Google Tag Manager API - ภาพรวม

เอกสารนี้จะแสดงภาพรวมระดับสูงของ Google Tag Manager API

เกริ่นนำ

Google Tag Manager API ให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล การกำหนดค่า Google Tag Manager สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต API นี้จะช่วยให้คุณจัดการสิ่งต่อไปนี้ได้

เริ่มต้นใช้งาน

ต้องการเริ่มตอนนี้เลยไหม อ่านคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ละแอปพลิเคชันที่ใช้ API จะต้องผ่าน 2 ขั้นตอนเพื่อลงทะเบียน ให้สิทธิ์ผู้ใช้ และทำงานกับ API คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะนำคุณผ่านแต่ละขั้นตอน และในตอนท้ายจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ที่คุณสามารถปรับแต่งได้

ภาพรวมในเชิงแนวคิด

API นี้จะแสดงเอนทิตีการกำหนดค่า Google Tag Manager หลายรายการ ที่มีลำดับชั้น บัญชีผู้ใช้แต่ละรายจะมีคอนเทนเนอร์ได้ 1 รายการหรือมากกว่านั้น ซึ่งแต่ละบัญชีจะมีพื้นที่ทำงานได้อย่างน้อย 1 รายการ พื้นที่ทำงานช่วยให้แก้ไขตัวแปร ตัวแปรบิวท์อิน ทริกเกอร์ โฟลเดอร์ และแท็กของคอนเทนเนอร์ได้หลายรายการพร้อมกัน เมื่อแก้ไขพื้นที่ทำงานตามที่ต้องการแล้ว คุณสามารถสร้าง ดูตัวอย่าง และนำเวอร์ชันไปใช้จริงได้ ทรัพยากรสิทธิ์ให้คุณจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ที่ระดับบัญชี แผนภาพต่อไปนี้แสดงความสัมพันธ์ระดับบนสุดและระดับย่อยระหว่างเอนทิตีต่างๆ

ลำดับชั้นของเอนทิตี Tag Manager
ภาพที่ 1: ความสัมพันธ์ระดับบนสุดและระดับย่อยของทรัพยากร Google Tag Manager

Google Tag Manager API แสดงเอนทิตีแต่ละรายการเป็นทรัพยากร รายการทรัพยากรในประเภทหนึ่งๆ จะประกอบกันเป็นคอลเล็กชัน โดย API นี้จะแสดงแต่ละคอลเล็กชันใน URI ที่ค้นหาได้เพื่อแสดงรายการเอนทิตีในนั้น

ดูข้อมูลอ้างอิง Tag Manager API เพื่อรับคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับเมธอดใน API และข้อมูลที่แสดงผล

นโยบายโควต้า

Google Tag Manager API จัดการการดำเนินการหลายล้านรายการ หากต้องการป้องกันไม่ให้ระบบได้รับการดำเนินการมากเกินกว่าจะจัดการได้ และเพื่อให้การกระจายทรัพยากรระบบอย่างเท่าเทียม คุณจำเป็นต้องใช้ระบบโควต้า อ่านคำแนะนำขีดจำกัดและโควต้าเพื่อดูขีดจำกัดเฉพาะ

ขั้นตอนถัดไป

แหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API มีดังนี้