Identyfikatory używane podczas pobierania

Poniżej opisujemy identyfikatory używane podczas pobierania przez smart tap.

Informacje ogólne

Smart tap jest protokołem używanym między aplikacją terminala a aplikacją Google Pay do przekazywania kart do terminala.

Poniżej znajdziesz podsumowanie przepływu komunikacji między terminalem a aplikacją Google Pay:

przepływ komunikacji

Google zapisuje używane identyfikatory, aby ułatwić określenie, co ma być wysłane, ale elementy do zmapowania ustawia deweloper karty. Trzeba też skonfigurować terminal, aby rozpoznawał mapowane elementy.

Karty sprzedawcy mogą być tworzone przez różne firmy i różnych wykonawców, dlatego używamy trzech identyfikatorów, aby ułatwić pobieranie kart. Dzięki temu sprzedawca, który używa danego dostawcy terminala, może wykorzystywać karty od różnych deweloperów.

Aby skonfigurować w terminalu pobieranie właściwych kart przez smart tap, potrzebujesz trzech identyfikatorów:

  • identyfikator wydawcy elementów promocyjnych,
  • identyfikator sprzedawcy,
  • identyfikator klasy karty.

Identyfikator wydawcy

Identyfikator wydawcy to unikalny identyfikator konta Google Pay API for Passes. Konto wydawcy znajdziesz w Business Console.

Konto wydawcy może reprezentować sprzedawcę (np. restaurację), dostawcę oferty lub producenta terminala. Identyfikator wydawcy jest używany przez utworzone klasy i obiekty karty. Może mieć dowolną liczbę identyfikatorów klas.

Konto wydawcy może mieć tylko 1 identyfikator sprzedawcy. Informacje o tym, jak przypisać identyfikator sprzedawcy do identyfikatora wydawcy lub utworzyć nowy identyfikator wydawcy, znajdziesz w sekcji Włączanie smart tap u sprzedawcy.

Identyfikator wydawcy elementów promocyjnych

Identyfikator wydawcy elementów promocyjnych jest szczególnym identyfikatorem wydawcy. Zwykle odpowiada on jednemu sprzedawcy. Z drugiej strony identyfikator wydawcy należący do dewelopera karty może reprezentować platformę, na której są zapisane klasy wielu sprzedawców.

Wydawca elementów promocyjnych ma identyfikator sprzedawcy, jeśli terminale sprzedawcy obsługują smart tap. W ten sposób terminale wysyłają żądania o odpowiednie karty. Więcej informacji znajdziesz w artykule Żądanie kart przez terminal.

Identyfikator sprzedawcy

Identyfikator sprzedawcy jest liczbą, która służy do identyfikacji terminala. Zwykle ma osiem cyfr. W praktyce odpowiada on sprzedawcy i jest taki sam we wszystkich terminalach w sklepie sprzedawcy.

Gdy jest używana funkcja smart tap, terminal wysyła identyfikator sprzedawcy na urządzenie mobilne. Urządzenie uwierzytelnia terminal za pomocą klucza publicznego powiązanego z tym identyfikatorem.

Do identyfikatora wydawcy jest przypisywany tylko jeden identyfikator sprzedawcy, który jest unikalny w grupie wszystkich identyfikatorów wydawców. Informacje o tym, jak przypisać identyfikator sprzedawcy do identyfikatora wydawcy, znajdziesz w sekcji Włączanie smart tap u sprzedawcy.

Identyfikator klasy karty

Identyfikator klasy karty określa typ karty. Przykład: „Złota karta lojalnościowa w Baconrista”. W aplikacji Google Pay zapisuje i wyświetla się obiekt tej klasy. Obiekt jest kartą przeznaczoną dla konkretnego użytkownika. Więcej informacji znajdziesz na stronie Klasy i obiekty.