การใช้งานและการเรียกเก็บเงินของ API การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์

Geocoding API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับ Geocoding API โดยใช้ SKU สำหรับ Geocoding ระบบจะรีเฟรชโควต้ารายวันทุกวันตอนเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก นอกจากข้อกำหนดในการให้บริการโดยรวมของ Google แล้ว ยังมีขีดจำกัดการใช้งานสำหรับ Geocoding API โดยเฉพาะด้วย จัดการค่าใช้จ่ายและการใช้งานด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ใน Google Cloud Console

วิธีเรียกเก็บเงิน Geocoding API

Geocoding API ใช้รูปแบบการกำหนดราคาแบบจ่ายเมื่อใช้ Google Maps Platform API และ SDK เรียกเก็บเงินตาม SKU มีการติดตามการใช้งานสำหรับ SKU แต่ละรายการ และ API หรือ SDK ใดก็ตามอาจมี SKU ผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 รายการ ค่าใช้จ่ายคำนวณโดย

การใช้ SKU × ราคาต่อการใช้งานแต่ละครั้ง

ใช้เครื่องคำนวณราคาและการใช้งานเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในการใช้งานต่อ API หรือ SDK สำหรับ SKU ของ Google Maps Platform ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ คุณจะได้รับเครดิต Google Maps Platform มูลค่า 200 USD ในแต่ละเดือนสำหรับบัญชีสำหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี ระบบจะใช้เครดิตนี้กับ SKU ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยอัตโนมัติ

ราคาสำหรับ Geocoding API

SKU: การระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์

โดยจะมีการเรียกเก็บเงิน SKU เกี่ยวกับการระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์สำหรับคำขอไปยังบริการ Geocoding API ของ Maps JavaScript API หรือ Geocoding API ใน JavaScript เมธอด Geocoder.geocode() จะเริ่มต้นคำขอไปยังบริการ Geocoding

ช่วงระดับเสียงรายเดือน
(ราคาต่อคำขอ)
0-100,000 100,001-500,000 มากกว่า 500,000 คน
0.005 USD ต่อแต่ละรายการ
(5.00 USD ต่อ 1,000)
0.004 USD ต่อแต่ละรายการ
(4.00 USD ต่อ 1,000)
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอข้อมูลราคาปริมาณ

ขีดจำกัดการใช้งานอื่นๆ

แม้ว่าจะไม่มีจำนวนคำขอสูงสุดต่อวัน แต่ยังมีขีดจำกัดการใช้งานต่อไปนี้สำหรับ Geocoding API ด้วย

  • 3,000 QPM (จำนวนคำค้นหาต่อนาที) โดยคำนวณเป็นผลรวมของคำค้นหาฝั่งไคลเอ็นต์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ข้อจำกัดในข้อกำหนดในการให้บริการ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการได้ที่นโยบายสำหรับ Geocoding API และส่วนข้อจำกัดของใบอนุญาตของข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

จัดการต้นทุนในการใช้งาน

หากต้องการจัดการต้นทุนในการใช้ Geocoding API หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ใช้งานจริง ให้ตั้งขีดจำกัดโควต้ารายวันสำหรับคำขอทั้งหมดที่ส่งไปยัง API ใดๆ ระบบจะรีเซ็ตโควต้ารายวัน ในเวลาเที่ยงคืนตามเวลาแปซิฟิก

วิธีดูหรือเปลี่ยนแปลงขีดจำกัดโควต้าสำหรับ Geocoding API

  1. เปิดหน้าโควต้า Google Maps Platform ใน Cloud Console
  2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลง API และเลือก Geocoding API
  3. หากต้องการดูขีดจำกัดโควต้า ให้เลื่อนลงไปที่การ์ดคำขอ
    ตารางแสดงชื่อโควต้าและขีดจำกัด
  4. หากต้องการเปลี่ยนขีดจำกัดโควต้า ให้คลิกไอคอนแก้ไขสำหรับขีดจำกัดนั้น
    ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้ป้อนขีดจำกัดโควต้ารายวันที่เรียกเก็บเงินได้ที่ต้องการ (ถึงขีดจำกัดโควต้าที่ Google ระบุไว้) แล้วเลือกบันทึก ในช่องขีดจำกัดโควต้า

หากการใช้งาน API ของคุณถึงขีดจำกัดโควต้าที่เรียกเก็บเงินได้ในวันใดวันหนึ่งแล้ว แอปพลิเคชันของคุณจะไม่สามารถเข้าถึง API นั้นได้สำหรับช่วงเวลาที่เหลือของวันนั้นๆ