Wdrażanie w środowisku produkcyjnym

Ta sekcja wyjaśnia, jak skonfigurować witrynę pod kątem środowiska PRODUCTION Google Pay API i odbierać możliwe do obciążenia formy płatności.

  1. Skonfiguruj witrynę pod kątem środowiska produkcyjnego.
  2. Aktualizowanie wartości identyfikatora sprzedawcy.
  3. Wykonaj integrację z aplikacją internetową.

Konfigurowanie witryny pod kątem środowiska produkcyjnego

Poniższy przykład pokazuje, jak uruchomić paymentsClient z właściwością środowiska PRODUCTION:

const paymentsClient = new
google.payments.api.PaymentsClient({environment: 'PRODUCTION'});

Aktualizowanie wartości identyfikatora sprzedawcy

Uzyskaj wartość identyfikatora sprzedawcy z Konsoli usług Google Pay i Portfela Google i zaktualizuj właściwość merchantId w MerchantInfo obiekcie.

Wykonywanie integracji z aplikacją internetową

Po otrzymaniu zgody możesz włączyć obsługę Google Pay na swojej stronie i akceptować od klientów możliwe do obciążenia formy płatności.