Działanie klas i obiektów

Ta strona opisuje związek między klasami i obiektami, który jest podstawą działania Google Pay API for Passes. Omówiony jest tu również sposób łączenia obiektów z użytkownikami.

Klasy i obiekty

W Google Pay API for Passes używany jest obiekt, który jest cyfrową postacią fizycznych kart lojalnościowych, kart podarunkowych, ofert specjalnych, biletów na wydarzenia, lotniczych kart pokładowych i biletów na przejazd transportem publicznym. Interfejs API używa klasy, aby umożliwić zarządzanie danymi wspólnymi dla wszystkich użytkowników. Aby zapewnić obsługę konkretnych przypadków użycia, każda kategoria ma własny obiekt i własną klasę.

Na przykład każda karta lojalnościowa w aplikacji Google Pay użytkownika jest reprezentowana przez jeden LoyaltyObject, który odwołuje się do LoyaltyClass. Podobnie każda karta podarunkowa w aplikacji Google Pay użytkownika jest reprezentowana przez jeden GiftCardObject, który odwołuje się do GiftCardClass.

Każdy obiekt odwołuje się do klasy, aby ułatwić zmiany dotyczące wszystkich kart lojalnościowych, kart podarunkowych, ofert specjalnych, biletów na wydarzenia, lotniczych kart pokładowych i biletów na przejazd transportem publicznym.

Klasa zawiera wspólne dane obiektów. Na przykład LoyaltyClass zawiera programName, a LoyaltyObject zawiera accountId użytkownika. Klasa i obiekt mogą mieć relację jeden do jednego, ale nie jest to konieczne. Klasa może być przywoływana przez wiele obiektów.

Zmiany w klasie lub obiekcie są rozpowszechniane od razu. Użytkownicy mogą je zobaczyć w aplikacji Google Pay po wykonaniu synchronizacji.

Obiekty i połączenia

W Google Pay API for Passes używany jest Object, który reprezentuje karty lojalnościowe, karty podarunkowe, oferty specjalne, bilety na wydarzenia, karty pokładowe i bilety na przejazd. Na przykład każda karta lojalnościowa w aplikacji Google Pay użytkownika jest reprezentowana przez jeden LoyaltyObject.

Kiedy użytkownik zapisuje karty lojalnościowe, oferty specjalne, bilety na wydarzenia, karty pokładowe i bilety na przejazd za pomocą przycisku Zapisz w Google Pay, interfejs API wstawia Object i tworzy połączenie między obiektem a użytkownikiem. Oznacza to, że jeśli użytkownik kliknie przycisk jeszcze raz, nowy Object nie zostanie wstawiony. Połączenie już istnieje, więc Object nie jest łączony ponownie.

Jeśli użytkownik usunie kartę z aplikacji Google Pay, połączony Object nie zostanie usunięty. Zostanie natomiast usunięte połączenie. Gdy użytkownik kliknie przycisk Zapisz w Google Pay jeszcze raz, nie jest tworzony nowy Object, a jedynie ponownie utworzone zostaje połączenie.

Podczas tworzenia karty przy kolejnych zapisach trzeba użyć nowego Object id, ponieważ interfejs API nie wstawia ponownie Object zgodnego z istniejącym id.

Pamiętaj, że Object nie zostaje usunięty po usunięciu karty z konta. Object jest tylko odłączany od Twojego konta.