תרגום טקסט באמצעות ML Kit ב-Android

אתם יכולים להשתמש ב-ML Kit כדי לתרגם טקסט בין שפות. אפשר לתרגם באמצעות ML Kit ליותר מ-50 שפות.

אני רוצה לנסות

לפני שמתחילים

 1. בקובץ build.gradle ברמת הפרויקט, חשוב לכלול את המאגר Maven ב-Google בקטעים buildscript ו-allprojects.
 2. מוסיפים את יחסי התלות של ספריות ה-Android של ערכת ה-ML, כקובץ Grad-level של האפליקציה במודול, שהוא בדרך כלל app/build.gradle:
  dependencies {
   // ...
  
   implementation 'com.google.mlkit:translate:17.0.1'
  }
  

תרגום של מחרוזת טקסט

כדי לתרגם מחרוזת בין שתי שפות:

 1. יוצרים אובייקט Translator ומגדירים אותו עם שפת המקור ושפת היעד:

  Kotlin

  // Create an English-German translator:
  val options = TranslatorOptions.Builder()
    .setSourceLanguage(TranslateLanguage.ENGLISH)
    .setTargetLanguage(TranslateLanguage.GERMAN)
    .build()
  val englishGermanTranslator = Translation.getClient(options)

  Java

  // Create an English-German translator:
  TranslatorOptions options =
    new TranslatorOptions.Builder()
      .setSourceLanguage(TranslateLanguage.ENGLISH)
      .setTargetLanguage(TranslateLanguage.GERMAN)
      .build();
  final Translator englishGermanTranslator =
    Translation.getClient(options);

  אם אתם לא יודעים מהי השפה של טקסט הקלט, תוכלו להשתמש ב-Language IDdentification API שנותן לכם תג שפה. אחרי ההמרה צריך להפוך את התג ל-TranslateLanguage באמצעות TranslateLanguage.fromLanguageTag().

  לא כדאי להשאיר יותר מדי מודלים של שפות במכשיר בבת אחת.

 2. חשוב לוודא שמודל התרגום הנדרש הורד למכשיר. אין להתקשר אל translate() לפני שמוודאים שהמודל זמין.

  Kotlin

  var conditions = DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build()
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
    .addOnSuccessListener {
      // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
      // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
      // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
      // ...
    }

  Java

  DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
    .requireWifi()
    .build();
  englishGermanTranslator.downloadModelIfNeeded(conditions)
    .addOnSuccessListener(
      new OnSuccessListener() {
       @Override
       public void onSuccess(Void v) {
        // Model downloaded successfully. Okay to start translating.
        // (Set a flag, unhide the translation UI, etc.)
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      new OnFailureListener() {
       @Override
       public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Model couldn’t be downloaded or other internal error.
        // ...
       }
      });

  דגמי השפות הם בערך 30MB, כך שאין צורך להוריד אותם שלא לצורך וצריך להוריד אותם רק באמצעות רשת Wi-Fi, אלא אם המשתמש ציין אחרת. עליכם גם למחוק מודלים שלא נחוצים. למידע נוסף, ניתן לעיין בקטע ניהול מודלים מפורשים של תרגום.

 3. אחרי שמוודאים שהמודל הורד, צריך להעביר מחרוזת טקסט בשפת המקור אל translate():

  Kotlin

  englishGermanTranslator.translate(text)
    .addOnSuccessListener { translatedText ->
      // Translation successful.
    }
    .addOnFailureListener { exception ->
       // Error.
       // ...
    }

  Java

  englishGermanTranslator.translate(text)
    .addOnSuccessListener(
      new OnSuccessListener() {
       @Override
       public void onSuccess(@NonNull String translatedText) {
        // Translation successful.
       }
      })
    .addOnFailureListener(
      new OnFailureListener() {
       @Override
       public void onFailure(@NonNull Exception e) {
        // Error.
        // ...
       }
      });

  הטקסט המתורגם, בשפת היעד שהגדרתם, מועבר למאזין ההצלחה.

 4. חשוב לוודא שהשיטה close() נקראת כשאובייקט Translator כבר לא יהיה בשימוש.

  אם אתם משתמשים ב'מתרגם' ב-Fragment או ב-AppCompatActivity, דרך קלה לעשות זאת היא באמצעות LifecycleOwner.getLifecycle() ב-Fragment או AppCompatActivity, ולאחר מכן להתקשר אל Lifecycle.addObserver. למשל:

  Kotlin

  val options = ...
  val translator = Translation.getClient(options)
  getLifecycle().addObserver(translator)

  Java

  TranslatorOptions options = ...
  Translator translator = Translation.getClient(options);
  getLifecycle().addObserver(translator);
  ... use translator ...

  ההנחה היא בהנחה שהקוד נמצא בתוך מחלקה שמטמיעה את LifecycleOwner (למשל: Fragment או AppCompatActivity).

ניהול מפורש של מודלים לתרגום

כשמשתמשים ב-API של תרגום כמתואר למעלה, מערכת ML Kit מורידה למכשיר באופן אוטומטי מודלים של תרגום בשפה ספציפית. אפשר גם לנהל ישירות את המודלים של התרגום שברצונך להשתמש בהם במכשיר, באמצעות ה-Management model management של ML Kit. התכונה הזו יכולה להיות שימושית אם ברצונך להוריד מודלים מראש או למחוק מהמכשיר מודלים מיותרים.

Kotlin

val modelManager = RemoteModelManager.getInstance()

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(TranslateRemoteModel::class.java)
  .addOnSuccessListener { models ->
    // ...
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Delete the German model if it's on the device.
val germanModel = TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.GERMAN).build()
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
  .addOnSuccessListener {
    // Model deleted.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

// Download the French model.
val frenchModel = TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.FRENCH).build()
val conditions = DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build()
modelManager.download(frenchModel, conditions)
  .addOnSuccessListener {
    // Model downloaded.
  }
  .addOnFailureListener {
    // Error.
  }

Java

RemoteModelManager modelManager = RemoteModelManager.getInstance();

// Get translation models stored on the device.
modelManager.getDownloadedModels(TranslateRemoteModel.class)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener>() {
    @Override
    public void onSuccess(Set models) {
      // ...
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });

// Delete the German model if it's on the device.
TranslateRemoteModel germanModel =
    new TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.GERMAN).build();
modelManager.deleteDownloadedModel(germanModel)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Void v) {
      // Model deleted.
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });

// Download the French model.
TranslateRemoteModel frenchModel =
    new TranslateRemoteModel.Builder(TranslateLanguage.FRENCH).build();
DownloadConditions conditions = new DownloadConditions.Builder()
  .requireWifi()
  .build();
modelManager.download(frenchModel, conditions)
  .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener() {
    @Override
    public void onSuccess(Void v) {
      // Model downloaded.
    }
  })
  .addOnFailureListener(new OnFailureListener() {
    @Override
    public void onFailure(@NonNull Exception e) {
      // Error.
    }
  });