Omówienie

Interfejs Google Pay API umożliwia szybkie i łatwe dokonywanie płatności na stronie internetowej. Dzięki niemu bez wysiłku dotrzesz do setek milionów użytkowników kart zapisanych na kontach Google na całym świecie.

Jak to działa

Rysunek 1. Proces płatności internetowej

Gdy użytkownik kliknie przycisk płatności Google Pay, zobaczy arkusz płatności, w którym wyświetlone zostaną formy płatności zapisane na jego koncie Google i opcjonalne pola, takie jak adres dostawy. Użytkownik może szybko wybrać formę płatności i dodać opcjonalny adres dostawy lub nowe informacje.

Proces płatności wygląda następująco:

  1. Gdy użytkownik klika przycisk płatności Google Pay, wyświetla się arkusz płatności z listą dostępnych form płatności.
  2. Użytkownik wybiera formę płatności, a Google Pay bezpiecznie zwraca token płatności dla danej formy w Twojej witrynie.
  3. Witryna przesyła token płatności wraz ze szczegółami zakupu do swojego backendu.
  4. Aby zrealizować płatność, backend przetwarza zakup i wysyła token płatności do dostawcy usług płatniczych.

Jak zacząć korzystać

Wykonaj te czynności, aby zacząć korzystać z Google Pay API:

  1. Przejrzyj nasze Warunki korzystania z usługi i Zasady dopuszczalnego użytkowania Google Pay API i przestrzegaj ich.
  2. Przejrzyj listę firm i bram obsługujących płatności, aby znaleźć dokumentację referencyjną firmy lub bramy obsługującej płatności.

  3. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi promowania marki Google Pay.
  4. Wykonaj czynności przedstawione w samouczku i na liście kontrolnej integracji.
  5. Poproś o dostęp produkcyjny do Google Pay API za pomocą Google Pay Business Console.

Zasoby

Aby przeprowadzić proces integracji, skorzystaj z tych zasobów: