Obiekty błędu

W tym artykule znajdziesz opis opcji związanych z obiektami błędu Google Pay API do wykorzystania w witrynie. Obiekty błędu są obiektami zwracanymi przez odrzuconą obietnicę z metody JavaScript klienta.

PaymentsError

Ten obiekt zawiera szczegółowe informacje dotyczące błędów zwracanych przez metody JavaScript klienta. Błędy mogą nie być wyświetlane w oknie skierowanym do użytkownika.

Właściwość Typ Opis
statusCode Ciąg znaków Krótki kod opisujący rodzaj błędu.
statusMessage Ciąg znaków Wiadomość widoczna dla programisty opisująca napotkany błąd i możliwe kroki, by go naprawić.

Typowe błędy

Ten obiekt wyświetla błędy, które możesz napotkać we wszystkich metodach JavaScript. Sprawdź, czy w konsoli programisty są dodatkowe komunikaty o błędach.

Kod stanu Opis
BUYER_ACCOUNT_ERROR Bieżący użytkownik Google nie może podać danych karty.
DEVELOPER_ERROR

Przekazany parametr jest nieprawidłowo sformatowany. We wszystkich skonfigurowanych środowiskach komunikat o błędzie może wyświetlić się w konsoli przeglądarki.

MERCHANT_ACCOUNT_ERROR

Witryna uzyskująca dostęp do Google Pay API nie ma odpowiednich uprawnień. Może to być spowodowane nieprawidłową konfiguracją lub niepoprawnym identyfikatorem sprzedawcy określonym w żądaniu. Sprawdź pole statusMessage, aby uzyskać więcej szczegółów. Jeśli nadal masz problemy, skontaktuj się z działem pomocy.

INTERNAL_ERROR Ogólny błąd serwera.