Konfigurowanie terminala sprzedawcy

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować smart tap u sprzedawców.

Konfigurowanie terminala sprzedawcy do wykorzystywania kart za pomocą smart tap

Aby klienci mogli wykorzystywać oferty za pomocą smart tap, terminale sprzedawców i dostawców muszą być odpowiednio skonfigurowane przez dewelopera karty. Jeśli terminal sprzedawcy został skonfigurowany do obsługi smart tap, deweloper może włączyć odpowiednie klasy do wykorzystania w terminalu.

Aby umożliwić wykorzystanie Twojej karty w terminalach sprzedawcy za pomocą NFC, wykonaj te czynności:

 • Do tworzenia karty wskaż konto odpowiedniego sprzedawcy, które ma być kontem wydawcy.
 • Wskaż konto wydawcy elementów promocyjnych, które obsługuje smart tap.
 • Włącz w klasie obsługę smart tap u wydawców elementów promocyjnych.

Użyj poniższych wartości w konfiguracji smart tap:

Ustaw te wartości na koncie wydawcy elementów promocyjnych:

 • identyfikator sprzedawcy (tworzony automatycznie po przypisaniu klucza publicznego do konta wydawcy elementów promocyjnych),
 • wersję klucza,
 • klucz publiczny.

Dostawcy terminali ustawiają w terminalach w sklepach sprzedawców te wartości:

 • identyfikator sprzedawcy,
 • wersję klucza,
 • klucz prywatny.

Te wartości musisz ustawić na karcie:

 • Włącz w klasie obsługę wykorzystywania kart przez smart tap.
 • Ustaw konta wydawców elementów promocyjnych obsługujące smart tap.
 • Ustaw wartość do przekazania: smartTapRedemptionValue.

Więcej informacji o tych wartościach znajdziesz w artykule Identyfikatory używane podczas pobierania.

Określanie konta wydawcy zawierającego karty

Musisz określić konto wydawcy, które zawiera karty dla sprzedawców. Znajdują się na nim klasy i obiekty kart utworzone dla sprzedawców. Dostępne są dwie opcje:

 • Jedno centralne konto wydawcy dla wszystkich sprzedawców.
 • Jedno nowe konto wydawcy dla każdego sprzedawcy.

Oto przykład:

Firma Foo-Loyalty zarządza różnymi programami lojalnościowymi dla iLuvCoffee i teaLuv. Możesz skonfigurować ich karty na dwa sposoby:

Przechowywanie wszystkich klas na jednym koncie wydawcy „Foo-Loyalty”. Jest to zalecane, jeśli zamierzasz monitorować miejsca wykorzystania kart na poziomie klasy. Możesz też nie udzielać sprzedawcy dostępu do tego konta wydawcy na poziomie interfejsu API.

Utworzenie dwóch osobnych kont: „iLuvCoffee w Foo-Loyalty” i „teaLuv w Foo-Loyalty”. Jest to zalecane, gdy zakładasz, że wszystkie klasy na danym koncie wydawcy mogą być wykorzystane u danego sprzedawcy, lub gdy chcesz udzielić mu dostępu do konta wydawcy na poziomie interfejsu API.

Zajrzyj do artykułu Identyfikatory używane podczas pobierania, aby ocenić, który z tych sposobów lepiej się sprawdzi w Twoim wypadku.

Jeśli jesteś dostawcą platform, który tworzy karty dla wielu sprzedawców, poproś zespół pomocy Google Pay API for Passes, aby utworzył konto wydawcy dla nowego sprzedawcy.

Określanie konta wydawcy elementów promocyjnych

Musisz określić, czy terminal sprzedawcy jest skonfigurowany do odczytu Twojej karty.

Możliwe są dwa scenariusze:

Scenariusz 1. Sprzedawca ma już karty do wykorzystania

Jeśli sprzedawca potwierdzi, że może już wykorzystywać karty z Google Pay za pomocą terminali, wykonaj te czynności:

 1. Poproś sprzedawcę, aby podał swój identyfikator konta wydawcy elementów promocyjnych, które obsługuje smart tap. Jeśli sprzedawca nie zna tej wartości, poproś go, by skontaktował się z zespołem pomocy Google Pay API for Passes, który mu ją poda.
 2. Włącz kartę do wykorzystania w terminalu. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w sekcji Włączanie w klasie obsługi smart tap u wydawców elementów promocyjnych.

Scenariusz 2. Terminal sprzedawcy obsługuje smart tap, ale nie włączono obsługi na żadnej z kart

Jeśli terminal sprzedawcy obsługuje smart tap, ale sprzedawca nie używa tej funkcji, pomóż mu skonfigurować smart tap w terminalu.

Włączanie smart tap u sprzedawcy

Aby włączyć smart tap u sprzedawcy, wykonaj te czynności:

 1. Określ konto wydawcy elementów promocyjnych obsługujące smart tap. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
  1. Utwórz konto w imieniu sprzedawcy. Informacje kontaktowe konta nowego wydawcy muszą zawierać dane sprzedawcy.
   1. Za pomocą formularza: zgłoś chęć dostępu do Google Pay API for Passes.
   2. Za pomocą interfejsu API REST: informacje znajdziesz w instrukcji tworzenia konta wydawcy.
  2. Sprawdź, czy możesz ponownie użyć konta, które zawiera utworzone wcześniej karty.
   1. Jeśli Twoje konto wydawcy do tworzenia karty zawiera klasy innych sprzedawców, musisz utworzyć nowe konto w imieniu sprzedawcy. Możesz to zrobić, stosując jedną z dwóch przedstawionych tu metod. Będzie to konto wydawcy elementów promocyjnych.
   2. Jeśli Twoje konto wydawcy do tworzenia karty zawiera tylko klasy jednego sprzedawcy, ustaw je jako konto wydawcy elementów promocyjnych. Nie musisz tworzyć nowego konta.
 2. Poproś dostawcę terminala o klucz publiczny i wersję klucza.
  1. Jeśli dostawca terminala najpierw poprosi o identyfikator sprzedawcy, przejdź do kroku 3, aby utworzyć ten identyfikator.
 3. Użyj interfejsu API, aby przypisać klucze publiczne i wersje kluczy do wydawcy elementów promocyjnych.
  1. Po zakończeniu tego procesu do wydawcy elementów promocyjnych zostanie przypisany identyfikator sprzedawcy.
  2. Informacje o tym, jak sprawdzić identyfikator sprzedawcy, znajdziesz w instrukcji pobierania tworzonego automatycznie identyfikatora sprzedawcy.
 4. Podaj dostawcy terminala identyfikator sprzedawcy ustawiony w kroku 3.
 5. Podaj sprzedawcy te informacje:
  1. Identyfikator wydawcy elementów promocyjnych i link do konta Google Pay API for Passes Merchant Center z kroku 1.
  2. Podaj identyfikator sprzedawcy z kroku 3.
  3. Poproś sprzedawcę, aby na stałe zapisał identyfikator konta wydawcy elementów promocyjnych i identyfikator sprzedawcy. Sprzedawca musi podać swój identyfikator konta wydawcy elementów promocyjnych każdemu deweloperowi karty, który chce, aby jego klasy obsługiwały smart tap.

Twórca karty może zmapować klasę na obsługującą wykorzystywanie kart przez smart tap u tego sprzedawcy, jeśli ma identyfikator konta wydawcy elementów promocyjnych.

Włączanie w klasie obsługi smart tap u wydawców elementów promocyjnych

Klasę mogą wykorzystywać różni sprzedawcy. Na przykład różni sprzedawcy mogą korzystać z tego samego programu lojalnościowego reprezentowanego przez klasę. W takiej sytuacji do jednej klasy jest przypisanych wiele identyfikatorów kont wydawców elementów promocyjnych, które odpowiadają różnym sprzedawcom.

Aby umożliwić wykorzystanie klasy przez różnych sprzedawców, użyj interfejsu API REST. Więcej informacji o konfigurowaniu smart tap za pomocą interfejsu API znajdziesz w instrukcji wykorzystywania kart za pomocą smart tap.

Więcej informacji o tym, jakie dane są przekazywane z karty do terminala przez NFC, znajdziesz w sekcji Wartość przekazywana z karty.