Rozwiązywanie problemów

Te błędy dotyczą konkretnie Google Pay Web API i mogą się pojawiać, gdy obiekt Promise zwracany przez loadPaymentData jest odrzucany. W tym artykule omawiamy rozwiązywanie problemów z wersją internetową w następujących przypadkach:

Rejestracja i dostęp

Ten sprzedawca nie obsługuje Google Pay.
Google Pay API wymaga identyfikatora sprzedawcy w Google (merchantId) w przypadku stron internetowych, na których obiekt PaymentsClient jest skonfigurowany do wykorzystywania środowiska PRODUCTION. Parametr merchantId jest powiązany z co najmniej jedną jednoznacznie wskazaną domeną za pomocą profilu programisty w Google Pay. Sprawdź szczegóły zwróconego błędu, by uzyskać więcej informacji.
Nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem tego interfejsu API.
Nie masz ukończonego procesu rejestracji swoich stron internetowych do korzystania z Google Pay API. Zapoznaj się z naszą listą kontrolną integracji, aby zarejestrować się i poprosić o sprawdzenie wykorzystania Google Pay API na Twojej stronie.
Profil sprzedawcy nie ma dostępu do tej funkcji.
Firma Google jeszcze nie skonfigurowała Twojej strony do używania Google Pay API. Zapoznaj się z naszą listą kontrolną integracji, aby poprosić o sprawdzenie wykorzystania Google Pay API na Twojej stronie i dodanie jej do białej listy.
Ten sprzedawca został wyłączony. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej o krokach wymaganych do ponownego włączenia Google Pay API na Twoim koncie Google.
Twoja domena „example.com” nie jest zarejestrowana do korzystania z tego interfejsu API.
Domena, w której hostowany jest Twój proces płatności, nie jest powiązana z używanym przez Ciebie parametrem merchantId. Sprawdź, czy merchantId jest prawidłowy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o rejestrowaniu swoich domen do używania Google Pay API.
Interfejs Google Pay API powinien być wywoływany tylko w bezpiecznym kontekście.
Z Google Pay API można korzystać na stronach internetowych tylko w bezpiecznym kontekście. Więcej informacji znajdziesz w artykule o bezpiecznych kontekstach.
Nie znaleziono żadnych kluczy dla tego profilu sprzedawcy.
Aby ukończyć integrację tokenizationType: 'DIRECT', musisz zarejestrować swój klucz publiczny w Google za pomocą profilu programisty w Google Pay. Zapoznaj się z naszą listą kontrolna integracji, aby poprosić o sprawdzenie wykorzystania Google Pay API na Twojej stronie, i prześlij swój klucz publiczny.

merchantId

Musisz ustawić parametr merchantId.
Parametr merchantId wewnątrz PaymentDataRequest musi mieć ustawioną wartość podaną w Twoim profilu programisty w Google Pay. merchantId jest wymagany tylko wtedy, gdy obiekt PaymentsClient jest skonfigurowany do wykorzystywania środowiska PRODUCTION. Zapoznaj się z naszą listą kontrolną integracji, aby poprosić o sprawdzenie wykorzystania Google Pay API na Twojej stronie i uzyskać merchantId.
merchantId nie jest ciągiem znaków.
Parametr merchantId wewnątrz PaymentDataRequest musi zawsze być ciągiem znaków. Dopilnuj, aby typ parametru merchantId, którego używasz, był ciągiem znaków, zanim zdecydujesz się na wywoływanie interfejsu API.
merchantId nie jest zarejestrowany.
Parametr merchantId wewnątrz PaymentDataRequest musi być powiązany z aktywnym profilem programisty w Google Pay. Zapoznaj się z naszą listą kontrolną integracji, aby poprosić o sprawdzenie wykorzystania Google Pay API na Twojej stronie i uzyskać merchantId.

Ważność bramy

Nieznana brama „twojabrama”.
Google aktualnie nie obsługuje parametru bramy określonego w paymentMethodTokenizationParameters.parameters. Skontaktuj się z dostawcą bramy, aby uzyskać więcej informacji na temat jego identyfikatora bramy i powiązanych pól, takich jak gatewayMerchantId.
Przykładowej bramy nie można używać w trybie produkcyjnym.
Przykładowa wartość parametru bramy służy tylko do testowania i nie można jej używać, gdy obiekt PaymentsClient jest skonfigurowany do wykorzystywania środowiska PRODUCTION. Skontaktuj się z dostawcą bramy, aby uzyskać więcej informacji o wartościach parametrów PaymentMethodTokenizationSpecification, które musisz ustawić przy korzystaniu z Google Pay API.

Ważność obiektu

PaymentDataRequest używany do obsługi Google Pay nie jest prawidłowym obiektem JSON.
Parametr dostarczany do loadPaymentData musi zawsze być prawidłowym obiektem PaymentDataRequest.
Musisz ustawić transactionInfo.
Parametr transactionInfo wewnątrz PaymentDataRequest musi zawsze być prawidłowym obiektem TransactionInfo.

Sprzedawcy bezpośredni

Weryfikacja podpisu
Jeżeli merchantId jest nieprawidłowy, możesz napotkać błąd weryfikacji podpisu. Może to mieć miejsce w środowisku TEST podczas korzystania z biblioteki Tink. Aby tego uniknąć, ustaw 01234567890123456789 jako YOUR_MERCHANT_ID w:
.recipientId("merchant:YOUR_MERCHANT_ID")
Nie można odszyfrować tokena
Jeżeli do odszyfrowywania tokena używasz biblioteki Tink, pamiętaj o następujących sprawach:
  • Upewnij się, że środowisko, z którego pochodzi odpowiedź Google Pay API, odpowiada środowisku Tink. Na przykład:
    • Jeśli odpowiedź Google Pay API została zwrócona przez ENVIRONMENT_TEST, Tink wskazuje, że odszyfrowywanie ma się odbywać w środowisku testowym.
  • Nie zmieniaj odpowiedzi z Google Pay API, dopóki nie zostanie przekazana do Tink. Sprawdź, czy przekazujesz cały token zwrócony w odpowiedzi z Google Pay API. Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje:
  • Sprawdź, czy masz odpowiedni klucz prywatny powiązany z kluczem publicznym zarejestrowanym w Google.
Generowanie pary kluczy (publicznego i prywatnego) w systemie Windows
Jeśli korzystasz z systemu Windows i chcesz wykonać czynności opisane w sekcji Wykorzystanie OpenSSL do generowania pary kluczy (prywatnego i publicznego), zainstaluj na swoim urządzeniu kolekcję narzędzi Cygwin. Jest ona potrzebna do obsługi poleceń Linux.

Obiekty błędu

Obiekty błędu są obiektami zwracanymi przez odrzuconą obietnicę z metody JavaScript klienta.

PaymentsError
Ten obiekt zawiera szczegółowe informacje dotyczące błędów zwracanych przez metody JavaScript klienta. Błędy mogą nie być wyświetlane w oknie dialogowym skierowanym do użytkownika.
Właściwość Typ Opis
statusCode tekst Krótki kod opisujący rodzaj błędu.
statusMessage tekst Wiadomość widoczna dla programisty opisująca napotkany błąd i możliwe kroki, by go naprawić.
Typowe błędy
Ten obiekt wyświetla błędy, które możesz napotkać we wszystkich metodach JavaScript. Sprawdź, czy w konsoli programisty są dodatkowe komunikaty o błędach.
Kod stanu Opis
BUYER_ACCOUNT_ERROR Bieżący użytkownik Google nie może podać danych karty.
DEVELOPER_ERROR

Przekazany parametr jest nieprawidłowo sformatowany. We wszystkich skonfigurowanych środowiskach komunikat o błędzie może wyświetlić się w konsoli przeglądarki.

MERCHANT_ACCOUNT_ERROR

Witryna uzyskująca dostęp do Google Pay API nie ma odpowiednich uprawnień. Może to być spowodowane nieprawidłową konfiguracją lub niepoprawnym identyfikatorem sprzedawcy określonym w żądaniu. Sprawdź pole statusMessage, aby uzyskać więcej szczegółów. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z działem pomocy.

INTERNAL_ERROR Ogólny błąd serwera.