Odniesienie do klasy GMSPanoramaLink

Dokumentacja klasy GMSPanoramaLinkLink

Omówienie

Linki z panoramy GMS do sąsiednich panoram.

Właściwości

CGFloatnagłówek
 Kąt sąsiedniej panoramy, wyrażony w stopniach od północy w prawo.
NSString * panoramaID
 Identyfikator panoramy sąsiedniej.

Dokumentacja usługi

– (CGFloat) nagłówek [read, write, assign]

Kąt sąsiedniej panoramy, wyrażony w stopniach od północy w prawo.

- (NSString*) panoramaID [read, write, copy],

Identyfikator panoramy sąsiedniej.

Nie przechowuj tego pliku trwale, ponieważ zmienia się z czasem.