Przegląd

Interfejs Google Pay API umożliwia szybkie i łatwe dokonywanie płatności w aplikacjach. Dzięki niemu bez wysiłku dotrzesz do setek milionów użytkowników kart zapisanych na kontach Google na całym świecie.

Jak to działa

Gdy użytkownik wybierze przycisk płatności Google Pay, zobaczy arkusz płatności, na którym wyświetlone zostaną formy płatności zapisane na jego koncie Google i opcjonalne pola, takie jak adres dostawy. Użytkownik może wtedy szybko wybrać formę płatności i adres dostawy (opcjonalnie) albo edytować swoje dane.

Rozpocznij

Najpierw zapoznaj się z treścią tych stron:

Po zakończeniu integracji w naszym środowisku testowym i zażądaniu dostępu produkcyjnego proces wprowadzający będzie wyglądał następująco:

  1. Google sprawdza przesłaną integrację w naszym środowisku testowym przy API ustawionym na ENVIRONMENT_TEST. Wszelkie zmiany w integracji związane z działaniem funkcji lub wprowadzaniem oznaczeń marki należy wprowadzić na tym etapie.
  2. Po jej zatwierdzeniu Google przekazuje wytyczne dotyczące rejestracji i dostępu produkcyjnego do Google Pay API.
  3. Google sprawdza przesłaną integrację w naszym środowisku produkcyjnym przy API ustawionym na ENVIRONMENT_PRODUCTION w celu przeprowadzenia kompletnych transakcji.
  4. Po jej zatwierdzeniu Google udziela zezwolenia na uruchomienie integracji.