ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดแท็กอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Google Tag Manager ได้ Tag Manager ช่วยให้คุณแก้ไขวิธีตั้งค่าแอปได้โดยไม่ต้องสร้างและส่งโค้ดแอปอีกครั้งไปยังตลาดกลางแอป ส่วนใหญ่แล้ว คุณจะไม่ต้องเขียนโค้ดบรรทัดเดียว เมื่อใช้ Tag Manager

ก่อนเริ่มต้น

ก่อนที่จะใช้ Tag Manager ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ตั้งค่า SDK ของ Google Analytics สําหรับ Firebase ซึ่งจะช่วยให้คุณส่งข้อมูลแอปไปยัง Google Analytics ได้ คุณยังส่งข้อมูลแอปไปยังผลิตภัณฑ์ที่คุณผสานรวมกับ Google Analytics ได้ด้วย เมื่อติดตั้ง SDK แล้ว คุณจะใช้ Tag Manager เพื่อแก้ไขการตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลได้

ขั้นตอนถัดไป