สแกนบาร์โค้ดด้วย ML Kit ใน Android

คุณใช้ ML Kit เพื่อจดจำและถอดรหัสบาร์โค้ดได้

ฟีเจอร์ไม่ได้จัดกลุ่มรวมกลุ่ม
การใช้งานโมเดลจะดาวน์โหลดแบบไดนามิกผ่านบริการ Google Playโมเดลลิงก์กับแอปของคุณแบบคงที่ ณ เวลาบิลด์
ขนาดแอปขนาดที่เพิ่มขึ้นประมาณ 200 KBขนาดเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4 MB
เวลาในการเริ่มต้นอาจต้องรอให้โมเดลดาวน์โหลดก่อนใช้งานครั้งแรกโมเดลจะพร้อมใช้งานทันที

ลองเลย

ก่อนเริ่มต้น

 1. ในไฟล์ build.gradle ระดับโปรเจ็กต์ อย่าลืมรวมที่เก็บ Maven ของ Google ไว้ทั้งในส่วน buildscript และ allprojects

 2. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับไลบรารี ML Kit Android ลงในไฟล์ Gradle ระดับแอปของโมดูล ซึ่งปกติคือ app/build.gradle เลือกทรัพยากร Dependency ต่อไปนี้ 1 รายการตามความต้องการของคุณ

  สำหรับการรวมโมเดลกับแอป

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to bundle the model with your app
   implementation 'com.google.mlkit:barcode-scanning:17.2.0'
  }
  

  สำหรับการใช้โมเดลในบริการ Google Play

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to use the dynamically downloaded model in Google Play Services
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0'
  }
  
 3. หากเลือกใช้โมเดลในบริการ Google Play คุณสามารถกำหนดค่าแอปให้ดาวน์โหลดโมเดลดังกล่าวลงในอุปกรณ์โดยอัตโนมัติหลังจากที่ติดตั้งแอปจาก Play Store แล้ว ซึ่งทำได้โดยเพิ่มการประกาศต่อไปนี้ลงในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="barcode" >
     <!-- To use multiple models: android:value="barcode,model2,model3" -->
  </application>
  

  นอกจากนี้ คุณยังตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโมเดลและส่งคำขอดาวน์โหลดผ่าน ModuleInstallClient API ของบริการ Google Play อย่างชัดแจ้งได้ด้วย

  หากคุณไม่เปิดใช้การดาวน์โหลดโมเดลเวลาติดตั้งหรือขอการดาวน์โหลดอย่างชัดแจ้ง ระบบจะดาวน์โหลดโมเดลในครั้งแรกที่คุณเรียกใช้ตัวสแกน คำขอที่คุณสร้างขึ้นก่อนการดาวน์โหลดจะเสร็จสิ้นจะไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพที่ป้อน

 • เพื่อให้ ML Kit อ่านบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้อง รูปภาพที่ป้อนต้องมีบาร์โค้ดที่แสดงด้วยข้อมูลพิกเซลที่เพียงพอ

  ข้อกำหนดด้านข้อมูลพิกเซลที่เจาะจงจะขึ้นอยู่กับทั้งประเภทของบาร์โค้ดและปริมาณข้อมูลที่เข้ารหัสลับ เนื่องจากบาร์โค้ดจำนวนมากรองรับเพย์โหลดขนาดแปรผัน โดยทั่วไป หน่วยความหมายของบาร์โค้ดที่เล็กที่สุดควรกว้างอย่างน้อย 2 พิกเซล และสำหรับโค้ด 2 มิติ ต้องมีความสูง 2 พิกเซล

  เช่น บาร์โค้ด EAN-13 ประกอบด้วยแท่งและช่องว่างที่มีความกว้าง 1, 2, 3 หรือ 4 หน่วย ดังนั้นรูปภาพบาร์โค้ด EAN-13 จึงควรมีแท่งและช่องว่างอย่างน้อย 2, 4, 6 และ 8 พิกเซล เนื่องจากบาร์โค้ด EAN-13 จะมีความกว้างรวม 95 หน่วย บาร์โค้ดจึงควรกว้างอย่างน้อย 190 พิกเซล

  รูปแบบที่หนาแน่นกว่า เช่น PDF417 ต้องมีขนาดพิกเซลมากขึ้นเพื่อให้ ML Kit อ่านได้อย่างน่าเชื่อถือ เช่น โค้ด PDF417 มี "คำ" แบบกว้างขนาด 17 หน่วยได้สูงสุด 34 คำในแถวเดียว ซึ่งขนาดดังกล่าวต้องมีความกว้างอย่างน้อย 1156 พิกเซล

 • การโฟกัสของรูปภาพไม่ดีอาจส่งผลต่อความแม่นยำในการสแกน หากแอปไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ โปรดขอให้ผู้ใช้จับภาพอีกครั้ง

 • สำหรับแอปพลิเคชันทั่วไป ขอแนะนำให้ใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูง เช่น 1280x720 หรือ 1920x1080 ซึ่งจะทำให้สแกนบาร์โค้ดได้จากระยะไกลที่ห่างจากกล้อง

  อย่างไรก็ตาม ในแอปพลิเคชันที่มีเวลาในการตอบสนองที่จำเป็นมาก คุณจะปรับปรุงประสิทธิภาพได้โดยการจับภาพที่ความละเอียดต่ำลง แต่กำหนดให้บาร์โค้ดเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของรูปภาพอินพุต นอกจากนี้ โปรดดู เคล็ดลับเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

1. กำหนดค่าเครื่องสแกนบาร์โค้ด

หากทราบว่าจะอ่านบาร์โค้ดรูปแบบใด คุณสามารถเพิ่มความเร็วของตัวตรวจจับบาร์โค้ดได้โดยกำหนดค่าให้ตรวจหาเฉพาะรูปแบบเหล่านั้นได้

เช่น หากต้องการตรวจหาเฉพาะโค้ด Aztec และคิวอาร์โค้ด ให้สร้างออบเจ็กต์ BarcodeScannerOptions ตามตัวอย่างต่อไปนี้

Kotlin

val options = BarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(
        Barcode.FORMAT_QR_CODE,
        Barcode.FORMAT_AZTEC)
    .build()

Java

BarcodeScannerOptions options =
    new BarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(
        Barcode.FORMAT_QR_CODE,
        Barcode.FORMAT_AZTEC)
    .build();

รูปแบบที่รองรับมีดังนี้

 • รหัส 128 (FORMAT_CODE_128)
 • รหัส 39 (FORMAT_CODE_39)
 • รหัส 93 (FORMAT_CODE_93)
 • คอดาบาร์ (FORMAT_CODABAR)
 • EAN-13 (FORMAT_EAN_13)
 • EAN-8 (FORMAT_EAN_8)
 • ITF (FORMAT_ITF)
 • UPC-A (FORMAT_UPC_A)
 • UPC-E (FORMAT_UPC_E)
 • คิวอาร์โค้ด (FORMAT_QR_CODE)
 • PDF417 (FORMAT_PDF417)
 • แอซเท็ก (FORMAT_AZTEC)
 • เมทริกซ์ข้อมูล (FORMAT_DATA_MATRIX)

เริ่มต้นจากโมเดลแพ็กเกจ 17.1.0 และโมเดลที่ไม่ได้รวมกลุ่ม 18.2.0 คุณจะเรียกใช้ enableAllPotentialBarcodes() เพื่อแสดงบาร์โค้ดทั้งหมดที่เป็นไปได้แม้ว่าจะถอดรหัสไม่ได้ก็ตาม ซึ่งอาจนำไปใช้อำนวยความสะดวกในการตรวจหาเพิ่มเติมได้ เช่น การซูมกล้องเพื่อให้ได้รูปภาพบาร์โค้ดที่ชัดเจนขึ้นในกล่องขอบเขตที่แสดงผล

Kotlin

val options = BarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(...)
    .enableAllPotentialBarcodes() // Optional
    .build()

Java

BarcodeScannerOptions options =
    new BarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(...)
    .enableAllPotentialBarcodes() // Optional
    .build();

Further on, starting from bundled library 17.2.0 and unbundled library 18.3.0, a new feature called auto-zoom has been introduced to further enhance the barcode scanning experience. With this feature enabled, the app is notified when all barcodes within the view are too distant for decoding. As a result, the app can effortlessly adjust the camera's zoom ratio to the recommended setting provided by the library, ensuring optimal focus and readability. This feature will significantly enhance the accuracy and success rate of barcode scanning, making it easier for apps to capture information precisely.

To enable auto-zooming and customize the experience, you can utilize the setZoomSuggestionOptions() method along with your own ZoomCallback handler and desired maximum zoom ratio, as demonstrated in the code below.

Kotlin

val options = BarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(...)
    .setZoomSuggestionOptions(
      new ZoomSuggestionOptions.Builder(zoomCallback)
        .setMaxSupportedZoomRatio(maxSupportedZoomRatio)
        .build()) // Optional
    .build()

Java

BarcodeScannerOptions options =
    new BarcodeScannerOptions.Builder()
    .setBarcodeFormats(...)
    .setZoomSuggestionOptions(
      new ZoomSuggestionOptions.Builder(zoomCallback)
        .setMaxSupportedZoomRatio(maxSupportedZoomRatio)
        .build()) // Optional
    .build();

zoomCallback is required to be provided to handle whenever the library suggests a zoom should be performed and this callback will always be called on the main thread.

The following code snippet shows an example of defining a simple callback.

Kotlin

fun setZoom(ZoomRatio: Float): Boolean {
  if (camera.isClosed()) return false
  camera.getCameraControl().setZoomRatio(zoomRatio)
  return true
}

Java

boolean setZoom(float zoomRatio) {
  if (camera.isClosed()) {
    return false;
  }
  camera.getCameraControl().setZoomRatio(zoomRatio);
  return true;
}

maxSupportedZoomRatio is related to the camera hardware, and different camera libraries have different ways to fetch it (see the javadoc of the setter method). In case this is not provided, an unbounded zoom ratio might be produced by the library which might not be supported. Refer to the setMaxSupportedZoomRatio() method introduction to see how to get the max supported zoom ratio with different Camera libraries.

When auto-zooming is enabled and no barcodes are successfully decoded within the view, BarcodeScanner triggers your zoomCallback with the requested zoomRatio. If the callback correctly adjusts the camera to this zoomRatio, it is highly probable that the most centered potential barcode will be decoded and returned.

A barcode may remain undecodable even after a successful zoom-in. In such cases, BarcodeScanner may either invoke the callback for another round of zoom-in until the maxSupportedZoomRatio is reached, or provide an empty list (or a list containing potential barcodes that were not decoded, if enableAllPotentialBarcodes() was called) to the OnSuccessListener (which will be defined in step 4. Process the image).

2. Prepare the input image

To recognize barcodes in an image, create an InputImage object from either a Bitmap, media.Image, ByteBuffer, byte array, or a file on the device. Then, pass the InputImage object to the BarcodeScanner's process method.

You can create an InputImage object from different sources, each is explained below.

Using a media.Image

To create an InputImage object from a media.Image object, such as when you capture an image from a device's camera, pass the media.Image object and the image's rotation to InputImage.fromMediaImage().

If you use the CameraX library, the OnImageCapturedListener and ImageAnalysis.Analyzer classes calculate the rotation value for you.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

หากคุณไม่ได้ใช้ไลบรารีของกล้องที่ให้ระดับการหมุนของภาพ คุณสามารถคำนวณได้จากระดับการหมุนของอุปกรณ์และการวางแนวของเซ็นเซอร์กล้องในอุปกรณ์

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

จากนั้นส่งออบเจ็กต์ media.Image และค่าระดับการหมุนไปยัง InputImage.fromMediaImage() ดังนี้

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

การใช้ URI ของไฟล์

หากต้องการสร้างออบเจ็กต์ InputImage จาก URI ของไฟล์ ให้ส่งบริบทของแอปและ URI ของไฟล์ไปยัง InputImage.fromFilePath() ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อคุณใช้ Intent ACTION_GET_CONTENT เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพจากแอปแกลเลอรี

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

กำลังใช้ByteBufferหรือByteArray

หากต้องการสร้างออบเจ็กต์ InputImage จาก ByteBuffer หรือ ByteArray ให้คำนวณระดับการหมุนรูปภาพตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้สำหรับอินพุต media.Image ก่อน จากนั้นสร้างออบเจ็กต์ InputImage ด้วยบัฟเฟอร์หรืออาร์เรย์ ร่วมกับความสูง ความกว้าง รูปแบบการเข้ารหัสสี และระดับการหมุนของรูปภาพ

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

กำลังใช้Bitmap

หากต้องการสร้างออบเจ็กต์ InputImage จากออบเจ็กต์ Bitmap ให้ประกาศดังต่อไปนี้

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

รูปภาพจะแสดงเป็นวัตถุ Bitmap ร่วมกับองศาการหมุน

3. รับอินสแตนซ์ของ BarcodeScanner

Kotlin

val scanner = BarcodeScanning.getClient()
// Or, to specify the formats to recognize:
// val scanner = BarcodeScanning.getClient(options)

Java

BarcodeScanner scanner = BarcodeScanning.getClient();
// Or, to specify the formats to recognize:
// BarcodeScanner scanner = BarcodeScanning.getClient(options);

4. ประมวลผลรูปภาพ

ส่งรูปภาพไปยังเมธอด process:

Kotlin

val result = scanner.process(image)
    .addOnSuccessListener { barcodes ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener {
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<List<Barcode>> result = scanner.process(image)
    .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<List<Barcode>>() {
      @Override
      public void onSuccess(List<Barcode> barcodes) {
        // Task completed successfully
        // ...
      }
    })
    .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
      @Override
      public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Task failed with an exception
        // ...
      }
    });

5. รับข้อมูลจากบาร์โค้ด

หากการดำเนินการจดจำบาร์โค้ดสำเร็จ ระบบจะส่งรายการออบเจ็กต์ Barcode ไปยัง Listener ที่สำเร็จ ออบเจ็กต์ Barcode แต่ละรายการแสดงบาร์โค้ดที่ตรวจพบในรูปภาพ สำหรับบาร์โค้ดแต่ละรายการ คุณสามารถดูพิกัดล้อมรอบในภาพอินพุต รวมถึงข้อมูลดิบที่เข้ารหัสโดยบาร์โค้ดได้ นอกจากนี้ หากเครื่องสแกนบาร์โค้ดระบุประเภทของข้อมูลที่เข้ารหัสโดยบาร์โค้ดได้ คุณจะได้รับออบเจ็กต์ที่มีข้อมูลที่แยกวิเคราะห์แล้ว

เช่น

Kotlin

for (barcode in barcodes) {
  val bounds = barcode.boundingBox
  val corners = barcode.cornerPoints

  val rawValue = barcode.rawValue

  val valueType = barcode.valueType
  // See API reference for complete list of supported types
  when (valueType) {
    Barcode.TYPE_WIFI -> {
      val ssid = barcode.wifi!!.ssid
      val password = barcode.wifi!!.password
      val type = barcode.wifi!!.encryptionType
    }
    Barcode.TYPE_URL -> {
      val title = barcode.url!!.title
      val url = barcode.url!!.url
    }
  }
}

Java

for (Barcode barcode: barcodes) {
  Rect bounds = barcode.getBoundingBox();
  Point[] corners = barcode.getCornerPoints();

  String rawValue = barcode.getRawValue();

  int valueType = barcode.getValueType();
  // See API reference for complete list of supported types
  switch (valueType) {
    case Barcode.TYPE_WIFI:
      String ssid = barcode.getWifi().getSsid();
      String password = barcode.getWifi().getPassword();
      int type = barcode.getWifi().getEncryptionType();
      break;
    case Barcode.TYPE_URL:
      String title = barcode.getUrl().getTitle();
      String url = barcode.getUrl().getUrl();
      break;
  }
}

เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

หากต้องการสแกนบาร์โค้ดในแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ ให้ทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพื่อให้ได้อัตราเฟรมที่ดีที่สุด

 • อย่าจับภาพอินพุตที่ความละเอียดดั้งเดิมของกล้อง ในอุปกรณ์บางรุ่น การจับภาพอินพุตที่ความละเอียดดั้งเดิมจะสร้างรูปภาพที่มีขนาดใหญ่มาก (มากกว่า 10 เมกะพิกเซล) ซึ่งส่งผลให้เวลาในการตอบสนองต่ำมากและไม่ได้รับประโยชน์ ต่อความแม่นยำ แต่ให้ขอเฉพาะขนาดจากกล้องที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับบาร์โค้ดเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องไม่เกิน 2 เมกะพิกเซล

  หากความเร็วในการสแกนเป็นสิ่งสำคัญ คุณจะลดความละเอียดในการจับภาพได้ โปรดคำนึงถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดบาร์โค้ดขั้นต่ำที่ระบุไว้ข้างต้น

  หากคุณพยายามจดจำบาร์โค้ดจากเฟรมวิดีโอแบบสตรีมตามลำดับ ตัวจดจำอาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละเฟรม คุณควรรอจนกว่าจะได้รับชุดค่าเดียวกันติดต่อกันซึ่งจะมั่นใจได้ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

  ITF และ CODE-39 ไม่รองรับหมายเลข Checksum

 • หากคุณใช้ Camera หรือ camera2 API ให้ควบคุมการเรียกไปยังตัวตรวจจับ หากมีเฟรมวิดีโอใหม่ขณะที่ตัวตรวจจับทำงานอยู่ ให้วางเฟรมดังกล่าว โปรดดูคลาส VisionProcessorBase ในแอปตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับตัวอย่าง
 • หากใช้ CameraX API โปรดตรวจสอบว่ามีการตั้งค่ากลยุทธ์ Backpress เป็นค่าเริ่มต้น ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST ซึ่งทำให้ระบบนำส่งรูปภาพเพียง 1 รูปเพื่อทำการวิเคราะห์ต่อครั้งเท่านั้น หากมีการสร้างรูปภาพเพิ่มเติมขณะที่เครื่องมือวิเคราะห์ไม่ว่าง รูปภาพจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติและไม่ได้เข้าคิวรอการนำส่ง เมื่อระบบปิดรูปภาพที่วิเคราะห์ด้วยการเรียกใช้ ImageProxy.close() ระบบจะส่งรูปภาพล่าสุดถัดไป
 • หากคุณใช้เอาต์พุตของเครื่องมือตรวจจับเพื่อวางซ้อนกราฟิกบนรูปภาพอินพุต ให้รับผลลัพธ์จาก ML Kit ก่อน จากนั้นแสดงผลรูปภาพและการวางซ้อนในขั้นตอนเดียว ซึ่งจะแสดงผลบนพื้นที่แสดงผล เพียงครั้งเดียวต่อเฟรมอินพุตแต่ละเฟรม โปรดดูชั้นเรียน CameraSourcePreview และ GraphicOverlay ในแอปตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
 • หากคุณใช้ Camera2 API ให้จับภาพในรูปแบบ ImageFormat.YUV_420_888 หากคุณใช้ Camera API เวอร์ชันเก่า ให้จับภาพในรูปแบบ ImageFormat.NV21