Referanslara Genel Bakış

Bu bölümde, Google Haritalar Platformu Son Mil Filo Çözümü'nü oluşturan API'ler için referans belgeler sağlanmaktadır.

Fleet Engine API'sı

gRPC

REST

Logging

Sürücü SDK'sı

Android

iOS

Android

iOS

JavaScript Yolculuğu Paylaşım Kitaplığı

JavaScript Yolculuğu Paylaşım Kitaplığı dokümanları, Google Haritalar JavaScript API'si dokümanlarının bir parçasıdır.