Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Giới thiệu

SDK Địa điểm dành cho Android cho phép bạn tạo các ứng dụng nhận biết vị trí để phản hồi theo ngữ cảnh doanh nghiệp địa phương và các địa điểm khác ở gần thiết bị của người dùng. Tức là bạn có thể tạo các ứng dụng phong phú dựa trên những địa điểm có ý nghĩa với người dùng, để bổ sung cho các dịch vụ đơn giản dựa trên vị trí địa lý do dịch vụ vị trí của Android cung cấp.

Khái niệm

Các giao diện sau đây cung cấp điểm truy cập chính cho SDK Địa điểm dành cho Android:

  • Places cung cấp quyền truy cập có lập trình vào cơ sở dữ liệu của Google về thông tin về địa điểm địa phương và doanh nghiệp, cũng như địa điểm hiện tại của thiết bị.
  • Autocomplete cung cấp các tiện ích được tạo sẵn để trả về thông tin dự đoán về địa điểm cho phù hợp với cụm từ tìm kiếm của người dùng.

Địa điểm được định nghĩa là một không gian thực có tên. Một cách suy nghĩ khác về một địa điểm là địa điểm là bất cứ thứ gì mà bạn có thể tìm thấy trên bản đồ. Ví dụ: doanh nghiệp địa phương, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý. Trong API, một địa điểm được biểu thị bằng giao diện Place. Thông tin này bao gồm các thông tin như tên và địa chỉ, vị trí địa lý, mã địa điểm, số điện thoại, loại địa điểm, URL của trang web, v.v.

Chọn phiên bản SDK của bạn

SDK Địa điểm dành cho Android phiên bản 3.3.0 hỗ trợ hai phiên bản SDK: SDK Địa điểm dành cho Android hiện có và SDK Địa điểm dành cho Android (Mới), phiên bản thế hệ tiếp theo của SDK này.

Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là quyết định SDK sẽ sử dụng. Điều này xảy ra nếu bạn là khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đang sử dụng SDK. Để tìm hiểu các điểm khác biệt chính giữa hai phiên bản SDK, hãy xem bài viết Chọn phiên bản SDK.

Giá cho từng phiên bản SDK

Phiên bản SDK mà bạn chọn sẽ kiểm soát giá cho Thông tin về địa điểm, Tìm kiếm văn bản và Ảnh địa điểm. SDK Địa điểm dành cho Android (Mới) hỗ trợ một mô hình định giá đơn giản để bạn chỉ phải trả cho dữ liệu mà mình sử dụng. Để biết thông tin chi tiết về giá của cả hai SDK, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Tổng quan về API

Giúp khách hàng của bạn khám phá vị trí và những gì xung quanh họ:

  • Tính năng Tự động hoàn thành địa điểm sẽ tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Địa điểm hiện tại trả về danh sách các địa điểm mà gần đây nhất thiết bị của người dùng được xác định là ở đó cùng với chỉ báo về khả năng tương đối của từng địa điểm.
  • Địa điểm chi tiết trả lại và hiển thị thông tin chi tiết hơn về một địa điểm.
  • Tìm kiếm văn bản trả về các địa điểm dựa trên chuỗi văn bản tìm kiếm. Tìm kiếm văn bản là một phần của SDK Địa điểm dành cho Android (Mới).
  • Place Photos trả về hình ảnh chất lượng cao về một địa điểm.
  • Mã địa điểm lưu trữ mã nhận dạng duy nhất cho một hoặc nhiều địa điểm để truy xuất thông tin về địa điểm theo yêu cầu.

Chính sách và Điều khoản

Tất cả ứng dụng sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, Việc sử dụng và thanh toánHiển thị thuộc tính.