ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSAutocompleteSessionToken

ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSAutocompleteSessionToken

ภาพรวม

คลาสนี้แสดงโทเค็นของเซสชันเพื่อระบุชุดข้อความค้นหาของบริการ Google Places API แบบไม่ซ้ำเพื่อดึงการคาดคะเนสถานที่สำหรับสตริงการค้นหาบางส่วน