Interfejs Google Pay Passes API

Interfejs API dla wydawców do zapisywania obiektów Google Wallet i zarządzania nimi.

Usługa: walletobjects.googleapis.com

Zalecamy wywołanie tej usługi przy użyciu dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli aplikacja musi wywoływać tę usługę przy użyciu własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań interfejsu API należy używać poniższych informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i sposób ich używania. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do niego:

  • https://walletobjects.googleapis.com

Zasób REST: eventticketclass

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do klasy biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator klasy.
get GET /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}
Zwraca klasę biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze klasy.
insert POST /walletobjects/v1/eventTicketClass
Wstawia klasę biletu na wydarzenie z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/eventTicketClass
Zwraca listę wszystkich klas biletu na wydarzenie dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę biletu na wydarzenie, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
update PUT /walletobjects/v1/eventTicketClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę biletu na wydarzenie, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zasób REST: eventticketobject

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do obiektu biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
get GET /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}
Zwraca obiekt biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze obiektu.
insert POST /walletobjects/v1/eventTicketObject
Wstawia obiekt biletu na wydarzenie z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/eventTicketObject
Zwraca listę wszystkich obiektów biletu na wydarzenie dla podanego identyfikatora wydawcy.
modifylinkedofferobjects POST /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}/modifyLinkedOfferObjects
Modyfikuje obiekty połączonej oferty specjalnej dla biletu na wydarzenie o podanym identyfikatorze.
patch PATCH /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
update PUT /walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt biletu na wydarzenie, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zasób REST: flightclass

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do klasy lotu, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
get GET /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}
Zwraca klasę lotu o podanym identyfikatorze klasy.
insert POST /walletobjects/v1/flightClass
Wstawia klasę lotu z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/flightClass
Zwraca listę wszystkich klas lotu dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę lotu, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
update PUT /walletobjects/v1/flightClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę lotu, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zasób REST: flightobject

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do obiektu lotu, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
get GET /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}
Zwraca obiekt lotu o podanym identyfikatorze obiektu.
insert POST /walletobjects/v1/flightObject
Wstawia obiekt lotu z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/flightObject
Zwraca listę wszystkich obiektów lotu dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt lotu, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
update PUT /walletobjects/v1/flightObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt lotu, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zasób REST: giftcardclass

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do klasy karty podarunkowej, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
get GET /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}
Zwraca klasę karty podarunkowej o podanym identyfikatorze klasy.
insert POST /walletobjects/v1/giftCardClass
Wstawia klasę karty podarunkowej z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/giftCardClass
Zwraca listę wszystkich klas kart podarunkowych dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę karty podarunkowej, do której odnosi się podany identyfikator klasy.
update PUT /walletobjects/v1/giftCardClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę karty podarunkowej, do której odnosi się podany identyfikator klasy.

Zasób REST: giftcardobject

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do obiektu karty podarunkowej, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
get GET /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}
Zwraca obiekt karty podarunkowej o podanym identyfikatorze obiektu.
insert POST /walletobjects/v1/giftCardObject
Wstawia obiekt karty podarunkowej z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/giftCardObject
Zwraca listę wszystkich obiektów kart podarunkowych dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt karty podarunkowej, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
update PUT /walletobjects/v1/giftCardObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt karty podarunkowej, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zasób REST: issuer

Metody
get GET /walletobjects/v1/issuer/{resourceId}
Zwraca wydawcę o podanym identyfikatorze wydawcy.
insert POST /walletobjects/v1/issuer
Wstawia wydawcę z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/issuer
Zwraca listę wszystkich wydawców udostępnionych elementowi wywołującemu.
patch PATCH /walletobjects/v1/issuer/{resourceId}
Aktualizuje wydawcę, do którego odwołuje się podany identyfikator wydawcy.
update PUT /walletobjects/v1/issuer/{resourceId}
Aktualizuje wydawcę, do którego odwołuje się podany identyfikator wydawcy.

Zasób REST: jwt

Metody
insert POST /walletobjects/v1/jwt
Wstawia zasoby do tokena JWT.

Zasób REST: loyaltyclass

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do klasy programu lojalnościowego, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
get GET /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}
Zwraca klasę programu lojalnościowego o podanym identyfikatorze klasy.
insert POST /walletobjects/v1/loyaltyClass
Wstawia klasę programu lojalnościowego z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/loyaltyClass
Zwraca listę wszystkich klas programu lojalnościowego dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę programu lojalnościowego, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
update PUT /walletobjects/v1/loyaltyClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę programu lojalnościowego, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zasób REST: loyaltyobject

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do obiektu programu lojalnościowego, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
get GET /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}
Zwraca obiekt programu lojalnościowego o podanym identyfikatorze obiektu.
insert POST /walletobjects/v1/loyaltyObject
Wstawia obiekt programu lojalnościowego z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/loyaltyObject
Zwraca listę wszystkich obiektów programu lojalnościowego dla podanego identyfikatora wydawcy.
modifylinkedofferobjects POST /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}/modifyLinkedOfferObjects
Modyfikuje obiekty połączonej oferty specjalnej dla obiektu programu lojalnościowego o podanym identyfikatorze.
patch PATCH /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt programu lojalnościowego, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
update PUT /walletobjects/v1/loyaltyObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt programu lojalnościowego, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zasób REST: offerclass

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do klasy oferty specjalnej, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
get GET /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}
Zwraca klasę oferty specjalnej o podanym identyfikatorze klasy.
insert POST /walletobjects/v1/offerClass
Wstawia klasę oferty specjalnej z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/offerClass
Zwraca listę wszystkich klas ofert specjalnych dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę oferty specjalnej, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
update PUT /walletobjects/v1/offerClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę oferty specjalnej, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zasób REST: offerobject

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}/addMessage
Dodaje komunikat do obiektu oferty specjalnej, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
get GET /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}
Zwraca obiekt oferty specjalnej o podanym identyfikatorze obiektu.
insert POST /walletobjects/v1/offerObject
Wstawia obiekt oferty specjalnej z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/offerObject
Zwraca listę wszystkich obiektów ofert specjalnych dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt oferty specjalnej, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
update PUT /walletobjects/v1/offerObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt oferty specjalnej, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.

Zasób REST: permissions

Metody
get GET /walletobjects/v1/permissions/{resourceId}
Zwraca uprawnienia dla podanego identyfikatora wydawcy.
update PUT /walletobjects/v1/permissions/{resourceId}
Aktualizuje uprawnienia danego wydawcy.

Zasób REST: smarttap

Metody
insert POST /walletobjects/v1/smartTap
Wstawia technologię smart tap.

Zasób REST: transitclass

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}/addMessage
Dodaje wiadomość do klasy biletów na przejazdy, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
get GET /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}
Zwraca klasę biletu na przejazd z podanym identyfikatorem klasy.
insert POST /walletobjects/v1/transitClass
Wstawia klasę biletów na przejazdy z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/transitClass
Zwraca listę wszystkich klas biletów na przejazdy dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę biletów na przejazdy, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.
update PUT /walletobjects/v1/transitClass/{resourceId}
Aktualizuje klasę biletów na przejazdy, do której odwołuje się podany identyfikator klasy.

Zasób REST: transitobject

Metody
addmessage POST /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}/addMessage
Dodaje wiadomość do obiektu biletu na przejazd, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
get GET /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}
Zwraca obiekt biletu na przejazd z podanym identyfikatorem obiektu.
insert POST /walletobjects/v1/transitObject
Wstawia obiekt biletu na przejazd z podanym identyfikatorem i właściwościami.
list GET /walletobjects/v1/transitObject
Zwraca listę wszystkich obiektów biletu na przejazd dla podanego identyfikatora wydawcy.
patch PATCH /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt biletu na przejazd, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.
update PUT /walletobjects/v1/transitObject/{resourceId}
Aktualizuje obiekt biletu na przejazd, do którego odwołuje się podany identyfikator obiektu.