e-mailu lub w nagłówku samochodu.

Użytkownicy spełniający wymagania dotyczące urządzenia i samochodu na stronie Pierwsze kroki z cyfrowym kluczykiem samochodowym mogą utworzyć cyfrowe kluczyki samochodowe w Portfelu Google.

Google współpracuje z konsorcjum samochodowym (CC Connect), aby opracowywać rozwiązania oferowane przez producentów pojazdów i urządzeń. Opis sposobu działania tego rozwiązania można znaleźć w bezpłatnych dokumentach wydanych przez CCC na stronie internetowej firmy.

Deweloperzy urządzeń i producentów samochodów mogą kontaktować się z CCC, aby dowiedzieć się, jak uczestniczyć w programowaniu cyfrowych kluczyków samochodowych.