Najczęstsze pytania dotyczące migracji portalu pomocy Google Cloud

Ważne: abonament Premium Google Maps Platform nie jest już dostępny dla rejestracji ani nowych klientów.

Przenosimy funkcję Google Cloud Support Portal do Google Cloud Console, aby scentralizować wszystkie zadania i zapewnić jednolite środowisko.

W połowie lutego 2021 r. zarządzanie identyfikatorami klientów w Mapach Google zostało przeniesione do Cloud Console. Zadania związane z zarządzaniem identyfikatorem klienta możesz wykonywać zarówno w konsoli, jak i w portalu. W okresie migracji te 2 aplikacje będą synchronizowane, więc zadania wykonywane w jednej lokalizacji będą odzwierciedlane w obu.

Od 31 marca 2021 r. klienci nie będą już mogli logować się w Google Cloud Support Portal i będą musieli używać Cloud Console do wykonywania wszystkich zadań wykonywanych wcześniej w Cloud Support Portal, w tym zarządzania identyfikatorami klientów i kontaktowania się z zespołem pomocy.

Informacje ogólne

Pytania dotyczące pomocy

Pytania dotyczące identyfikatora klienta

Inne pytania

Informacje ogólne

Dlaczego tak się dzieje?

Zastępujemy Google Cloud Support Portal sekcją Google Maps Platform w Cloud Console, aby zgromadzić wszystkie Twoje zadania na jednej platformie i zapewnić jednolitą, przejrzystą obsługę.

Konsola Cloud udostępnia bogatszy i bardziej kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających zarządzanie wdrożeniem Google Maps Platform.

Co muszę zrobić?

Gdy tylko otrzymasz wiadomość dotyczącą migracji funkcji, zaloguj się i zapoznaj się z Cloud Console, a następnie zacznij przypisywać role użytkownikom.

Rola:
Właściciel projektu
Rola:
edytujący projekt
Rola:
wyświetlający projekt
Rola: edytujący
zespoły techniczne
Rola: administrator
płatności
Rola:
Przeglądający konto
Zarządzanie ID klienta
Pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych
Pomoc w problemach z płatnościami
Raporty wykorzystania projektu
Raporty rozliczeniowe projektu
Raporty dotyczące rozliczeń na koncie
  • Zadania zarządzania identyfikatorem klienta obejmują m.in. autoryzację domen do używania z Twoim identyfikatorem klienta, dodawanie i usuwanie autoryzowanych domen oraz wyświetlanie klucza kryptograficznego identyfikatora klienta.
  • Pomoc techniczna w zakresie problemów obejmuje takie zadania jak wdrażanie interfejsów API i rozwiązywanie problemów z nimi, wysyłanie próśb o zwiększenie limitów oraz przekazywanie problemów z usługą do zespołu inżynierów.
  • Pomoc w zakresie problemów z płatnościami obejmuje konfigurowanie kont rozliczeniowych, zrozumienie opłat, zmienianie własności projektu, wysyłanie zgłoszeń do zespołu pomocy dotyczących płatności oraz innych zadań związanych z płatnościami i obciążeniami.

Uwaga: obecnie właściciele i edytujący projekt mogą przesyłać zgłoszenia do zespołu pomocy dotyczące płatności. Jednak do końca 2021 roku tylko administratorzy odpowiedzialni za płatności będą mieli uprawnienia do tworzenia tego typu zgłoszeń.

Jak mogę uzyskać dostęp do konsoli Google Cloud?

Aby uzyskać dostęp do konsoli Cloud, musisz mieć konto Google. Twój login i hasło do Google Cloud Support Portal przestaną działać. Jeśli masz konto Google, ale nie możesz się zalogować, odzyskaj nazwę użytkownika i hasło. Możesz też utworzyć nowe konto Google.

Jak uzyskać dostęp do projektu?

Jeśli konto Google użyte wcześniej do zalogowania się w Google Cloud Support Portal nie ma dostępu do projektów powiązanych z Twoim identyfikatorem klienta:

  1. Sprawdź, czy nie masz innego konta Google powiązanego z projektem.
  2. Skontaktuj się z obecnym właścicielem projektu i poproś go o przyznanie dostępu.
  3. Jeśli nie wiesz, kto jest właścicielem projektu, lub jest on niedostępny, skontaktuj się z zespołem pomocy Map, aby poznać dodatkowe możliwości odzyskania projektu.

Pytania dotyczące pomocy

Jak mogę skontaktować się z zespołem pomocy?

Pomoc możesz uzyskać na stronie pomocy Google Maps Platform w Cloud Console. Informacje o tym, jak utworzyć zgłoszenie do zespołu pomocy, znajdziesz na stronie Pomoc i zasoby Google Maps Platform.

Masz problemy z dostępem do projektu w Cloud Console?

Jeśli masz problemy z uzyskaniem dostępu do projektu w konsoli Cloud, możesz też tymczasowo skontaktować się z zespołem pomocy przy użyciu tego formularza. Czas oczekiwania na odpowiedź będzie krótszy niż w konsoli Cloud.

Czy zgłoszenia utworzone w Google Cloud Support Portal będą widoczne w Cloud Console?

Strona pomocy konsoli Cloud nie zawiera obecnie listy ostatnich zgłoszeń.

Jak mogę dodać innych użytkowników do zgłoszenia do zespołu pomocy?

Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy widzieli otwarte zgłoszenie lub uczestniczyli w nim, dodaj ich do wątku e-mail, korzystając z pola Dodatkowi adresaci w Cloud Console na stronie Tworzenie zgłoszenia do zespołu pomocy.

Możesz też odpowiedzieć na e-maila z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia (lub na każdy kolejny e-mail) i dodać innych użytkowników w polu DW. Zamiast dodawać wszystkich użytkowników pojedynczo, możesz też utworzyć grupę dyskusyjną Google. Wszyscy członkowie grupy będą mogli przeczytać zgłoszenie i na niego odpowiedzieć, a grupa może też pełnić funkcję archiwum wszystkich zgłoszeń do zespołu pomocy.

Jak mogę przekazać sprawę wyżej? (funkcja eskalacji nie jest dostępna dla wszystkich użytkowników)

Aby przekazać sprawę wyżej, musisz odczekać godzinę od utworzenia zgłoszenia. Następnie użyj przycisku Przekaż, który znajdziesz w stopce e-maili od zespołu pomocy, w e-mailu z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub w dowolnej odpowiedzi na zgłoszenie.

Jeśli spróbujesz przekazać sprawę przed upływem godziny, eskalacja nie zadziała.

Czy mogę zmienić wagę zgłoszenia?

Możesz odpowiedzieć w wątku zgłoszenia i poprosić pracownika zespołu pomocy o zmianę wagi zgłoszenia na dowolny poziom, aż do S2.

Uwaga: jeśli poziom ważności Twojego zgłoszenia musi zostać zmieniony na S1, prześlij nowe zgłoszenie do zespołu pomocy, aby zespół pomocy został natychmiast poinformowany o tym wysokim priorytecie.

Czy mogę dodać załączniki do zgłoszenia?

Obecnie nie można dodawać załączników podczas tworzenia zgłoszenia. Możesz jednak udostępnić załączniki zespołowi pomocy, odpowiadając na e-maila z potwierdzeniem utworzenia zgłoszenia lub dowolną odpowiedź w wątku e-maili dotyczących zgłoszenia.

Pytania dotyczące identyfikatora klienta

Gdzie mogę zarządzać identyfikatorem klienta?

Zarządzanie identyfikatorem klienta zostanie przeniesione do Google Maps Platform > Dane logowania w konsoli Cloud do połowy lutego 2021 r. Zadania zarządzania identyfikatorami klientów możesz wykonywać w portalu pomocy do czasu jego oficjalnej migracji, co nastąpi 31 marca 2021 roku. W tym czasie te 2 aplikacje będą synchronizowane, więc zadania wykonywane w jednej lokalizacji będą widoczne w obu.

Kto będzie mógł modyfikować listę autoryzowanych adresów URL oraz wstrzymywać i wznawiać identyfikatory klientów?

Zadania zarządzania identyfikatorem klienta będą ograniczone tylko do właścicieli i edytujących projekt.

Do czego służy przycisk wstrzymania?

Wstrzymanie identyfikatora klienta spowoduje odrzucanie wszystkich wywołań tego identyfikatora klienta przez interfejs Google Maps Platform API. Po wstrzymaniu identyfikatora klienta masz 30 dni na jego wznowienie. Jeśli po tym czasie identyfikator klienta nie zostanie wznowiony, wygaśnie i po 30 dodatkowych dniach (łącznie 60 dni) nie będzie już widoczny w Cloud Console.

Jak mogę sprawdzić, czy używam identyfikatora klienta do uwierzytelniania w interfejsach API Google Maps Platform?

Informacje o wykorzystaniu powiązane z identyfikatorem klienta możesz sprawdzić w Cloud Console w sekcji Google Maps Platform > Wskaźniki. Na wielu wykresach (Ruch/Błąd/Czas oczekiwania według danych logowania) znajdziesz wykresy przedstawiające wykorzystanie identyfikatora klienta oznaczone symbolem project_number: 12345678, gdzie 12345678 jest zastępowane numerem projektu.

Dlaczego nie widzę swojego identyfikatora klienta w Cloud Console?

Przeniesiono tylko aktywne identyfikatory klientów. Jeśli Twój identyfikator klienta nie jest już dostępny do obsługi ruchu, nie będzie dostępny w Cloud Console.

Identyfikatory klientów, które zostały wstrzymane w konsoli Cloud, wygasną w ciągu 30 dni, chyba że zostaną wznowione. Wstrzymany identyfikator klienta będzie nadal widoczny przez 30 dni od początkowego wstrzymania (łącznie 60 dni). Po tym czasie nie będzie już dostępny w Cloud Console.

Jak mogę wyświetlać, dodawać i usuwać wszystkie autoryzowane adresy URL powiązane z moim identyfikatorem klienta?

Aby zarządzać autoryzowanymi adresami URL, otwórz Google Maps Platform > Dane logowania i kliknij ikonę ołówka (edytuj) po prawej stronie.

Wszystkie autoryzowane adresy URL będą dostępne w tabeli Autoryzowane adresy URL dla identyfikatora klienta. Aby usunąć adres URL, zaznacz pole wyboru po jego prawej stronie i w prawym górnym rogu tabeli kliknij Usuń. Aby dodać nowe adresy URL, u dołu tabeli kliknij DODAJ adresy URL.

Gdzie znajdę mój klucz kryptograficzny?

Klucz kryptograficzny jest potrzebny do uwierzytelniania Google Maps Platform za pomocą podpisów adresów URL. Aby wyświetlić klucz kryptograficzny, otwórz Google Maps Platform > Dane logowania i kliknij ikonę ołówka po prawej stronie. Klucz kryptograficzny będzie widoczny po prawej stronie identyfikatora klienta.

Używam klucza kryptograficznego, ale różni się on od klucza w konsoli Cloud. Czy mój klucz jest nieprawidłowy?
Konsola Cloud wyświetla tylko jeden z Twoich kluczy kryptograficznych. Jeśli możesz korzystać z klucza kryptograficznego i otrzymywać odpowiedzi interfejsu API, klucz kryptograficzny powinien być prawidłowy.

Inne pytania

Gdzie mogę zarządzać identyfikatorem klienta?

Zarządzanie identyfikatorami klientów zostanie przeniesione do Cloud Console w połowie lutego 2021 r. Do tego czasu będzie ona dostępna w Google Cloud Support Portal.

Gdzie znajdę raporty o wykorzystaniu abonamentu Premium?

Raporty dotyczące abonamentu Premium nie są już istotne, ponieważ potrzebowały ich tylko w przypadku licencji na abonament Premium śledzonych na podstawie wykorzystania.

Z podobnej funkcji możesz korzystać w przypadku licencji na Google Maps Platform (w tym raportowania według kanału) w raportach rozliczeniowych w Cloud Console. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji Map Google.

Uwaga: klienci korzystający z abonamentu Premium, którzy nadal mają aktywną licencję, ale nie mogą wyświetlać raportów rozliczeniowych, będą musieli skontaktować się z zespołem pomocy, aby uzyskać raporty dotyczące wykorzystania po wycofaniu Google Cloud Support Portal.

Gdzie mogę zobaczyć raporty Analytics w Google Maps Platform?

Raporty Analytics Google Maps Platform pokazują interakcję użytkowników z mapami opartymi na interfejsie API JavaScript Map Google. Te raporty nie są i nie będą dostępne w konsoli Cloud. Aby w przyszłości uzyskiwać te statystyki, musisz wdrożyć raporty o zdarzeniach niestandardowych w innym narzędziu, np. w Google Analytics.