การสนับสนุนเบราว์เซอร์

Maps JavaScript API และ Maps Embedded API รองรับเว็บเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

เดสก์ท็อป
  • เวอร์ชันปัจจุบันของ Microsoft Edge (Windows) ยกเว้นโหมด IE
  • Firefox เวอร์ชันเสถียรล่าสุด 2 เวอร์ชัน (Windows, macOS, Linux)
  • เวอร์ชันเสถียรล่าสุด 2 เวอร์ชันของ Chrome (Windows, macOS, Linux)
  • Safari (macOS) เวอร์ชันเสถียรล่าสุด 2 เวอร์ชัน
Android
  • Chrome เวอร์ชันปัจจุบันใน Android 4.1 ขึ้นไป
  • Chrome WebView ใน Android 4.4 ขึ้นไป
iOS
  • Mobile Safari บน iOS เวอร์ชันปัจจุบันและเวอร์ชันก่อนหน้า
  • UIWebView และ WKWebView ใน iOS เวอร์ชันปัจจุบันและก่อนหน้าที่สําคัญ
  • Chrome เวอร์ชันปัจจุบันสําหรับ iOS