GMSPlacesBusinessStatus

GMSPlacesBusinessStatus

Numaralandırmalar

numaralandırmaGMSPlacesBusinessStatus { GMSPlacesBusinessStatusUnknown, GMSPlacesBusinessStatusOperational, GMSPlacesBusinessStatusClosedTemporarily, GMSPlacesBusinessStatusClosedPermanently }
 Bir yerin işletme durumunu açıklar. Diğer...

Sıralama Türü Belgeleri

Bir yerin işletme durumunu açıklar.

Numaralandıran:
GMSPlacesBusinessStatusUnknown

İşletmenin durumu bilinmiyor.

GMSPlacesBusinessStatusTransactional

İşletme faaliyet gösteriyor.

GMSPlacesBusinessStatusClosedGeçici

İşletme geçici olarak kapalı.

GMSPlacesBusinessStatusClosedComplete

İşletme kalıcı olarak kapatıldı.