Thông báo lỗi

Trang này mô tả các thông báo lỗi mà API JavaScript của Maps có thể trả về. API JavaScript của Maps ghi lỗi và thông báo cảnh báo vào bảng điều khiển JavaScript. Cũng có thể xảy ra một số tình trạng lỗi, dẫn đến việc hiển thị bản đồ dạng nước bị tối màu.

Khoá API và Lỗi thanh toán

Khắc phục sự cố

Trong một số trường hợp nhất định, bản đồ bị làm tối hay hình ảnh Chế độ xem đường phố "tiêu cực" có hình mờ với văn bản "chỉ nhằm mục đích phát triển" có thể xuất hiện. Hành vi này thường cho biết các vấn đề về khoá API hoặc thông tin thanh toán. Để sử dụng các sản phẩm Nền tảng Google Maps, bạn phải bật tính năng thanh toán trên tài khoản của mình và tất cả các yêu cầu phải có khoá API hợp lệ. Để được trợ giúp về cách tìm thông báo lỗi, hãy xem phần kiểm tra lỗi trong trình duyệt.

Quy trình sau đây sẽ giúp bạn khắc phục sự cố này.

Mã lỗi API JavaScript của Maps dành cho nhà phát triển và chủ sở hữu trang web

Các bảng sau liệt kê các mã lỗi có thể xảy ra do API JavaScript của Maps trả về, kèm theo nội dung mô tả nguyên nhân và cách bạn có thể khắc phục sự cố. Để được trợ giúp về cách tìm thông báo lỗi, hãy xem phần kiểm tra lỗi trong trình duyệt.

Lỗi tải bản đồ

Nếu bạn gặp lỗi trong khi tải Maps JavaScript API, vui lòng xem bảng bên dưới để tìm nội dung giải thích cho các mã lỗi đó.

Mã lỗi Thông điệp Nội dung mô tả
NotLoadingAPIFromGoogleMapsError Bạn phải tải API JavaScript của Maps xuống trực tiếp từ máy chủ của Google.

Phần tử tập lệnh tải API JavaScript của Maps không được đưa vào chính xác trên trang của bạn. Để API hoạt động chính xác, API phải được tải trực tiếp từ https://maps.googleapis.com.

Xem bài viết Tải API JavaScript cho Maps.

TOSViolationMapError Có vẻ như trang web này vi phạm Điều khoản dịch vụ của API Google Maps. API Google Maps đã bị vô hiệu hoá cho trang web này.

Ứng dụng của bạn đã bị chặn do không tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, sau một số thông báo qua email. Để khiếu nại quyết định chặn và xem xét phương thức triển khai của bạn, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này. Bạn sẽ nhận được phản hồi qua email trong vòng vài ngày làm việc.

Nếu bạn có giấy phép Gói đặc biệt trên Nền tảng Google Maps, vui lòng sử dụng thông tin đăng nhập Gói cao cấp trên Nền tảng Google Maps để giải quyết lỗi này. Xem hướng dẫn xác thực Gói cao cấp.

UnauthorizedURLForClientIdMapError URL này không được phép sử dụng ID ứng dụng khách Google Maps đã cung cấp.

Mã ứng dụng khách Gói đặc biệt hoặc API Maps for Work có trong tệp tải tập lệnh không hợp lệ, đã hết hạn hoặc địa chỉ hiện tại tải API JavaScript của Maps chưa được thêm vào danh sách URL được ủy quyền.

Xem phần Đăng ký URL được uỷ quyền.

Mã lỗi API JavaScript của Maps

Nếu bạn thấy lỗi trên Bảng điều khiển JavaScript của Chrome, Firefox Web Console hoặc bất kỳ công cụ tương đương nào khác trên trình duyệt, vui lòng xem bảng dưới đây để xem nội dung giải thích cho các mã lỗi đó.

API JavaScript của Maps trả về cả lỗi và cảnh báo. Một lỗi cho biết sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi tải Maps JavaScript API. Trang của bạn không thể tải API đúng cách và API sẽ không hoạt động trên trang đó. Cảnh báo là một thông báo bổ sung về việc tải Maps JavaScript API. Cảnh báo này mô tả những nguyên nhân có thể gây ra lỗi hoặc đề xuất các vấn đề tiềm ẩn trong mã tải API JavaScript của Maps. Nếu bạn chỉ nhận được những cảnh báo không có lỗi nào, thì API sẽ hoạt động chính xác trên trang đó. Tuy nhiên, bạn cũng nên khắc phục những vấn đề tiềm ẩn này.

Mã lỗi của nhà phát triển Loại Nội dung mô tả
ApiNotActivatedMapError Lỗi

API JavaScript của Maps chưa được kích hoạt trong dự án API của bạn. Có thể bạn phải bật API JavaScript của Maps trong các API trên Google Cloud Console.

Để kích hoạt Maps JavaScript API cho dự án của bạn, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Tìm hiểu cách thực hiện

ApiTargetBlockedMapError Lỗi

Khoá API này chưa được phép sử dụng dịch vụ hoặc API này. Vui lòng kiểm tra chế độ cài đặt API Các hạn chế của khoá API trong Google Cloud Console để đảm bảo rằng tất cả API và dịch vụ bạn cần sử dụng đều được chỉ định chính xác trong danh sách các API đã bật.

Xem phần Khoá API trong Cloud Console. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

DeletedApiProjectMapError Lỗi

Dự án API của bạn có thể đã bị xoá khỏi Cloud Console. Vui lòng kiểm tra dự án mà bạn đã tạo khoá API có trong trình tải API JavaScript. Bạn có thể tạo dự án API mới và nhận khoá mới trong Cloud Console.

Để tạo dự án mới và nhận khoá API cho dự án, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Tìm hiểu cách thực hiện

ClientBillingNotEnabledMapError Lỗi

Bạn chưa bật tính năng thanh toán trong dự án của mình. Bạn phải bật tính năng Thanh toán trong Dự án Google Cloud liên kết với mã ứng dụng khách này, tại đây.

BillingNotEnabledMapError Lỗi

Bạn chưa bật tính năng thanh toán trong dự án của mình. Điều này gây ra lỗi này. Bạn phải bật tính năng Thanh toán trong Dự án Google Cloud tại đây.

Tìm hiểu thêm

ExpiredKeyMapError Lỗi

Khoá API có trong phần tử tập lệnh tải API đã hết hạn hoặc hệ thống không nhận dạng được. Bạn có thể gặp lỗi này sau khi tạo khoá API mới nếu cố sử dụng khoá trước khi hệ thống nhận ra khoá đó. Hãy đợi vài phút rồi thử lại, hoặc bạn có thể cần tạo khoá API mới trong Cloud Console.

Để nhận khoá API, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Bắt đầu

InvalidClientIdMapError Lỗi

Mã ứng dụng khách có trong phần tử tập lệnh tải API không hợp lệ hoặc đã hết hạn. Hãy đảm bảo bạn đang sử dụng mã ứng dụng khách đúng cách. Mã nhận dạng khách hàng phải bắt đầu bằng tiền tố "DST-". Nếu bạn thấy lỗi này ngay cả khi sử dụng mã ứng dụng khách đúng cách, thì mã ứng dụng khách đó có thể đã hết hạn. Vui lòng liên hệ với Người quản lý tài khoản của Google.

Nếu không có giấy phép Premium Plan hoặc API Maps for Work, bạn cần sử dụng tham số key với khoá API thay vì tham số client .

Xem hướng dẫn xác thực Gói cao cấp.

InvalidKeyMapError Lỗi

Không tìm thấy khoá API có trong phần tử tập lệnh tải API. Vui lòng đảm bảo bạn đang dùng đúng khoá API. Bạn có thể tạo khoá API mới trong Cloud Console.

Để nhận khoá API, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Bắt đầu

MalformedCredentialsMapError Lỗi

Ứng dụng của bạn sử dụng lược đồ URI không được hỗ trợ. Xác minh rằng ứng dụng sử dụng định dạng URI hợp lệ như đã xác định trong RFC 3986.

MissingKeyMapError Lỗi

Phần tử tập lệnh tải API bị thiếu thông số xác thực bắt buộc.

Nếu đang sử dụng API JavaScript của Maps tiêu chuẩn, bạn phải sử dụng tham số key có khoá API hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

Nếu là khách hàng sử dụng Gói đặc biệt, bạn phải sử dụng tham số client kèm theo mã ứng dụng khách hoặc tham số key có khoá API hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn về khoá API và mã ứng dụng khách.

Nếu KHÔNG phải là chủ sở hữu trang web thì bạn không thể làm gì để khắc phục lỗi này. Tuy nhiên, bạn nên thông báo cho chủ sở hữu trang web nếu có thể.

ProjectDeniedMapError Lỗi

Yêu cầu của bạn chưa hoàn tất. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về lỗi trong Cloud Console.

Xem Cloud Console.

RefererDeniedMapError Lỗi

Ứng dụng của bạn đã bị chặn do không tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, sau một số thông báo qua email. Để khiếu nại quyết định chặn và xem xét phương thức triển khai của bạn, vui lòng hoàn thành biểu mẫu này. Bạn sẽ nhận được phản hồi qua email trong vòng vài ngày làm việc.

RefererNotAllowedMapError Lỗi

URL hiện tại đang tải Maps JavaScript API chưa được thêm vào danh sách các đường liên kết giới thiệu được phép. Vui lòng kiểm tra chế độ cài đặt liên kết giới thiệu của khoá API trong Cloud Console.

Xem API JavaScript cho Maps và Lấy khoá API.

OverQuotaMapError Lỗi

Số lượng yêu cầu đã vượt quá hạn mức sử dụng cho Maps JavaScript API. Các yêu cầu của ứng dụng sẽ hoạt động trở lại vào lần đặt lại hạn mức hằng ngày tiếp theo.

Nếu KHÔNG phải là chủ sở hữu trang web thì bạn không thể làm gì để khắc phục lỗi này. Tuy nhiên, bạn nên thông báo cho chủ sở hữu trang web nếu có thể.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn về hạn mức sử dụng. Trang này cũng giải thích cách bạn có thể tăng hạn mức sử dụng.

ApiProjectMapError Lỗi

Bạn không thể phân giải khoá API được cung cấp hoặc dự án API liên kết với khoá API đó. Lỗi này có thể chỉ là tạm thời. Nếu thông báo lỗi này vẫn xuất hiện, bạn có thể cần lấy khoá API mới hoặc tạo một dự án API mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng Nền tảng Google Maps.

ClientIdLooksLikeCryptoKey Nhắc nhở

Có thể bạn đã cung cấp một khoá mã hoá trong tham số client. Nếu bạn có giấy phép Gói đặc biệt hoặc API Maps for Work, vui lòng chỉ định mã ứng dụng khách của bạn làm tham số client. Bạn không cần sử dụng khoá mã hoá cho API JavaScript của Maps.

Xem hướng dẫn về mã ứng dụng khách cho các khách hàng của Gói cao cấp và API Maps for Work.

ClientIdLooksLikeKey Nhắc nhở

Có thể bạn đã cung cấp khoá API trong tham số client. Nếu bạn có giấy phép Premium Plan (Gói đặc biệt) hoặc API Maps for Work, vui lòng chỉ định mã ứng dụng khách của bạn làm tham số client. Nếu có Gói đặc biệt trên Nền tảng Google Maps, bạn có thể sử dụng tham số client hoặc tham số key. Nếu không có giấy phép, bạn phải sử dụng tham số key thay vì tham số client .

Xem hướng dẫn xác thực Gói cao cấp.

InvalidChannel Nhắc nhở

Có thể bạn đã cung cấp tham số channel không hợp lệ. Kênh phải là một chuỗi ký tự chữ-số ASCII, có thể bao gồm dấu chấm (.), dấu gạch dưới (_) và dấu gạch nối (-). Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang chỉ định tham số channel hợp lệ.

Xem Báo cáo | Gói Google Maps Platform cao cấp.

InvalidClientId Nhắc nhở

Có vẻ như tham số client không chứa mã ứng dụng khách chính xác. Mã khách hàng phải bắt đầu bằng "GMA-".

Xem hướng dẫn xác thực Gói cao cấp.

InvalidKey Nhắc nhở

Khoá API trong phần tử tập lệnh tải API có vẻ không chính xác. Vui lòng đảm bảo bạn đang dùng đúng khoá API. Bạn có thể tạo khoá API mới trong Cloud Console.

Để nhận khoá API, hãy nhấp vào nút bên dưới.
Bắt đầu

InvalidVersion Nhắc nhở

Bạn có thể đã cung cấp số phiên bản không chính xác trong phần tử tập lệnh của mình. Vui lòng đảm bảo bạn đang sử dụng đúng số phiên bản.

Xem phần Tạo phiên bản | API JavaScript của Google Maps.

KeyLooksLikeClientId Nhắc nhở Có thể bạn đã cung cấp mã ứng dụng khách dưới dạng tham số key. Nếu bạn có giấy phép Premium Plan hoặc API Maps for Work, vui lòng chỉ định mã ứng dụng khách của bạn dưới dạng tham số client thay vì tham số key. Nếu có Gói đặc biệt trên Nền tảng Google Maps, bạn có thể sử dụng tham số client hoặc tham số key. Nếu không có giấy phép, bạn phải sử dụng tham số key thay vì tham số client .

Xem hướng dẫn xác thực Gói cao cấp.

KeyLooksLikeCryptoKey Nhắc nhở

Bạn có thể đã cung cấp khoá mã hoá hoặc khoá bí mật ký dưới dạng tham số key. Nếu bạn có giấy phép Premium Plan (Gói đặc biệt) hoặc API Maps for Work, vui lòng chỉ định mã ứng dụng khách của bạn làm tham số client và xoá tham số key khỏi phần tử tập lệnh. Không bắt buộc phải có khoá mã hoá cho Maps JavaScript API. Nếu có Gói đặc biệt trên Nền tảng Google Maps, bạn có thể sử dụng tham số client hoặc tham số key. Nếu không có giấy phép, bạn có thể lấy khoá API trong Cloud Console.

Xem hướng dẫn để Chỉ định mã ứng dụng khách khi tải API.

KeyLooksLikeProjectNumber Nhắc nhở

Bạn có thể đã cung cấp số dự án dưới dạng tham số key. Vui lòng đảm bảo bạn đang dùng đúng khoá API. Bạn có thể tạo khoá API mới trong Cloud Console.

Tìm hiểu cách lấy khoá API.

NoApiKeys Nhắc nhở

Phần tử tập lệnh tải API không có khoá API. Hãy nhớ thêm khoá API hợp lệ làm tham số key. Bạn có thể tạo khoá API mới trong Cloud Console.

Để nhận khoá API, hãy nhấp vào nút bên dưới để bắt đầu.
Bắt đầu

Nếu đang tải API JavaScript của Maps từ đường dẫn phiên bản 2 không được dùng nữa, bạn sẽ nhận được cảnh báo NoApiKeys, ngay cả khi bạn đã chỉ định tham số key. Vui lòng xem hướng dẫn nâng cấp từ v2 lên 3 và di chuyển ứng dụng của bạn sang Maps JavaScript API v3.

RetiredVersion Nhắc nhở

Bạn có thể đã cung cấp một phiên bản đã gỡ bỏ trong phần tử tập lệnh của mình. Vui lòng cập nhật ứng dụng để sử dụng một trong các phiên bản có sẵn.

Xem phần Tạo phiên bản | API JavaScript của Google Maps.

SensorNotRequired Nhắc nhở

Bạn không còn cần tham số sensor cho API JavaScript của Maps. Điều này sẽ không ngăn API JavaScript của Maps hoạt động chính xác, nhưng bạn nên xoá tham số sensor khỏi phần tử tập lệnh.

SignatureNotRequired Nhắc nhở

Bạn không bắt buộc phải sử dụng tham số signature đối với Maps JavaScript API. Điều này sẽ không ngăn API JavaScript của Maps hoạt động bình thường, nhưng có thể gây ra rủi ro bảo mật. Vui lòng xoá yếu tố này khỏi phần tử tập lệnh của bạn.

SignedInNotSupported Nhắc nhở

Ngừng sử dụng tham số signed_in và không hỗ trợ phiên bản API JavaScript của Maps mà bạn đang sử dụng. Điều này sẽ không ngăn API JavaScript của Maps hoạt động, nhưng hành vi của ứng dụng có thể thay đổi nếu bạn dựa vào các tính năng đã đăng nhập.

UrlAuthenticationCommonError Lỗi

Đã xảy ra lỗi không phù hợp với các danh mục khác trên trang này. Việc này có thể là do một sự cố tạm thời gây ra. Vui lòng thử lại yêu cầu sau một khoảng thời gian trễ ngắn. Nếu cách đó không giải quyết được vấn đề, vui lòng xem lại hướng dẫn dành cho nhà phát triển để đảm bảo yêu cầu có định dạng phù hợp.

Kiểm tra lỗi trong trình duyệt của bạn

API JavaScript của Maps sẽ ghi thông báo lỗi vào window.console. Phần này giải thích cách kiểm tra kết quả window.console trong Google Chrome. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ trình duyệt nào khác, vui lòng xem tài liệu dành cho nhà phát triển cho trình duyệt của bạn. Để bạn tham khảo, sau đây là danh sách công cụ để kiểm tra đầu ra window.console trong một số trình duyệt khác.

Trong Chrome, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển JavaScript để kiểm tra đầu ra window.console như sau.

 1. Để mở Công cụ cho nhà phát triển, hãy chọn biểu tượng trình đơn > Công cụ khác > Công cụ cho nhà phát triển.
 2. Để mở Bảng điều khiển JavaScript, nhấn phím ESC trên bàn phím. Phím ESC sẽ chuyển đổi Bảng điều khiển JavaScript. Nếu bạn đóng bảng điều khiển, hãy nhấn lại phím ESC để mở bảng điều khiển này.

Nếu có lỗi hoặc cảnh báo xảy ra khi tải Maps JavaScript API, thì chúng sẽ xuất hiện dưới dạng một hoặc nhiều dòng trong bảng điều khiển. Thông báo lỗi hoặc cảnh báo có định dạng sau:

Google Maps API error: [ERROR CODE] [Link to API document]
hoặc
Google Maps API warning: [ERROR CODE] [Link to API document]

Bạn có thể xem bảng mã lỗi ở trên để tìm mã lỗi trong thông báo lỗi. Bạn cũng có thể tìm thông tin chi tiết về thông báo lỗi trong tài liệu API được liên kết từ thông báo đó.

Lưu ý: Bạn có thể theo dõi các lỗi xác thực theo phương thức lập trình.

Xử lý các trình duyệt không được hỗ trợ

Đảm bảo rằng phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng hiện đang được Maps JavaScript API hỗ trợ.

Nếu bạn đang phát triển một ứng dụng Windows gốc chạy trong WebView, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng WebView2 dựa trên Edge. Chúng tôi không còn hỗ trợ các phiên bản WebView trước, dựa trên Internet Explorer nữa.

Nếu mã của bạn vẫn không hoạt động

Để giúp bạn thiết lập và chạy mã bản đồ, Brendan Kenny và Mano Marks đã chỉ ra một số lỗi thường gặp và cách khắc phục trong video này.

 • Tìm lỗi chính tả. Hãy nhớ rằng JavaScript là một ngôn ngữ có phân biệt chữ hoa chữ thường.
 • Kiểm tra thông tin cơ bản – một số vấn đề thường gặp nhất xảy ra khi tạo bản đồ ban đầu. Chẳng hạn như:
  • Xác nhận rằng bạn đã chỉ định các thuộc tính zoomcenter trong các tuỳ chọn bản đồ.
  • Đảm bảo rằng bạn đã khai báo một phần tử div mà trong đó bản đồ sẽ xuất hiện trên màn hình.
  • Đảm bảo rằng phần tử div cho bản đồ có chiều cao. Theo mặc định, các phần tử div được tạo với chiều cao là 0 và do đó không hiển thị.
  Hãy tham khảo ví dụ của chúng tôi để biết cách triển khai.
 • Sử dụng trình gỡ lỗi JavaScript để giúp xác định các vấn đề, chẳng hạn như vấn đề có trong Công cụ cho nhà phát triển Chrome. Hãy bắt đầu bằng cách tìm lỗi trong bảng điều khiển JavaScript.
 • Đăng câu hỏi lên Stack Overflow. Hướng dẫn về cách đăng câu hỏi hay có trên trang Hỗ trợ.