קונספט לזיהוי רשת פנים

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

פרטי רשת הפנים כוללים שני חלקים:

  • 368 נקודות תלת-ממדיות: לכל נקודה יש מזהה ייחודי, בין 0 ל-467, שמשויך למיקום קבוע בפנים שזוהו. לכל נקודה:

    • x ו-y הם קואורדינטות של פיקסלים של הפנים שזוהו.
    • z הוא מידע העומק שגודלו משתנה בהתאם לגודל התמונה, כך שערכי z-שליליים יותר כאשר הפנים קרובות יותר למצלמה. המקור הוא העומק הממוצע של כל 468 הנקודות.
  • פרטי משולש: משמש לייצוג משטח משולש לוגי שבפנים שזוהו. כל משולש מכיל שלוש נקודות תלת-ממדיות. לדוגמה, נקודות 0, 37 ו-164 יוצרות אזור משולש קטן בין האף לשפתיים.

דוגמה למידע על רשת הפנים, יש ללחוץ להצגת תמונה שאפשר להתמקד בה