Jak spełnić wymagania Google Play dotyczące ujawniania informacji

W maju 2021 roku w Google Play pojawiła się nowa sekcja Bezpieczeństwo danych z oświadczeniami deweloperów dotyczącymi zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników przez aplikacje.

Ta strona pomoże Ci spełnić wymagania dotyczące ujawniania danych w zakresie korzystania z pakietów Android SDK w Google Pay. Na tej stronie znajdziesz informacje o tym, czy nasze pakiety SDK obsługują dane użytkowników, a jeśli tak, to w jaki sposób.

Dążymy do prezentowania informacji w jak najbardziej przejrzysty sposób. Jednak jako deweloper aplikacji ponosisz wyłączną odpowiedzialność za decyzje związane z sekcją Bezpieczeństwo danych w formularzu Google Play dotyczące zbierania, udostępniania i zabezpieczania danych użytkowników przez Twoją aplikację.

Jak korzystać z informacji na tej stronie

Ta strona określa dane użytkownika zbierane tylko przez najnowszą wersję każdego pakietu Android SDK w Google Pay.

Każdy pakiet SDK ma na tej stronie odrębną sekcję, w której przedstawiamy informacje o danych zbieranych automatycznie oraz o danych zbieranych opcjonalnie. Automatyczne zbieranie danych oznacza, że pakiet SDK zbiera określone dane bez wywoływania konkretnej metody lub klasy w aplikacji. Opcjonalne zbieranie oznacza, że pakiet SDK zbiera określone dane na podstawie wywołania i konfiguracji aplikacji.

Pakiet SDK TapandPay

W przypadku zbieranych od użytkowników typów danych określonych na tej stronie pakiet SDK TapandPay szyfruje dane w ruchu za pomocą HTTPS. Użytkownicy mogą poprosić o usunięcie zebranych danych w aplikacji Google Pay lub na stronie myaccount.google.com/deleteservices.

Dane zbierane automatycznie

Dane Typ danych Domyślnie, pakiet SDK TapandPay...
Aktywność w aplikacji Kliknięcia strony Zbiera ten typ danych, aby zarządzać usługami TapandPay i je ulepszać.
Aktywność w aplikacji Wyświetlenia strony Zbiera ten typ danych, aby zarządzać usługami TapandPay i je ulepszać.
Przybliżona lokalizacja Kraj użytkownika Zbiera ten typ danych, aby usprawnić usługę płatności zbliżeniowych oraz określić sposób korzystania z naszych usług, co pozwala nam zapewniać usługi TapandPay, zarządzać nimi oraz je ulepszać.
Identyfikatory urządzenia i inne Identyfikator urządzenia Zbiera ten typ danych, aby usprawnić usługi płatności zbliżeniowych oraz wykrywać oszustwa i im zapobiegać.
Dane osobowe Adres rozliczeniowy Zbiera ten typ danych, aby usprawnić usługę płatności zbliżeniowych.
Dane osobowe Adres e-mail Zbiera ten typ danych, aby usprawnić usługę płatności zbliżeniowych i określić osobę kontaktową, do której wysyłane będą ważne powiadomienia o usłudze.
Dane osobowe Imię i nazwisko Zbiera ten typ danych, aby usprawnić usługę płatności zbliżeniowych.
Dane osobowe Numer telefonu Zbiera ten typ danych, aby usprawnić usługę płatności zbliżeniowych.

Dane zbierane opcjonalnie

Dane Typ danych W zależności od konfiguracji aplikacji i wywołania pakiet SDK TapandPay…
Dzienniki awarii Stan aplikacji Gromadzi anonimowe zrzuty stosu, odpowiedni stan aplikacji pakietu SDK oraz metadane dotyczące urządzenia, aby kontrolować i ulepszać stabilność usług TapandPay. Ten typ danych nie będzie łączony z poszczególnymi użytkownikami. Użytkownicy mogą zrezygnować z gromadzenia danych, wyłączając opcję „Użytkowanie i diagnostyka”.
Dzienniki awarii Komunikaty dziennika błędów Gromadzi anonimowe zrzuty stosu, odpowiedni stan aplikacji pakietu SDK oraz metadane dotyczące urządzenia, aby kontrolować i ulepszać stabilność usług TapandPay. Ten typ danych nie będzie łączony z poszczególnymi użytkownikami. Użytkownicy mogą zrezygnować z gromadzenia danych, wyłączając opcję „Użytkowanie i diagnostyka”.
Dzienniki awarii Zrzut stosu Gromadzi anonimowe zrzuty stosu, odpowiedni stan aplikacji pakietu SDK oraz metadane dotyczące urządzenia, aby kontrolować i ulepszać stabilność usług TapandPay. Ten typ danych nie będzie łączony z poszczególnymi użytkownikami. Użytkownicy mogą zrezygnować z gromadzenia danych, wyłączając opcję „Użytkowanie i diagnostyka”.

Pakiet SDK Portfela

W przypadku zbieranych od użytkowników typów danych określonych na tej stronie pakiet SDK Portfela szyfruje dane w ruchu za pomocą HTTPS. Użytkownicy mogą poprosić o usunięcie zebranych danych w aplikacji Google Pay lub na stronie myaccount.google.com/deleteservices.

Dane zbierane automatycznie

Dane Typ danych Domyślnie pakiet SDK Portfela...
Aktywność w aplikacji Zainstalowane aplikacje

Zbiera ten typ danych, aby utrzymywać i ulepszać analitykę aplikacji oraz jej funkcje. Ten typ danych jest zbierany na przykład do:

 • sprawdzania, czy zarejestrowani sprzedawcy wywołują pakiet SDK należący do zewnętrznego sprzedawcy.
Identyfikatory urządzenia i inne Identyfikator urządzenia

Zbiera ten typ danych, aby ograniczyć ryzyko i zapobiegać oszustwom. Ten typ danych jest zbierany na przykład do:

 • przekazywania do sieci karty podczas tokenizacji lub wiązania urządzenia pod kątem tokenów chmury;
 • powiązania danych uwierzytelniających płatności z urządzeniem.
Identyfikatory urządzenia i inne Pseudoanonimowy identyfikator

Zbiera ten typ danych, aby utrzymywać i ulepszać analitykę aplikacji. Ten typ danych jest zbierany na przykład do:

 • mierzenia i śledzenia zanonimizowanych konwersji procesu zakupu.
Lokalizacja Lokalizacja (dokładna, z kreacją zastępczą w przypadku przybliżonej lokalizacji) Zbiera ten typ danych, aby utrzymywać i ulepszać procesy ograniczające ryzyko i zapobiegające oszustwom.
Dane osobowe Identyfikator konta

Zbiera ten typ danych, aby utrzymywać i ulepszać analitykę aplikacji oraz jej funkcje. Ten typ danych jest zbierany na przykład do:

 • wyświetlania form płatności zapisanych w Google Pay, których można użyć do zakupu u zewnętrznych sprzedawców.
Dane osobowe Numer telefonu Zbiera ten typ danych, aby utrzymywać i ulepszać procesy ograniczające ryzyko i zapobiegające oszustwom.

Dane zbierane opcjonalnie

Dane Typ danych W zależności od konfiguracji aplikacji i wywołania pakiet SDK Portfela…
Aktywność w aplikacji Kliknięcia w aplikacjach Zbiera te dane na potrzeby analityki aplikacji.
Informacje finansowe Środki / debet / identyfikator podatkowy / PayPal

Zbiera ten typ danych na potrzeby funkcji aplikacji. Te dane mogą być zbierane na przykład do:

 • zapisywania ich jako przyszłej lub obecnej formy płatności,
 • zwrotu do sprzedawcy w formie zaszyfrowanego tokenu płatności. Token płatności może być odszyfrowany przez zarejestrowane bramy do autoryzacji płatności.
Dane osobowe Adres

Zbiera ten typ danych na potrzeby funkcji aplikacji. Ten typ danych może być zbierany na przykład do użycia:

 • jako adres firmy podczas tworzenia profili płacących klientów;
 • jako adres rozliczeniowy podczas zapisywania adresu rozliczeniowego;
 • jako adres dostawy podczas zapisywania adresów dostawy;
 • jako adres zwrotu, jeśli nastąpi potrzeba zwrotu produktu do sprzedawcy na adres rozliczeniowy lub adres wysyłki.
Dane osobowe Imię i nazwisko

Zbiera ten typ danych na potrzeby funkcji aplikacji. Ten typ danych może być zbierany na przykład do:

 • tworzenia profili płacących klientów;
 • wykorzystania jako imię i nazwisko właściciela karty przy zapisywaniu kart;
 • wykorzystania jako adres zwrotu, jeśli nastąpi potrzeba zwrotu produktu do sprzedawcy na adres rozliczeniowy lub adres dostawy.
Dane osobowe Numer telefonu (może, ale nie musi być numerem telefonu urządzenia podanym przez użytkownika)

Zbiera ten typ danych na potrzeby funkcji aplikacji. Ten typ danych może być zbierany na przykład do:

 • zapisania adresu rozliczeniowego lub adresu dostawy;
 • wykorzystania jako adres zwrotu, jeśli nastąpi potrzeba zwrotu produktu do sprzedawcy na adres rozliczeniowy lub adres dostawy.

Pakiet SDK Play-Services-Pay

W przypadku zbieranych od użytkowników typów danych określonych na tej stronie pakiet SDK Play-Sevices-Pay szyfruje dane w ruchu za pomocą HTTPS. Użytkownicy mogą poprosić o usunięcie zebranych danych w aplikacji Google Pay lub na stroniemyaccount.google.com/deleteservices.

Dane zbierane automatycznie

Dane Typ danych Domyślnie pakiet SDK Play-Services-Pay…
Aktywność w aplikacji Kliknięcia strony Zbiera ten typ danych w celu utrzymania i ulepszania usługi.
Aktywność w aplikacji Wyświetlenia strony Zbiera ten typ danych w celu utrzymania i ulepszania usługi.
Dzienniki awarii Stan aplikacji Gromadzi anonimowe zrzuty stosu, odpowiedni stan aplikacji pakietu SDK oraz metadane dotyczące urządzenia, aby kontrolować i ulepszać stabilność usługi.
Dzienniki awarii Komunikaty dziennika błędów Gromadzi anonimowe zrzuty stosu, odpowiedni stan aplikacji pakietu SDK oraz metadane dotyczące urządzenia, aby kontrolować i ulepszać stabilność usługi.
Dzienniki awarii Zrzut stosu Gromadzi anonimowe zrzuty stosu, odpowiedni stan aplikacji pakietu SDK oraz metadane dotyczące urządzenia, aby kontrolować i ulepszać stabilność usługi.
Identyfikatory urządzeń Identyfikator Androida Zbiera ten typ danych w celu zarządzania zasobami wartościowymi związanymi z konkretnym urządzeniem lub w związku z konkretnym kontem. Te informacje są też używane do kontrolowania, utrzymywania i ulepszania usługi.
Dane osobowe Identyfikator konta Zbiera ten typ danych w celu zarządzania wartościowymi zasobami powiązanymi z konkretnym kontem. Te informacje służą też do kontrolowania, utrzymywania i ulepszania usługi.
Dane osobowe Adres e-mail Zbiera ten typ danych w celu przechowywania zasobów wartościowych (kart) w Google Pay na koncie Google użytkownika.