Aby pomóc klientom zweryfikować nieznane płatności w historii transakcji, pokaż im, gdzie dokonano zakupu.