Tổng quan về Protected Audience API

Phiên đấu giá quảng cáo trên thiết bị để phân phát đối tượng tái tiếp thị và đối tượng tuỳ chỉnh mà không cần tính năng theo dõi của bên thứ ba trên nhiều trang web.

Bài viết này dành cho đối tượng nào?

Bài viết này trình bày thông tin cơ bản về Protected Audience API và giải thích một số khái niệm cơ bản, nhưng không chi tiết về mặt kỹ thuật.

Hãy tham khảo bảng thuật ngữ để biết các thuật ngữ dùng trong tài liệu về Protected Audience. Ở cuối bài viết này, bạn có thể tìm hiểu cách tương tác và chia sẻ ý kiến phản hồi.

Protected Audience API là gì?

Protected Audience API là công nghệ Hộp cát về quyền riêng tư dùng cho các trường hợp tái tiếp thị và sử dụng đối tượng tuỳ chỉnh. Công nghệ này được thiết kế để các bên thứ ba không thể theo dõi hành vi duyệt web của người dùng trên các trang web.

Protected Audience API cho phép trình duyệt thực hiện các phiên đấu giá trên thiết bị để chọn quảng cáo có liên quan từ các trang web mà người dùng đã truy cập trước đó.

Protected Audience API là thử nghiệm đầu tiên được triển khai trong Chromium trong nhóm đề xuất TURTLEDOVE. Sự khác biệt giữa Protected Audience và TURTLEDOVE chủ yếu liên quan đến việc phân tách vai trò trên thiết bị của người mua và người bán quảng cáo. Các phần sau giải thích cách hoạt động của Protected Audience API.

Protected Audience API trong 1 phút

Để biết thông tin tổng quan chuyên sâu hơn về Protected Audience API, hãy đọc Hướng dẫn cho nhà phát triển về Protected Audience API.

Thông tin tổng quan về từng giai đoạn trong vòng đời của Protected Audience API
Vòng đời của Protected Audience API.

Protected Audience API sử dụng nhóm mối quan tâm để cho phép các trang web hiển thị quảng cáo phù hợp với người dùng của họ.

Ví dụ: khi người dùng truy cập vào một trang web muốn quảng cáo sản phẩm của trang web đó, chủ sở hữu của nhóm mối quan tâm (chẳng hạn như nền tảng bên cầu (DSP)) có thể yêu cầu trình duyệt của người dùng thêm tư cách thành viên cho nhóm mối quan tâm đó. Nếu yêu cầu thành công, trình duyệt sẽ ghi lại:

 • Tên của nhóm mối quan tâm, ví dụ: "xe đạp tuỳ chỉnh".
 • Chủ sở hữu của nhóm mối quan tâm, chẳng hạn như "https://dsp.example".
 • Thông tin cấu hình của nhóm mối quan tâm để cho phép trình duyệt truy cập vào mã đặt giá thầu, mã quảng cáo và dữ liệu theo thời gian thực, nếu chủ sở hữu của nhóm được mời đặt giá thầu trong một phiên đấu giá quảng cáo.

Sau đó, khi người dùng truy cập vào một trang web có không gian quảng cáo, người bán không gian quảng cáo (nhà cung cấp bên bán (SSP) hoặc chính trang web đó) có thể sử dụng Protected Audience để chạy phiên đấu giá quảng cáo nhằm chọn quảng cáo phù hợp nhất để hiển thị cho người dùng. Người bán gọi hàm navigator.runAdAuction(). Hàm này cung cấp danh sách chủ sở hữu nhóm mối quan tâm được mời tham gia đặt giá thầu.

Giá thầu chỉ có thể do nhóm mối quan tâm chứa thành viên chứa chủ sở hữu đã được mời đặt giá thầu.

Mã đặt giá thầu được truy xuất từ URL được cung cấp trong cấu hình của nhóm mối quan tâm. Mã này cung cấp dữ liệu về nhóm mối quan tâm và thông tin từ người bán, cùng với dữ liệu bối cảnh về trang và trình duyệt.

Mỗi nhóm mối quan tâm cung cấp giá thầu được gọi là người mua.

Khi trình duyệt gọi hàm để chạy phiên đấu giá quảng cáo, mã của mỗi người mua sẽ tạo một giá thầu với sự trợ giúp của dữ liệu theo thời gian thực do dịch vụ Giá trị/Khoá đối tượng được bảo vệ của họ cung cấp. Sau đó, người bán nhận được các giá thầu này cũng như dữ liệu theo thời gian thực do người bán sở hữu và tính điểm cho từng giá thầu. Giá thầu có điểm số cao nhất sẽ giành chiến thắng trong phiên đấu giá.

Quảng cáo chiến thắng sẽ hiển thị trong một khung bảo vệ. URL của mẫu quảng cáo được chỉ định trong giá thầu và nguồn gốc phải khớp với URL trong danh sách do cấu hình của nhóm mối quan tâm cung cấp.

Người bán có thể báo cáo kết quả phiên đấu giá (reportResult()) và người mua có thể báo cáo chiến thắng (reportWin()).

Tìm hiểu về báo cáo phiên đấu giá trong Protected Audience.

Tại sao chúng ta cần có Protected Audience API?

Khi hiểu rõ mối quan tâm của người dùng, bạn có thể hiển thị quảng cáo phù hợp hơn thay vì chỉ chọn quảng cáo dựa trên nội dung trang web (nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh) hoặc bằng cách sử dụng thông tin do người dùng cung cấp cho trang web nơi quảng cáo xuất hiện (nhắm mục tiêu theo dữ liệu của bên thứ nhất).

Thông thường, các nền tảng quảng cáo đã biết được mối quan tâm của người dùng bằng cách theo dõi hành vi của họ trên các trang web. Các trình duyệt cần có một cách để cho phép nền tảng quảng cáo chọn quảng cáo phù hợp, nhờ đó, nhà xuất bản nội dung có thể kiếm được doanh thu từ quảng cáo mà không cần theo dõi trên nhiều trang web.

Protected Audience API hướng đến việc đưa nền tảng web đến gần một trạng thái mà trình duyệt của người dùng trên thiết bị (không phải nền tảng nhà quảng cáo hoặc nền tảng công nghệ quảng cáo) lưu giữ thông tin về những gì người dùng quan tâm.

Làm cách nào để dùng thử Protected Audience API?

 • Hướng dẫn cho nhà phát triển về Protected Audience API mô tả cách sử dụng API và cách kiểm thử cục bộ.

 • Protected-audience-demo.web.app cung cấp hướng dẫn về cách triển khai Protected Audience cơ bản trên các trang web của nhà quảng cáo và nhà xuất bản. Video minh hoạ về Protected Audience giải thích cách hoạt động của mã này và xem trước cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để gỡ lỗi.

Trình duyệt có cấu hình nào?

Người dùng có thể điều chỉnh việc tham gia dùng thử Hộp cát về quyền riêng tư trong Chrome bằng cách bật hoặc tắt chế độ cài đặt cấp cao nhất trong chrome://settings/adPrivacy. Trong quá trình kiểm thử ban đầu, người dùng có thể chọn không sử dụng Protected Audience API bằng cách sử dụng chế độ cài đặt Hộp cát về quyền riêng tư.

Chrome dự định cho phép người dùng xem và quản lý danh sách nhóm mối quan tâm mà họ đã được thêm vào trên các trang web mà họ truy cập. Tương tự như công nghệ Hộp cát về quyền riêng tư, các chế độ cài đặt của người dùng có thể thay đổi dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng, đơn vị quản lý và những người khác.

Chúng tôi sẽ cập nhật các chế độ cài đặt hiện có trong Chrome khi Protected Audience API phát triển, dựa trên các thử nghiệm và ý kiến phản hồi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cung cấp các chế độ cài đặt chi tiết hơn để quản lý Protected Audience và dữ liệu có liên quan.

Phương thức gọi API không thể truy cập vào tư cách thành viên nhóm khi người dùng duyệt web ở Chế độ ẩn danh và tư cách thành viên sẽ bị xoá khi người dùng xoá dữ liệu trang web của họ.

Tôi có thể chọn không sử dụng Protected Audience API không?

Tìm hiểu cách chặn quyền truy cập vào Protected Audience API, cả với tư cách là chủ sở hữu trang web hoặc người dùng cá nhân.

Khái niệm chính

Bạn muốn tìm thêm thông tin về thuật ngữ của Protected Audience? Hãy tham khảo Bảng thuật ngữ Hộp cát về quyền riêng tư.

Nhóm đối tượng có cùng mối quan tâm là gì?

Nhóm mối quan tâm Protected Audience API đại diện cho một nhóm người có chung sở thích, tương ứng với danh sách tái tiếp thị.

Mỗi nhóm mối quan tâm Protected Audience API đều có một chủ sở hữu. Các loại chủ sở hữu khác nhau sẽ tạo ra các loại nhóm mối quan tâm khác nhau với các trường hợp sử dụng khác nhau.

Chủ sở hữu yêu cầu trình duyệt của người dùng thêm thành viên trong nhóm mối quan tâm của họ bằng cách gọi hàm JavaScript navigator.joinAdInterestGroup(), cung cấp các thông tin như dữ liệu về quảng cáo liên quan đến nhóm mối quan tâm và URL của JavaScript dùng trong tính năng đặt giá thầu. Hệ thống có thể cập nhật dữ liệu về nhóm mối quan tâm (chẳng hạn như quảng cáo) và bạn có thể bật tính năng này trong tối đa 30 ngày.

Các loại nhóm mối quan tâm

Bảng sau đây cung cấp ví dụ về các loại nhóm mối quan tâm và chủ sở hữu Protected Audience API.

Chủ sở hữu Ví dụ: Quan tâm Ví dụ: Trường hợp sử dụng
Người Quảng Cáo Nhà sản xuất xe đạp Sản phẩm Những người đã xem các trang sản phẩm về một danh mục xe đạp cụ thể. Tái tiếp thị cho những người đã từng tương tác với thương hiệu.
Nhà xuất bản Trang web tin tức Nội dung Những người đọc về xe đạp. Nhà xuất bản có thể sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất để cho phép nhà quảng cáo mua quảng cáo phù hợp với độc giả trên trang web của họ. Nhóm mối quan tâm do nhà xuất bản sở hữu có thể tạo điều kiện cho nhà xuất bản làm như vậy ngay cả khi những người dùng đó đang duyệt xem các trang web khác. Nhà xuất bản có thể tính phí đối với khả năng hiển thị quảng cáo cho các phân khúc đối tượng cụ thể.
Công nghệ quảng cáo DSP (Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số) Danh mục sản phẩm Những người đã thể hiện sự quan tâm đến dụng cụ đạp xe. Một công ty công nghệ quảng cáo có thể tạo và quản lý một nhóm mối quan tâm gồm những người mà họ tin rằng đang cân nhắc mua một danh mục mặt hàng nào đó. Sau đó, nhóm mối quan tâm này có thể được dùng để quảng cáo sản phẩm trên các trang web bán những mặt hàng thuộc danh mục đó (và những người làm việc với công ty công nghệ quảng cáo).

Chrome cho phép tối đa 1.000 nhóm mối quan tâm cho mỗi chủ sở hữu và tối đa 1.000 chủ sở hữu nhóm mối quan tâm. Các giới hạn này được coi là rào chắn, không thể bị đạt đến trong quá trình hoạt động thông thường.

Người mua là gì?

Trong Protected Audience API, người mua là một bên sở hữu một nhóm có cùng mối quan tâm và đặt giá thầu trong một phiên đấu giá quảng cáo.

Ví dụ:

Người mua có ba công việc:

 • Chọn có tham gia phiên đấu giá hay không.
 • Chọn quảng cáo và tính toán giá thầu.
 • Báo cáo kết quả phiên đấu giá.

Các công việc này được thực hiện theo phương thức lập trình, trong mã do người mua cung cấp và chạy trong phiên đấu giá quảng cáo Protected Audience API.

Khi người mua yêu cầu trình duyệt của người dùng thêm một nhóm mối quan tâm vào các nhóm mà họ là thành viên (bằng cách gọi hàm JavaScript navigator.joinAdInterestGroup()), người mua sẽ cung cấp cho trình duyệt:

 • URL cho mã đặt giá thầu, sẽ được dùng khi người bán chạy một phiên đấu giá quảng cáo.
 • Có thể là URL của mẫu quảng cáo cho nhóm mối quan tâm đó. (URL quảng cáo có thể được thêm vào sau khi cập nhật.)
 • Danh sách khoá dữ liệu cần truy vấn và URL của dịch vụ Khoá/Giá trị của người mua để cho phép mã đặt giá thầu lấy dữ liệu theo thời gian thực trong một phiên đấu giá.

Mã của người mua cũng có thể bao gồm hàm reportWin() để báo cáo kết quả phiên đấu giá.

Ai chạy phiên đấu giá quảng cáo?

Có nhiều bên có thể triển khai một phiên đấu giá để bán không gian quảng cáo.

Ví dụ:

 • Nhà xuất bản nội dung: tự thực hiện việc lưu trữ nội dung quảng cáo trên trang web của mình.
 • Nền tảng bên cung (SSP): làm việc với nhà xuất bản và cung cấp các dịch vụ khác.
 • Tập lệnh của bên thứ ba: hành động cho một nhà xuất bản để cho phép tham gia vào các phiên đấu giá quảng cáo.

Với Protected Audience API, người bán không gian quảng cáo có 3 công việc:

 • Thực thi các quy tắc của nhà xuất bản: nêu rõ người mua và giá thầu nào đủ điều kiện.
 • Chạy logic phiên đấu giá: JavaScript chạy trong worklet để tính toán điểm mong muốn cho mỗi giá thầu.
 • Báo cáo kết quả phiên đấu giá.

Các công việc này được thực hiện theo phương thức lập trình, trong mã do người bán cung cấp khi bắt đầu một phiên đấu giá quảng cáo bằng cách gọi hàm JavaScript navigator.runAdAuction().

Phiên đấu giá quảng cáo Protected Audience API hoạt động như thế nào?

Sơ đồ dưới đây trình bày từng giai đoạn của một phiên đấu giá quảng cáo Protected Audience API:

6 giai đoạn trong một phiên đấu giá quảng cáo bằng Protected Audience API
Các giai đoạn trong phiên đấu giá quảng cáo Protected Audience.

Trong Protected Audience API, phiên đấu giá quảng cáo là một tập hợp các chương trình JavaScript nhỏ mà trình duyệt chạy trên thiết bị của người dùng để chọn quảng cáo. Để bảo vệ quyền riêng tư, tất cả mã đấu giá quảng cáo từ người bán và người mua đều sẽ chạy trong các worklet JavaScript riêng biệt không thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Người bán (nhà xuất bản hoặc nền tảng bên cung cấp) bắt đầu một phiên đấu giá quảng cáo trong Protected Audience trên trang web bán không gian quảng cáo (chẳng hạn như trang web tin tức). Người bán chọn người mua tham gia phiên đấu giá, cho biết không gian nào được bán và cung cấp thêm tiêu chí cho quảng cáo. Mỗi người mua là chủ sở hữu của một nhóm mối quan tâm.

Người bán cung cấp cho trình duyệt mã để tính điểm giá thầu, bao gồm giá trị của từng giá thầu, URL mẫu quảng cáo và các dữ liệu khác mà mỗi người mua trả về. Trong phiên đấu giá, mã đặt giá thầu từ người mua và mã tính điểm giá thầu của người bán có thể nhận dữ liệu từ dịch vụ Khoá/Giá trị của họ. Sau khi quảng cáo được chọn và hiển thị (trong một khung bảo vệ để bảo vệ quyền riêng tư), người bán và người mua thắng cuộc có thể báo cáo kết quả phiên đấu giá.

 1. Người dùng truy cập vào trang web hiển thị quảng cáo.
 2. Mã của người bán bắt đầu một phiên đấu giá. Người bán chỉ định không gian quảng cáo nào cần bán và người có thể đặt giá thầu, cũng như phương pháp tính điểm giá thầu đó.
 3. Mã của người mua được mời sẽ thực thi để tạo giá thầu, URL cho mẫu quảng cáo phù hợp và các dữ liệu khác. Tập lệnh đặt giá thầu có thể truy vấn dữ liệu theo thời gian thực, chẳng hạn như ngân sách còn lại của chiến dịch quảng cáo, từ dịch vụ Khoá/Giá trị của người mua.
 4. Mã của người bán tính điểm cho từng giá thầu và chọn giá thầu chiến thắng. Logic này sử dụng giá trị giá thầu và các dữ liệu khác để trả về khả năng mong muốn của giá thầu và từ chối một quảng cáo không thể đánh bại quảng cáo giành chiến thắng theo bối cảnh. Người bán có thể sử dụng dịch vụ Khoá/Giá trị của riêng mình cho dữ liệu theo thời gian thực. Trước khi phiên đấu giá bắt đầu, người bán sẽ tìm quảng cáo theo bối cảnh phù hợp nhất cho vùng quảng cáo có sẵn.
 5. Quảng cáo giành chiến thắng được trả về dưới dạng đối tượng cấu hình khung bảo vệ khi cờ resolveToConfig được đặt trong cấu hình phiên đấu giá. Cấu hình này được dùng để điều hướng khung bảo vệ đến mẫu quảng cáo của quảng cáo và URL của mẫu quảng cáo bị ẩn đối với cả người bán và nhà xuất bản. Nếu cờ resolveToConfig được đặt thành false hoặc không được truyền vào, quảng cáo chiến thắng sẽ được trả về dưới dạng một URN mờ có thể dùng để hiển thị quảng cáo trong iframe. Đối tượng cấu hình khung có hàng rào bắt đầu có từ M114.
 6. Phiên đấu giá được báo cáo cho người bán và người mua giành chiến thắng.

Cơ chế báo cáo về việc mất người mua là đang thảo luận.

Dịch vụ Khoá/giá trị Protected Audience API là gì?

Dịch vụ Khoá/giá trị Protected Audience API cho phép công nghệ quảng cáo truy vấn dữ liệu theo thời gian thực khi người mua đặt giá thầu, và để người bán tính điểm quảng cáo trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư. Bạn có thể đọc về dịch vụ Khoá/giá trị Protected Audience API và các dịch vụ khác trong các dịch vụ Protected Audience API.

Dịch vụ Khoá/Giá trị được triển khai trên cơ sở hạ tầng đám mây của riêng công nghệ quảng cáo và dịch vụ này chạy trong môi trường thực thi đáng tin cậy. Yêu cầu dịch vụ Khoá/Giá trị không được dẫn đến việc ghi nhật ký ở cấp sự kiện hoặc có các tác dụng phụ khác. Dịch vụ Khoá/Giá trị cũng sẽ hỗ trợ các hàm do người dùng xác định (UDF), cho phép các công nghệ quảng cáo thực thi logic tuỳ chỉnh của riêng chúng trong dịch vụ Khoá/Giá trị.

Người mua hoặc người bán cung cấp danh sách "khoá" để chỉ định dữ liệu mà họ yêu cầu từ dịch vụ Khoá/Giá trị Protected Audience API. Dịch vụ Khoá/Giá trị phản hồi bằng giá trị cho từng khoá.

Mã dịch vụ Khoá/Giá trị của Protected Audience API hiện có trong kho lưu trữ GitHub về Hộp cát về quyền riêng tư. Các nhà phát triển Chrome và Android có thể sử dụng dịch vụ này.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ Khoá/giá trị của Protected Audience API trong phần giải thích về APItài liệu giải thích về mô hình tin cậy.

Dữ liệu theo thời gian thực được tích hợp vào phiên đấu giá như thế nào?

Người mua hoặc người bán trong một phiên đấu giá quảng cáo có thể cần quyền truy cập vào dữ liệu theo thời gian thực. Ví dụ: người mua có thể muốn tính toán ngân sách còn lại trong một chiến dịch quảng cáo hoặc người bán có thể phải kiểm tra mẫu quảng cáo theo chính sách của nhà xuất bản.

Để đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư của Protected Audience API, dịch vụ Khoá/Giá trị sẽ cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cần thiết trong một phiên đấu giá quảng cáo. Khi mỗi người mua gọi navigator.joinAdInterestGroup(), người mua chỉ định một URL của dịch vụ Khoá/Giá trị và chỉ định các khoá cần truy vấn đến dịch vụ trong một phiên đấu giá. Tương tự, khi chạy một phiên đấu giá quảng cáo bằng cách gọi navigator.runAdAuction(), người bán sẽ cung cấp URL cho dịch vụ Khoá/Giá trị. Dịch vụ Khoá/Giá trị của người bán sẽ được truy vấn bằng URL hiển thị của mẫu quảng cáo.

Đối với hoạt động kiểm thử ban đầu, chúng tôi sử dụng mô hình " Bring Your Own Server" để kiểm thử. Về lâu dài, các công nghệ quảng cáo sẽ cần phải sử dụng các dịch vụ Mã hoá/Giá trị Protected Audience API nguồn mở chạy trong môi trường thực thi đáng tin cậy để truy xuất dữ liệu theo thời gian thực.

Để đảm bảo hệ sinh thái có đủ thời gian để thử nghiệm, chúng tôi dự kiến sẽ không yêu cầu sử dụng dịch vụ Khoá/Giá trị nguồn mở hoặc môi trường thực thi đáng tin cậy cho đến khi cookie của bên thứ ba ngừng hoạt động. Chúng tôi sẽ thông báo đáng kể để nhà phát triển bắt đầu thử nghiệm và áp dụng trước khi quá trình chuyển đổi này diễn ra.

Dữ liệu của bên thứ nhất được sử dụng như thế nào trong phiên đấu giá trong Protected Audience?

Dữ liệu của bên thứ nhất là dữ liệu do trang web sở hữu về người dùng của họ. Ví dụ: nếu người dùng đã chỉ định màu yêu thích của họ trên trang web của nhà quảng cáo hoặc nhà xuất bản, thì màu đó được coi là dữ liệu của bên thứ nhất.

Trong phiên đấu giá trong Protected Audience, nhà quảng cáo có thể sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất để xác định thành viên của nhóm mối quan tâm quảng cáo và cũng có thể chuyển dữ liệu vào nhóm mối quan tâm dưới dạng userBiddingSignals. Dữ liệu của bên thứ nhất từ nhà quảng cáo sẽ chỉ được cung cấp cho người mua trong bước tạo giá thầu, còn người bán thì không.

Ví dụ: nếu nhà quảng cáo biết màu yêu thích của người dùng, thì giá trị có thể được đặt trong cấu hình nhóm mối quan tâm là userBiddingSignals khi người dùng được thêm vào một nhóm mối quan tâm:

const interestGroup = {
 owner: 'https://example-buyer.com',
 name: 'running-shoes',
 userBiddingSignals: {
  favoriteColor: 'blue' // First-party data
 },
 // ...other interest group settings
};

navigator.joinAdInterestGroup(interestGroup, 3600);

Nhà xuất bản cũng có thể chuyển dữ liệu của bên thứ nhất bằng cách thiết lập các tín hiệu trong cấu hình phiên đấu giá khi bắt đầu phiên đấu giá và có thể kiểm soát những ai sẽ nhận được dữ liệu của bên thứ nhất. Khi nhà xuất bản chuyển dữ liệu của bên thứ nhất vào dưới dạng auctionSignals, cả người mua và người bán đều có thể sử dụng dữ liệu đó. Khi dữ liệu được truyền vào dưới dạng sellerSignals, dữ liệu này chỉ dành cho người bán và khi được truyền dưới dạng perBuyerSignals, dữ liệu này chỉ dành cho những người mua được chỉ định. Nhà xuất bản cũng có thể truyền dữ liệu của bên thứ nhất vào các phiên đấu giá thành phần. Nhà xuất bản và những người tham gia phiên đấu giá cần phải thống nhất trước về những dữ liệu của bên thứ nhất cần được chia sẻ và cách định dạng dữ liệu đó.

Ví dụ sau đây mô tả cách nhà xuất bản chuyển dữ liệu của bên thứ nhất cho nhiều người tham gia phiên đấu giá:

const auctionConfig = {
 seller: 'https://example-seller.com',
 auctionSignals: {
  favoriteColor: 'blue', // Both buyer and seller will receive this signal
 },
 sellerSignals: {
  favoriteIceCreamFlavor: 'chocolate', // Only the seller will receive this signal
 },
 perBuyerSignals: {
  'https://example-buyer.com': {
   favoriteDrink: 'tea', // Only a specific buyer will receive this signal
  },
 },
 // The same pattern applies to the component auction
 componentAuctions: [{
  seller: 'https://example-component-seller.com',
  auctionSignals: { ... },
  sellerSignals: { ... },
  perBuyerSignals { ... }
 }],
 // ...other auction settings
};

navigator.runAdAuction(auctionConfig);

Tìm hiểu thêm

Để biết thông tin tổng quan chuyên sâu hơn về Protected Audience API, hãy đọc Hướng dẫn cho nhà phát triển về Protected Audience API.

Nhà phát triển

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu làm việc với Protected Audience API, hãy đọc phần thử nghiệm và tham gia.

Chúng tôi đã viết hướng dẫn cho nhà phát triển API và xây dựng bản minh hoạ Protected Audience API, trong đó đưa ra hướng dẫn từng bước về cách triển khai Protected Audience API cơ bản. Video minh hoạ về Protected Audience API giải thích cách hoạt động của mã minh hoạ và trình bày cách sử dụng Công cụ của Chrome cho nhà phát triển để gỡ lỗi Protected Audience API.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi