Dokumentacja klienta

Dokumentacja com.google.android.gms.wallet zawiera pełną dokumentację biblioteki dotyczącą różnych wersji Google Pay API. Poniżej znajdziesz podsumowanie obiektów i metod, których można używać w najnowszej wersji Google Pay API: 2.0

Wallet

Wygeneruj PaymentsClient dla środowiska testowego lub produkcyjnego.

Przykład

mPaymentsClient = Wallet.getPaymentsClient(
  this,
  new Wallet.WalletOptions.Builder()
      .setEnvironment(WalletConstants.ENVIRONMENT_TEST)
      .build()
);

PaymentsClient

Klient, który wchodzi w interakcję z interfejsami Google Pay API.

isReadyToPay(IsReadyToPayRequest)

Metoda isReadyToPay(IsReadyToPayRequest) pozwala określić, czy użytkownik może zwrócić formę płatności z Google Pay API.

Jeśli urządzenie obsługuje Google Pay, a użytkownik zapisał już formę płatności lub ją dodał, IsReadyToPay zwraca true. Aby sprawdzić, czy użytkownik zapisał już formę płatności w Google Pay, ustaw IsReadyToPayRequest.existingPaymentMethodRequired na true.

loadPaymentData(PaymentDataRequest)

Wyświetl arkusz płatności Google Pay pozwalający wybrać formę płatności i opcjonalnie skonfigurowane parametry.

IsReadyToPayRequest

Utwórz obiekt Java IsReadyToPayRequest, którego można użyć z PaymentsClient.isReadyToPay().

fromJson(java.lang.String)

Utwórz obiekt Java IsReadyToPayRequest na podstawie ciągu znaków w formacie JSON. Poprawną strukturę tego ciągu znajdziesz w dokumentacji referencyjnej obiektu IsReadyToPayRequest.

PaymentDataRequest

Utwórz obiekt Java PaymentDataRequest, którego można użyć z PaymentsClient.loadPaymentData.

fromJson(java.lang.String)

Utwórz obiekt Java PaymentDataRequest na podstawie ciągu znaków w formacie JSON. Poprawną strukturę tego ciągu znajdziesz w dokumentacji referencyjnej obiektu PaymentDataRequest.

PaymentData

Przetwórz odpowiedź Google Pay API w formacie JSON, której chcesz użyć w swojej aplikacji.

toJson()

Podaj odpowiedź Google Pay API w formie ciągu znaków JSON. Więcej informacji o strukturze obiektu JSON znajdziesz w dokumentacji referencyjnej obiektu PaymentData.