Báo cáo nội dung rác, nội dung lừa đảo hoặc phần mềm độc hại

Nếu tìm thấy thông tin trong kết quả tìm kiếm trên Google mà bạn cho là mánh khoé tăng thứ hạng, đường liên kết được trả tiền, phần mềm độc hại hoặc các vấn đề khác về chất lượng, hãy sử dụng một trong các biểu mẫu dưới đây. Tuy Google không sử dụng báo cáo này để trực tiếp xử lý lỗi vi phạm, nhưng những báo cáo này vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi hiểu được cách cải thiện hệ thống phát hiện mánh khoé tăng thứ hạng nhằm bảo vệ kết quả tìm kiếm.

Trang web rác, lừa đảo hoặc có chất lượng thấp

Những kỹ thuật thao túng thứ hạng cố gắng xâm phạm chất lượng của kết quả tìm kiếm trên Google là hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi về nội dung rác và có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng của trang web.

Báo cáo nội dung rác

Phần mềm độc hại

Nếu bạn cho rằng một trang web bị nhiễm phần mềm độc hại hay đang phân phối phần mềm độc hại hoặc phần mềm không mong muốn, hãy thông báo cho chúng tôi.

Báo cáo phần mềm độc hại

Hành vi lừa đảo

Nếu bạn cho rằng mình bắt gặp một trang được thiết kế để trông giống một trang khác nhằm mục đích đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng, vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để báo cáo trang đó cho nhóm Duyệt web An toàn của Google.

Báo cáo hành vi lừa đảo