GMSMapViewPaddedAdjustZachowanie

GMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior

Wyliczenia

typ wyliczeniowyGMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior { kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAlways, kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAutomatic, kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorNever }
 Stałe wskazujące, w jaki sposób do dopełnienia dodawane są elementy bezpiecznego obszaru. Więcej...

Dokumentacja typów wyliczeniowych

Stałe wskazujące, w jaki sposób do dopełnienia dodawane są elementy bezpiecznego obszaru.

Enumerator:
kGMSMapViewPaddingAdjustBehaviorZawsze

Zawsze umieszczaj w dopełnieniu elementy bezpiecznego obszaru.

kGMSMapViewPaddingAdjustBehaviorAuto

Jeśli wartość dopełnienia jest mniejsza niż wartość dopełnienia bezpiecznego obszaru dla danej krawędzi, użyj wartości bezpiecznego obszaru dla układu, a w przeciwnym razie użyj dopełnienia.

kGMSMapViewPaddingAdjustBehaviorNever

Nigdy nie umieszczaj w dopełnieniu bezpiecznych obszarów.

Tak było przed wersją 2.5.