Android için Haritalar SDK'sına Yönelik Politikalar

Bu konuda, Android için Haritalar SDK'sı ile geliştirilen tüm uygulamalar (söz konusu API'nin bir parçası olan Otomatik Yer Tamamlama hizmeti dahil) için ilişkilendirme gereksinimleri açıklanmaktadır. Diğer Google Haritalar Platformu şartları için Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'na bakın.

Kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını sağlama

Android için Haritalar SDK'sı geliştirirseniz uygulamanızla birlikte, Google ile aranızdaki sözleşmede belirtilen kurallara uygun olan Kullanım Şartları'nı ve bir Gizlilik Politikası'nı sunmanız gerekir:

 • Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası herkese açık olmalıdır.
 • Uygulamanızın Kullanım Şartları'nda, uygulamanızı kullanarak kullanıcıların Google'ın Hizmet Şartları'na tabi olduğunu açıkça belirtmeniz gerekir.
 • Gizlilik Politikanızda kullanıcılara Google Haritalar API'lerini kullandığınızı bildirmeniz ve Google Gizlilik Politikası'nı referans olarak dahil etmeniz gerekir.

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikanızı kullanılabilir hale getirmeniz önerilen yer, uygulamanızın platformuna bağlıdır.

Mobil uygulamalar

Mobil uygulama geliştiriyorsanız uygulamanızın ilgili uygulama mağazasındaki indirme sayfasında ve uygulama ayarları menüsünde Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nın bağlantısını sağlamanız önerilir.

Web uygulamaları

Web uygulaması geliştiriyorsanız web sitenizin alt bilgisine Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası'nın bağlantısını sağlamanız önerilir.

İçeriği önceden getirme, önbelleğe alma veya depolama

Android için Haritalar SDK'sını kullanan uygulamalar Google ile aranızdaki Sözleşme şartlarına tabidir. Sözleşmenizin şartlarına tabi olmak üzere, şartlarda belirtilen sınırlı koşullar dışında hiçbir İçeriği önceden getirmemeniz, dizine eklememeniz, depolamanız veya önbelleğe almamanız gerekir.

Android sonuçları için Haritalar SDK'sı gösteriliyor

Android için Haritalar SDK'sını Google Haritalar'da veya harita olmadan görüntüleyebilirsiniz. Android için Haritalar SDK'sını bir haritada görüntülemek isterseniz bu sonuçlar bir Google haritasında görüntülenmelidir. Google haritası olmayan bir haritada Android verileri için Haritalar SDK'sının kullanılması yasaktır.

Uygulamanız bir Google Haritası'nda veri görüntülüyorsa Google logosu eklenir ve değiştirilemez. Google verilerini bir Google Haritası ile aynı ekranda görüntüleyen uygulamaların Google'a daha fazla atıf sağlaması gerekmez.

Uygulamanız, Google Haritası görüntülemeyen bir sayfa veya görünümde veri görüntülüyorsa bu verilerle birlikte bir Google logosu göstermeniz gerekir. Örneğin, uygulamanız bir sekmede Google verilerini, başka bir sekmede ise bu verileri içeren bir Google Haritası'nı görüntülüyorsa ilk sekmede Google logosu gösterilmelidir. Uygulamanız, otomatik tamamlama özelliğiyle veya otomatik tamamlama olmadan arama alanları kullanıyorsa logo satır içinde gösterilmelidir.

Google logosu, haritanın sol alt köşesine, atıf bilgileri sağ alt köşede yer alacak şekilde yerleştirilmelidir. Her iki bilgi de harita üzerinde bir bütün olarak sunulmalı ve haritanın veya uygulama içindeki başka bir yerin altında yer almamalıdır. Aşağıdaki harita örneğinde haritanın sol alt kısmında Google logosu, sağ alt kısmında ise ilişkilendirme gösterilmektedir.

Aşağıdaki zip dosyası; masaüstü, Android ve iOS uygulamaları için doğru boyutlardaki Google logosunu içerir. Bu logoları hiçbir şekilde yeniden boyutlandıramaz veya değiştiremezsiniz.

İndir: google_logo.zip

İlişkilendirmeyi değiştirmeyin. İlişkilendirme bilgilerini kaldırmayın, üzerini kapatmayın veya kırpmayın. Google logolarını satır içinde kullanamazsınız (örneğin, "Bu haritalar [Google_logo] logosuna aittir).

İlişkilendirmeyi yakın tutun. Doğrudan yerleştirmeler dışında Google görüntülerinin ekran görüntülerini kullanıyorsanız standart atıf özelliğini resimde göründüğü gibi ekleyin. Gerekirse atıf metninin stilini ve yerleşimini, metnin içeriğe yakın olması ve ortalama bir görüntüleyen veya okuyucu tarafından okunabilmesi koşuluyla özelleştirebilirsiniz. Atıfları içerikten uzağa taşıyamazsınız (örneğin, kitabınızın sonuna, dosyalarınızın veya programınızın jeneriklerine ya da web sitenizin alt bilgisine).

Üçüncü taraf veri sağlayıcıları dahil edin. Haritalama ürünlerimizdeki bazı veri ve resimler Google dışındaki sağlayıcılardan gelir. Bu tür görüntüler kullanıyorsanız, ilişkilendirme metninizde "Google" adı ve ilgili veri sağlayıcılar(ör. "Harita verileri: Google, Maxar Technologies") belirtmelidir. Görüntülerle ilgili olarak alıntı yapılan üçüncü taraf veri sağlayıcıların olması, yalnızca "Google" ifadesinin veya Google logosunun dahil edilmesi uygun ilişkilendirme değildir.

Google Haritalar Platformu'nu ilişkilendirme ekranının pratik olmadığı bir cihazda kullanıyorsanız kullanım alanınıza uygun olan lisanslar hakkında görüşmek için lütfen Google satış ekibiyle iletişime geçin.

Diğer ilişkilendirme şartları

Üçüncü taraf ilişkilendirmelerini almak ve ilişkilendirmeleri uygulamanızda görüntülemek için bu talimatları uygulayın.

Bir Yerden atıflar alma

Uygulamanız, Kimliğe göre yer alma çağrısıyla elde edilen bilgileri görüntülüyorsa, elde edilen yer ayrıntılarına ilişkin üçüncü taraf ilişkilendirmelerini de göstermelidir.

API bir Place nesnesi döndürür. İlişkilendirmeleri Place nesnesinden almak için Place.getAttributions() çağrısı yapın. Yöntem, bir String veya görüntülenecek ilişkilendirme yoksa boş bir dize döndürür.

String placeId = "INSERT_PLACE_ID_HERE";
List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.ID, Place.Field.NAME);
FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.newInstance(placeId, placeFields);

placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  Place place = response.getPlace();
  textView.append("Place found: " + place.getName());
  textView.append("Attributions: " + place.getAttributions());
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    // Handle the error.
  }
});

Bir fotoğraf için atıfları görüntüleme

Uygulamanız fotoğraf görüntülüyorsa bunları içeren her fotoğraf için atıfları göstermeniz gerekir. PhotoMetadata iki ilişkilendirme türünden birini içerebilir:

Bir fotoğrafın dize ilişkilendirmelerini almak için PhotoMetadata.getAttributions() numaralı telefonu arayın. Yöntem, bir HTML karakter dizisi veya görüntülenecek ilişkilendirme yoksa boş bir dize döndürür.

// Get the photo metadata from the Place object.
PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);

// Get the attribution text.
String attributions = photoMetadata.getAttributions();

Bir fotoğrafın yazar ilişkilendirmelerini almak için PhotoMetadata.getAuthorAttributions() numaralı telefonu arayın. Yöntem AuthorAttributions nesnesi döndürür. Bu nesne, her yazar ilişkilendirmesi başına bir tane olacak şekilde AuthorAttribution nesnesinden oluşan bir List içerir.

// Get the photo metadata from the Place object.
PhotoMetadata photoMetadata = place.getPhotoMetadatas().get(0);

// Get the author attributions object.
AuthorAttributions authorAttributions = photoMetadata.getAuthorAttributions();
List<AuthorAttribution> authorAttributionList = authorAttributions.asList();

Yorum görüntüleyin

Bir Place nesnesi en fazla beş yorum içerebilir. Her yorum, bir Review nesnesiyle temsil edilir. İsterseniz bu yorumları uygulamanızda gösterebilirsiniz.

Google, yorumların nasıl sıralandığını son kullanıcıya göstermenizi de önerir.

Yorumlara erişmek için Place.getReviews() numaralı telefonu arayın:

// Specify the fields to return.
final List<Place.Field> placeFields = Arrays.asList(Place.Field.REVIEWS);

// Construct a request object, passing the place ID and fields array.
final FetchPlaceRequest request = FetchPlaceRequest.newInstance("INSERT_PLACE_ID_HERE", placeFields);

placesClient.fetchPlace(request).addOnSuccessListener((response) -> {
  Place place = response.getPlace();
  List<Review> reviews = place.getReviews();
  // For loop for iterating over the List
  for (int i = 0; i < reviews.size(); i++) {
   // For each review, get the Review object.
    Review placeReview = reviews.get(i);

   // Get any attribution and author attribution.
    String reviewAttribution = placeReview.getAttribution();
    AuthorAttribution authorAttribution = placeReview.getAuthorAttribution();

    // Display the review contents and attributions as necessary.
  }
}).addOnFailureListener((exception) -> {
  if (exception instanceof ApiException) {
    // Handle the error.
  }
});

Üçüncü taraf ilişkilendirmelerini görüntüleme

Üçüncü taraf sağlayıcılara yapılan atıflar, HTML biçiminde içerik ve bağlantılar içerir. Bu içerikleri, sağladıkları biçimde saklamanız ve kullanıcıya göstermeniz gerekir. Google bu bilgileri, yer ayrıntılarının altında görüntülemenizi önerir.

API, uygulama tarafından kullanılan tüm yerler için ilişkilendirmeler oluşturur. İlişkilendirmeler yer başına değil, API çağrısı başına sağlanır.

İlişkilendirmeleri görüntülemenin bir yolu da TextView kullanmaktır. Örneğin:

TextView attributionsText = (TextView) findViewById(R.id.attributions);
String thirdPartyAttributions = place.getAttributions();
attributionsText.setText(thirdPartyAttributions);

Üçüncü taraf ilişkilendirmesi örneği

Listings by <a href="https://www.example.com/">Example Company</a>

Bir yeri benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılan yer kimliğinin önbelleğe alma kısıtlamasından muaf olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yer kimliği değerlerini süresiz olarak saklayabilirsiniz. Yer kimliği, Android yanıtları için Haritalar SDK'sındaki place_id alanında döndürülür.

Google ilişkilendirmesi için stil kuralları

İndirilebilir Google logosunu kullanamıyorsanız CSS ve HTML'de Google ilişkilendirmelerine ilişkin stil yönergelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Boş alan

Tam kilitlemenin etrafındaki boş alan, Google'daki "G" harfinin yüksekliğine eşit veya bu yükseklikten büyük olmalıdır.

İlişkilendirme metni ile Google logosu arasındaki alan, "G" harfinin yarısı kadar olmalıdır.

Okunaklılık

Yazar künyesi her zaman net, okunabilir olmalı ve belirli bir arka plan için doğru renk varyasyonunda görünmelidir. Seçtiğiniz logo varyasyonu için daima yeterince kontrast sağladığınızdan emin olun.

Renk

En fazla %0-%40 arası siyah tonunun kullanıldığı beyaz veya açık arka plan üzerinde Google Malzeme Grisi 700 metin kullanın.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Daha koyu arka planlar ve fotoğrafçılık ile meşgul olmayan kalıplar üzerinde künye ve atıf için beyaz metin kullanın.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Yazı tipi

Roboto yazı tipini kullanın.

Örnek CSS

Aşağıdaki CSS, "Google" metnine uygulandığında "Google" kelimesini beyaz veya açık arka plan üzerinde uygun yazı tipi, renk ve boşlukla oluşturur.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;