GMSPlacesFiyat Düzeyi

GMSPlacesPriceLevel

Numaralandırmalar

numaralandırmaGMSPlacesPriceLevel {
  kGMSPlacesPriceLevelUnknown = -1, kGMSPlacesPriceLevelFree = 0, kGMSPlacesPriceLevelCheap = 1, kGMSPlacesPriceLevelMedium = 2,
  kGMSPlacesPriceLevelHighkGMSPlacesPriceLevelExpensive
 Bir yerin fiyat düzeyini tanımlar. Diğer...

Sıralama Türü Belgeleri

Bir yerin fiyat düzeyini tanımlar.

Numaralandıran:
kGMSPlacesPriceLevelUnknown
kGMSPlacesPriceLevelFree
kGMSPlacesPriceLevelCheap
kGMSPlacesPriceLevelMedium
kGMSPlacesPriceLevelHigh
kGMSPlacesPriceLevelExpensive