Google Tag Manager สำหรับ Android

ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้ Google Tag Manager เพื่อใช้งานและจัดการแท็กการวัดและพิกเซลในแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยไม่ต้องสร้างและส่งไฟล์ไบนารีของแอปพลิเคชันไปยังตลาดกลางแอปอีกครั้ง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase สามารถเพิ่ม Tag Manager เพื่อช่วยจัดการและเปลี่ยนแปลงการติดตั้งใช้งานได้อย่างง่ายดาย แม้มีการจัดส่งแอปแล้วก็ตาม

นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญและตัดสินใจในภายหลังได้ว่าแท็กหรือพิกเซลใดควรเริ่มทำงาน

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่จะเริ่มต้น ให้ทำดังนี้

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนการกำหนดค่าและใช้ Google Tag Manager ในแอปพลิเคชัน Android

1. เพิ่ม Google Tag Manager ในโปรเจ็กต์

 1. ในไฟล์โมดูล Gradle (โดยปกติจะเป็น app/build.gradle) ให้เพิ่มทรัพยากร Dependency ต่อไปนี้ในไลบรารี Tag Manager

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4'
  }
  
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Tag Manager

 3. เลือกคอนเทนเนอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

 4. คลิกเวอร์ชันในแถบนำทางด้านบน

 5. คลิกเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่ต้องการใช้

 6. คลิกดาวน์โหลด

 7. สร้างโฟลเดอร์ app/src/main/assets/containers หากยังไม่มี คัดลอกคอนเทนเนอร์ที่ดาวน์โหลดมาไปยังโฟลเดอร์

2. เหตุการณ์และตัวแปรในบันทึก

Tag Manager ใช้เหตุการณ์ พารามิเตอร์ และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ที่ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase บันทึกไว้เพื่อทริกเกอร์และสร้างแท็กที่คุณกำหนดค่าไว้ใน Google Tag Manager

อ่านเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Firebase เพื่อดูวิธีบันทึกเหตุการณ์และตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้

กำหนดค่าตัวแปรใน Tag Manager

หากต้องการบันทึกค่าของพารามิเตอร์เหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้เพื่อใช้ใน Google Tag Manager ให้กำหนดค่าตัวแปรในอินเทอร์เฟซ Tag Manager

ตัวอย่างเช่น คุณอาจบันทึกเหตุการณ์ที่กำหนดเองต่อไปนี้ในแอป

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

จากนั้น คุณจะกําหนดค่าตัวแปรพารามิเตอร์เหตุการณ์ใหม่ใน Tag Manager ได้โดยทำดังนี้ เพื่อบันทึกค่า image_name และ full_text parameter

 • ชื่อตัวแปร: ชื่อรูปภาพ
 • ประเภทตัวแปร: พารามิเตอร์เหตุการณ์
 • ชื่อคีย์พารามิเตอร์เหตุการณ์: image_name

และ:

 • ชื่อตัวแปร: ข้อความแบบเต็ม
 • ประเภทตัวแปร: พารามิเตอร์เหตุการณ์
 • ชื่อคีย์พารามิเตอร์เหตุการณ์: full_text

ในทำนองเดียวกัน คุณอาจตั้งค่าพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ต่อไปนี้ในแอปได้

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

จากนั้น คุณจะกำหนดค่าตัวแปรพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Firebase ใหม่ใน Google Tag Manager เพื่อบันทึกค่า favorite_food ได้ ดังนี้

 • ชื่อตัวแปร: อาหารโปรด
 • ประเภทตัวแปร: พร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้ Firebase
 • ชื่อคีย์พารามิเตอร์เหตุการณ์: favorite_food

แก้ไขและบล็อกเหตุการณ์

Tag Manager ช่วยให้คุณแก้ไขและบล็อกเหตุการณ์ก่อนที่ SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase จะบันทึกได้ การแก้ไขเหตุการณ์ช่วยให้คุณเพิ่ม นําออก หรือเปลี่ยนค่าของพารามิเตอร์เหตุการณ์ หรือปรับชื่อเหตุการณ์ได้โดยไม่ต้องอัปเดตแอป SDK ของ Google Analytics สำหรับ Firebase จะบันทึกเหตุการณ์ที่ไม่ถูกบล็อก

SDK ของ Google Analytics สําหรับ Firebase ยังบันทึกเหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ผู้ใช้บางอย่างโดยอัตโนมัติด้วย คุณสามารถใช้เหตุการณ์และพร็อพเพอร์ตี้ที่รวบรวมโดยอัตโนมัติใน Tag Manager ได้โดยไม่ต้องเพิ่มโค้ดใดๆ แต่จะบล็อกไม่ได้

3. ส่งกิจกรรม

ใช้ตัวแปรชื่อเหตุการณ์ Firebase, ตัวแปรพารามิเตอร์เหตุการณ์ Firebase และตัวแปรอื่นๆ เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์ เงื่อนไขทริกเกอร์จะได้รับการประเมิน เมื่อคุณบันทึกเหตุการณ์ Firebase โดยค่าเริ่มต้น เหตุการณ์ Google Analytics สำหรับ Firebase จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มแท็ก Google Analytics สำหรับ Firebase ใน Tag Manager เพื่อบล็อกไม่ให้ส่งเหตุการณ์ไปยัง Google Analytics ได้

4. ดูตัวอย่าง แก้ไขข้อบกพร่อง และนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

ก่อนที่จะเผยแพร่เวอร์ชันของคอนเทนเนอร์ คุณจะต้องดูตัวอย่างคอนเทนเนอร์เพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้ตามที่ต้องการ Google Tag Manager ช่วยให้คุณดูตัวอย่างเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์ได้โดยสร้างลิงก์และคิวอาร์โค้ดในเว็บอินเทอร์เฟซ และใช้เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน คุณยังเปิดใช้โหมดการบันทึกแบบละเอียดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดได้ด้วย

แสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์

ก่อนแสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์ ให้สร้าง URL ตัวอย่างในอินเทอร์เฟซเว็บ Google Tag Manager โดยเลือกเวอร์ชันของคอนเทนเนอร์ที่ต้องการดูตัวอย่าง แล้วเลือกแสดงตัวอย่าง บันทึก URL พรีวิวนี้สำหรับขั้นตอนต่อๆ ไป

URL ตัวอย่างจะแสดงในหน้าต่างแสดงตัวอย่างของอินเทอร์เฟซเว็บ Tag Manager
ภาพที่ 1: รับ URL ตัวอย่างจากอินเทอร์เฟซเว็บของ Tag Manager

วิธีแสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์ (หากคุณใช้ Android Studio ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 3)

 1. เพิ่มกิจกรรมแสดงตัวอย่างนี้ลงในไฟล์ AndroidManifest

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. เปลี่ยนบรรทัดนี้เพื่อรวมชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. ในอินเทอร์เฟซเว็บของ Google Tag Manager ให้สร้างลิงก์แสดงตัวอย่างโดยทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Tag Manager
  2. เลือกคอนเทนเนอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
  3. คลิกเวอร์ชันในแถบนำทางด้านบน
  4. คลิกการทำงาน > แสดงตัวอย่างในเวอร์ชันคอนเทนเนอร์ที่คุณต้องการดูตัวอย่าง
  5. ป้อนชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชัน
  6. คลิกสร้างลิงก์เริ่มต้นแสดงตัวอย่าง
 4. หยุดแอปพลิเคชันแล้วใช้ลิงก์แสดงตัวอย่างหรือคิวอาร์โค้ดที่สร้างขึ้นเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน

 5. คุณออกจากโหมดแสดงตัวอย่างได้โดยคลิกลิงก์ที่สร้างขึ้นจากตัวเลือกสร้างลิงก์แสดงตัวอย่างสิ้นสุดในอินเทอร์เฟซบนเว็บ

คอนเทนเนอร์แก้ไขข้อบกพร่อง

ในการแก้ปัญหาการใช้งานคอนเทนเนอร์ ให้เปิดใช้การบันทึกแบบละเอียด ดังนี้

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

นำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริง

หลังจากที่แสดงตัวอย่างคอนเทนเนอร์และตรวจสอบว่าใช้งานได้แล้ว คุณสามารถนำไปใช้จริงได้ หลังจากที่คุณนำคอนเทนเนอร์ไปใช้จริงแล้ว การกำหนดค่าแท็กจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ขั้นตอนถัดไป

อ่านการกำหนดค่าขั้นสูง