Settings (beta)

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Ayarlar sınıfı

google.maps.Settings sınıf

Bir bütün olarak Maps JavaScript API'nin davranışını kontrol eden ayarlar.

v=beta kullanılırken const {Settings} = await google.map.importLibrary("core") kullanılarak arama yapılabilir. Maps JavaScript API'deki kitaplıklar konusuna bakın.

BetagetInstance
getInstance()
Parametreler: Yok
İade Değeri: Settings
google.maps.Settings tekli örneğini döndürür.
BetaexperienceIds
Tür: Iterable<string>
Maps JS API çağrılarıyla ilişkilendirilecek benzersiz deneyim kimlikleri koleksiyonu. Döndürülen değer, Settings sınıfı singleton örneğinde depolanan dahili değerin bir kopyasıdır. Bu nedenle, google.maps.Settings.getInstance().experienceIds ürününde yapılan işlemler dahili kopyada değil yalnızca kopyada değişiklik yapar.

Dahili değeri güncellemek için mülkü singleton örneğindeki yeni değere eşit olacak şekilde ayarlayın (ör. google.maps.Settings.getInstance().experienceIds = [experienceId];).