ภาพรวม

คุณสามารถเริ่มรวบรวมข้อมูลในการวัดผลและผลิตภัณฑ์การโฆษณา เช่น Google Analytics และการวัด Conversion ของ Google Ads ได้โดยการเพิ่มแท็กอย่างน้อย 1 แท็กลงในเว็บไซต์ คุณสามารถเพิ่มแท็กโดยใช้แท็ก Google (gtag.js) ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงโค้ด JavaScript หรือระบบจัดการแท็กอย่าง Google Tag Manager ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าภายในระบบจัดการแท็ก

หากต้องการใช้การวัดผลและแท็กโฆษณาในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณใช้ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase ได้ เมื่อคุณทำให้ SDK ใช้งานได้แล้ว คุณยังสามารถใช้ Google Tag Manager เพื่อแก้ไขและกำหนดเส้นทางข้อมูล

"แท็ก" คืออะไร

แท็ก Google คืออะไร

Google Tag Manager คืออะไร

ในเอกสารประกอบของ Google ตัวอย่างแท็ก Google ประกอบด้วยโค้ด gtag.js ในขณะที่ตัวอย่าง Tag Manager จะแสดงขั้นตอนการกําหนดค่าแท็ก

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงความแตกต่างระหว่างการใช้แท็ก Google กับ Tag Manager

แท็ก Google นี้จะแสดงข้อมูลโค้ดที่คุณเพิ่มลงในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ได้ รหัสแท็กในข้อมูลโค้ดจะเปิดใช้การวัดสำหรับ Google Analytics และ Google Ads

<script async
  src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID">
</script>

<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [] ;
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag( 'js', new Date () ) ;

  gtag( 'config', 'TAG_ID');
</script>

หากต้องการใช้ Tag Manager เพื่อเปิดใช้การวัดผลสำหรับ Google Analytics และ Google Ads คุณจะต้องสร้างแท็กสำหรับ Google Analytics และแท็กสำหรับ Conversion ของ Google Ads ซึ่งจากนั้นคุณจะกำหนดค่าให้เริ่มทำงานในทริกเกอร์เดียวกัน หลังจากนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะแสดงในเว็บไซต์ของคุณทันที ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Conversion ของ Google Ads

แท็กที่แท็ก Google และ Tag Manager รองรับ

แท็ก Google (gtag.js) และ Tag Manager รองรับแท็กต่อไปนี้

ประเภทแท็ก gtag.js Tag Manager
Google Analytics 4 มี มี
Google Analytics: Universal Analytics มี มี
Conversion ของ Google Ads มี มี
รีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads มี มี
Floodlight มี มี
Google Surveys เกี่ยวกับความพึงพอใจเว็บไซต์ ไม่ได้ มี
แท็กจากบุคคลที่สาม ไม่ได้ มี

นอกจากผลิตภัณฑ์การวัดของ Google ที่แสดงที่นี่แล้ว เครื่องจัดการแท็กยังรองรับแท็กของบุคคลที่สามอีกมากมาย แกลเลอรีเทมเพลตชุมชนมีเทมเพลตแท็กและตัวแปรเพิ่มเติมที่ดูแลโดยบุคคลที่สาม นอกจากนี้ คุณยังสร้างและแชร์แท็กของคุณเองได้ด้วยเทมเพลตที่กำหนดเอง