GMSPlace Sınıf Referansı

GMSPlace Sınıf Referansı

Genel bakış

Belirli bir fiziksel yeri temsil eder.

GMSPlace, fiziksel bir yerle ilgili ad, konum ve konumla ilgili sahip olabileceğimiz diğer bilgileri içerir. Bu sınıf sabit.

Herkese Açık Üye İşlevleri

(GMSPlaceOpenStatus)- isOpenAtDate:
 Varsayılan init kullanılamıyor.
(GMSPlaceOpenStatus)- isOpen
 openingHours, UTCOffsetMinutes ve [NSDate date] kaynağından alınan geçerli tarih ve saate göre bir yerin açık olup olmadığını hesaplar.

Özellikler

NSString * name
 Yerin adı.
NSString * yer kimliği
 Bu yerin yer kimliği.
CLLocationord2Dkoordinat
 Yerin konumu.
NSString * telefon numarası
 Bu yerin telefon numarası, uluslararası biçimde, ör.
NSString * BiçimlendirilmişAdres
 Yerin basit bir dize olarak adresi.
kayan noktalıderecelendirme
 Bu yerle ilgili kullanıcı yorumlarına göre beş yıldızlı puan.
GMSPlacesFiyat DüzeyipriceLevel
 Bu yerin fiyat düzeyi, 0 ile 4 arasında tam sayılardır.
NSArray< NSString * > * türleri
 Bu yerin türleri.
NSURL * web sitesi
 Bu yerin web sitesi.
NSAttributedString * ilişkilendirmeler
 Bu yerin veri sağlayıcısı ilişkilendirme dizesi.
GMSPlaceViewportInfoviewportInfo
 Bu yer için önerilen görüntü alanı.
NSArray< GMSAddressBileşen * > * adresBileşenleri
 Yerin adındaki bileşenleri temsil eden GMSAddressComponent nesneleri dizisi.
GMSPlusCodeplusCode
 Bu yerin artı kodu gösterilir.
GMSOpeningHoursçalışma saatleri
 Bu yerin normal çalışma saatleri bilgisi.
GMSOpeningHoursmevcutAçılışSaatleri
 Bu yerin önümüzdeki yedi gün içindeki çalışma saatlerini döndürür.
NSArray< GMSOpeningHours * > * ikincilOpeningHours
 Önümüzdeki yedi gün içinde bu yerin ikincil çalışma saatleri dizisini döndürür.
NSU Tam SayıkullaniciPuaniToplam
 Bu yere verilen puanın kaç yorum olduğunu belirtir.
NSArray< GMSPlaceFotoğrafMeta Verileri * > * fotoğraflar
 Yerin fotoğraflarını temsil eden GMSPlacePhotoMetadata nesne dizisi.
NSNumber * UTCOfsetMinutes
 Yerin dakika cinsinden UTC saat farkı.
GMSPlacesBusinessStatusbusinessStatus
 Bu yerin GMSPlaceBusinessStatus değeri.
NSString * içerik özetleri
 Bu yerin içerik özetini döndürür.
Kullanıcı Arayüzü Rengi * simgeArka Plan Rengi
 Simgenin arka planındaki renk, simgenin arkasındaki görünüme göre renklendirilir.
NSURL * iconImageURL
 Yer türüne göre URL. Yer simgesinin NSData'sını almak için bu URL'yi kullanabilirsiniz.
GMSBooleanPlaceAttributepaket servis
 Paket servisi deneyimi için yer özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeteslimat
 Teslim hizmetleri için Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeyemek
 Yemek tecrübesi özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributearabaya teslim
 Arabaya teslim alma hizmetleri için yer özelliği
GMSBooleanPlaceAttributeayrılabilir
 Yerin, turistler arasında popüler olduğunu gösteren Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributekahvaltı servisi
 Yerin kahvaltı servisi yaptığı belirtilen Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeservis Öğle Yemeği
 Yerin öğle yemeği servis ettiğini gösteren Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeyemekler
 Yerin akşam yemeği servisi yaptığını belirten Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributebira servisi
 Bira servisi yapan yerleri gösteren Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeservesWine
 Bir yerin şarap servisi yaptığını belirten Place Attribute (Yer Özelliği).
GMSBooleanPlaceAttributeservesBrunch
 Yerin brunch servisi yaptığı belirtilen yer özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeVejetaryenYemekleri
 Yerin vejetaryen yemekleri servis ettiğini gösteren Yer Özelliği.
GMSBooleanPlaceAttributeTekerlekli sandalyeye uygun giriş
 Yerin, girişte tekerlekli sandalyeye uygun olduğunu belirten Yer Özelliği.

Üye İşlevi Dokümanları

- (GMSPlaceOpenStatus) isOpenAtDate: (NSDate *) tarih

Varsayılan init kullanılamıyor.

Bir yerin açık olup olmadığını openingHours, UTCOffsetMinutes ve date ölçütlerine göre hesaplar.

Parametreler:
date (tarih)Yerin açık olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir referans noktası.
İadeler:
Yer açıksa GMSPlaceOpenStatusOpen, yer kapalıysa GMSPlaceOpenStatusUnknown ve açılış durumu bilinmiyorsa GMSPlaceOpenStatusUnknown.
Not:
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır. Bu yöntem kullanımdan kaldırılarak yerine GMSPlacesClient::isOpenAtDate:place:date:callback</ code> and will be removed in a future release.
getirildi

openingHours, UTCOffsetMinutes ve [NSDate date] kaynağından alınan geçerli tarih ve saate göre bir yerin açık olup olmadığını hesaplar.

İadeler:
Yer açıksa GMSPlaceOpenStatusOpen, yer kapalıysa GMSPlaceOpenStatusUnknown ve açılış durumu bilinmiyorsa GMSPlaceOpenStatusUnknown.
Not:
Bu özellik kullanımdan kaldırılmıştır. Bu yöntem GMSPlacesClient::isOpen:place:callback lehine kullanımdan kaldırılmıştır ve gelecekteki bir sürümde kaldırılacaktır.

Mülk Dokümanları

- (NSString*) ad [read, copy]

Yerin adı.

- (NSString*) placeID [read, copy]

Bu yerin yer kimliği.

- (CLLocationord2D) koordinatı [read, assign]

Yerin konumu.

Konum, yerin merkezi ya da belirli bir giriş veya çıkış noktası olmayabilir. Yerin kendi coğrafi kapsamı içinde rastgele seçilen bir nokta da söz konusu olabilir.

- (NSString*) phoneNumber [read, copy]

Bu yerin telefon numarası (uluslararası biçimde).

ve "+" ön ekini alan ülke kodu dahil. Örneğin, Google Sidney'in telefon numarası "+61 2 9374 4000".

- (NSString*) formatAddress [read, copy]

Yerin basit bir dize olarak adresi.

- (kayan) puan [read, assign]

Bu yerle ilgili kullanıcı yorumlarına göre beş yıldızlı puan.

Derecelendirme 1,0 ile 5,0 arasında değişir. 0,0 , bu yere puan vermediğimiz anlamına gelir (örneğin, yeterli sayıda kullanıcı bu yeri incelememiştir).

- (GMSPlacesPriceLevel) priceLevel [read, assign]

Bu yerin fiyat düzeyi, 0 ile 4 arasında tam sayılardır.

Örneğin 4 değeri, bu yerin "$$$$" (pahalı) olduğu anlamına gelir. 0 değeri ücretsiz (ücretsiz girişli bir müze gibi) anlamına gelir.

- (NSArray<NSString *>*) types [read, copy]

Bu yerin türleri.

Türler NSStrings'tir. Geçerli değerler, <https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types> adresinde belirtilen türlerdir.

- (NSURL*) web sitesi [read, copy]

Bu yerin web sitesi.

- (NSAttributedString*) ilişkilendirmeler [read, copy]

Bu yerin veri sağlayıcısı ilişkilendirme dizesi.

Bunlar, her sağlayıcının web sitesine giden köprüleri içerebilen NSAttributedString biçiminde sağlanır.

Genellikle, bu GMSPlace'teki veriler gösteriliyorsa bu reklamlar kullanıcıya SDK SDK Hizmet Şartları'nda açıklandığı şekilde gösterilmelidir.

- (GMSPlaceViewportInfo*) viewportInfo [read, assign]

Bu yer için önerilen görüntü alanı.

Yerin boyutu bilinmiyorsa boş olabilir.

Bu, söz konusu yeri göstermeye uygun boyutta bir görüntü alanı döndürür. Örneğin, bir mağazayı temsil eden bir GMSPlace nesnesinin nispeten küçük bir görünümü varken, bir ülkeyi temsil eden GMSPlace nesnesinin görüntü alanı çok büyük olabilir.

- (NSArray<GMSAddresscomponent *>*) addressBileşenleri [read, copy]

Yerin adındaki bileşenleri temsil eden GMSAddressComponent nesneleri dizisi.

Bu bileşenler, bir yerin adresi hakkında yapılandırılmış bilgileri ayıklamak için sağlanır (örneğin, bir yerin bulunduğu şehri bulmak).

Bu bileşenler adres biçimlendirmesi için kullanılmamalıdır. Biçimlendirilmiş bir adres gerekliyse yerelleştirilmiş bir biçimlendirilmiş adres sağlayan formattedAddress özelliğini kullanın.

- (GMSPlusCode*) plusCode [read, assign]

Bu yerin artı kodu gösterilir.

- (GMSOpeningHours*) openingHours [read, assign]

Bu yerin normal çalışma saatleri bilgisi.

Açık durumu, dönemleri ve varsa hafta içi metnini içerir.

- (GMSOpeningHours*) currentOpeningHours [read, assign]

Bu yerin önümüzdeki yedi gün içindeki çalışma saatlerini döndürür.

Zaman aralığı, istek tarihinde gece yarısı başlar ve altı gün sonra 23:59'da sona erer.

GMSOpeningHours alanındaki GMSPlaceSpecialDay girişleri yalnızca GMSPlace currentOpeningHours ve GMSPlace secondaryOpeningHours için mevcut olacak.

- (NSArray<GMSOpeningHours *>*) ikincilOpeningHours [read, copy]

Önümüzdeki yedi gün içinde bu yerin ikincil çalışma saatleri dizisini döndürür.

İkincil çalışma saatleri, işletmenin ana çalışma saatlerinden farklıdır. Örneğin bir restoran, çalışma saatlerini veya teslimat saatlerini ikincil çalışma saatleri olarak belirtebilir. Farklı ikincil çalışma saatleri için GMSPlaceHoursType adresine bakın.

GMSOpeningHours alanındaki GMSPlaceSpecialDay girişleri yalnızca GMSPlace currentOpeningHours ve GMSPlace secondaryOpeningHours için mevcut olacak.

- (NSUInteger) userRatingsTotal [read, assign]

Bu yere verilen puanın kaç yorum olduğunu belirtir.

- (NSArray<GMSPlacePhotometadata *>*) fotoğraflar [read, copy]

Yerin fotoğraflarını temsil eden GMSPlacePhotoMetadata nesne dizisi.

- (NSNumber*) UTCOffsetMinutes [read, assign]

Yerin dakika cinsinden UTC saat farkı.

Bu yerin GMSPlaceBusinessStatus değeri.

- (NSString*) editorialSummary [read, copy]

Bu yerin içerik özetini döndürür.

- (UIColor*) iconArka Plan Rengi [read, assign]

Simgenin arka planındaki renk, simgenin arkasındaki görünüme göre renklendirilir.

- (NSURL*) iconImageURL [read, assign]

Yer türüne göre URL. Yer simgesinin NSData'sını almak için bu URL'yi kullanabilirsiniz.

NOT: URL bağlantısının süresi dolmaz ve resim boyutu en boy oranı, türe bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Paket servisi deneyimi için yer özelliği.

- (GMSBooleanPlaceAttribute) teslimat [read, assign]

Teslim hizmetleri için Yer Özelliği.

- (GMSBooleanPlaceAttribute) dineIn [read, assign]

Yemek tecrübesi özelliği.

Arabaya teslim alma hizmetleri için yer özelliği

Yerin, turistler arasında popüler olduğunu gösteren Yer Özelliği.

Yerin kahvaltı servisi yaptığı belirtilen Yer Özelliği.

Yerin öğle yemeği servis ettiğini gösteren Yer Özelliği.

Yerin akşam yemeği servisi yaptığını belirten Yer Özelliği.

Bira servisi yapan yerleri gösteren Yer Özelliği.

Bir yerin şarap servisi yaptığını belirten Place Attribute (Yer Özelliği).

Yerin brunch servisi yaptığı belirtilen yer özelliği.

Yerin vejetaryen yemekleri servis ettiğini gösteren Yer Özelliği.

Yerin, girişte tekerlekli sandalyeye uygun olduğunu belirten Yer Özelliği.